intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Báo cáo thường niên 2015: Ngân hàng VPBank

Chia sẻ: Nguyễn Thị Hiền Phúc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:116

0
13
lượt xem
1
download

Báo cáo thường niên 2015: Ngân hàng VPBank

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo gồm các nội dung chính: Các kết quả kinh doanh nổi bật, Tổng quan về VPBank, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015, Kết quả hoạt động kinh doanh nổi bật, Các thành tựu về xây dựng nền tảng, Quản trị doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo thường niên 2015: Ngân hàng VPBank

2015<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> 6<br /> 9<br /> <br /> 5<br /> 7<br /> <br /> 14<br /> 16<br /> 20<br /> 22<br /> 27<br /> 29<br /> 33<br /> 35<br /> 54<br /> 56<br /> 112<br /> 113<br /> <br /> CÁC KẾT QUẢ KINH DOANH NỔI BẬT<br /> <br /> THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HĐQT VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC<br /> <br /> TỔNG QUAN VỀ VPBANK<br /> <br /> BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2015<br /> <br /> KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NỔI BẬT<br /> <br /> CÁC THÀNH TỰU VỀ XÂY DỰNG NỀN TẢNG<br /> <br /> QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP<br /> <br /> BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN 2015<br /> <br /> KẾ HOẠCH KINH DOANH 2016<br /> <br /> Tầm nhìn đến năm<br /> <br /> 2017<br /> <br /> VPbank trở thành<br /> <br /> GIÁ TRỊ CỐT LÕI<br /> <br /> 4<br /> <br /> BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015<br /> <br /> 1<br /> 5<br /> 3<br /> <br /> trong<br /> Ngân hàng TMCP<br /> hàng đầu Việt Nam<br /> Ngân hàng TMCP bán lẻ<br /> hàng đầu Việt Nam<br /> <br /> CÁC KẾT QUẢ KINH DOANH NỔI BẬT<br /> <br /> MỘT SỐ CHỈ TIÊU HOẠT ĐỘNG KINH DOANH<br /> (tỷ đồng)<br /> Tổng tài sản<br /> <br /> 2011<br /> <br /> 2012<br /> <br /> 2013<br /> <br /> 2014<br /> <br /> 2015<br /> <br /> 82.818<br /> <br /> 102.673<br /> <br /> 121.264<br /> <br /> 163.241<br /> <br /> 193.876<br /> <br /> 5.996<br /> <br /> 6.709<br /> <br /> 7.727<br /> <br /> 8.980<br /> <br /> 13.389<br /> <br /> 32.009<br /> <br /> 59.680<br /> <br /> 88.345<br /> <br /> 119.163<br /> <br /> 152.131<br /> <br /> Vốn chủ sở hữu<br /> Huy động khách hàng + Phát hành giấy tờ có giá<br /> Dư nợ cấp tín dụng<br /> <br /> 39.376<br /> <br /> 44.965<br /> <br /> 66.263<br /> <br /> 95.675<br /> <br /> 131.463<br /> <br /> 29.184<br /> <br /> 36.903<br /> <br /> 52.474<br /> <br /> 78.379<br /> <br /> 116.804<br /> <br /> Thu nhập hoạt động thuần<br /> <br /> 2.515<br /> <br /> 3.133<br /> <br /> 5.085<br /> <br /> 6.271<br /> <br /> 12.066<br /> <br /> Lợi nhuận trước thuế<br /> <br /> 1.064<br /> <br /> 949<br /> <br /> 1.355<br /> <br /> 1.609<br /> <br /> 3.096<br /> <br /> Trong đó: Cho vay khách hàng<br /> <br /> MỘT SỐ CHỈ TIÊU AN TOÀN VÀ HIỆU QUẢ<br /> <br /> 2011<br /> <br /> 2012<br /> <br /> 2013<br /> <br /> 2014<br /> <br /> 2015<br /> <br /> ROA<br /> <br /> 1,12%<br /> <br /> 0,77%<br /> <br /> 0,91%<br /> <br /> 0,88%<br /> <br /> 1,34%<br /> <br /> ROE<br /> <br /> 14%<br /> <br /> 11%<br /> <br /> 14%<br /> <br /> 15%<br /> <br /> 21%<br /> <br /> Hệ số an toàn CAR<br /> <br /> 11,90%<br /> <br /> 12,5%<br /> <br /> 12,5%<br /> <br /> 11,3%<br /> <br /> 12,2%<br /> <br /> Số lượng nhân viên<br /> <br /> 3.548<br /> <br /> 4.326<br /> <br /> 6.795<br /> <br /> 9.501<br /> <br /> 12.927<br /> <br /> Số lượng điểm giao dịch<br /> <br /> 204<br /> <br /> 207<br /> <br /> 209<br /> <br /> 208<br /> <br /> Số lượng Khách hàng hoạt động (nghìn KH)<br /> <br /> 353<br /> <br /> 635<br /> <br /> 1.305<br /> <br /> 2.088<br /> <br /> LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ<br /> <br /> (tỷ đồng)<br /> <br /> TỔNG TÀI SẢN<br /> <br /> (tỷ đồng)<br /> <br /> HUY ĐỘNG KHÁCH HÀNG + GTCG<br /> <br /> (tỷ đồng)<br /> <br /> CHO VAY KHÁCH HÀNG<br /> <br /> (tỷ đồng)<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản