Báo cáo thường niên

Xem 1-20 trên 322 kết quả Báo cáo thường niên
 • BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2009 A. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển: I. Lịch sử hình thành và phát triển: Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cửu Long An Giang tiền thân là Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cửu Long An Giang. Với 25 năm kinh nghiệm nuôi trồng thủy sản từ những ngày đầu tiên của phong trào nuôi cá tra, basa theo mô hình công nghiệp tại An Giang năm 1986, đến năm 2003 các thành viên gia đình đã thành lập Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản...

  pdf47p muaythai9 18-11-2011 220 85   Download

 • Mẫu báo cáo thường niên của công ty đầu tư chứng khoán soạn theo mẫu MẪU CBTT-02 (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

  doc3p lananh 16-07-2009 799 60   Download

 • Bản báo cáo thường niên năm 2008 của công ty cổ phần XNK thủy sản An Giang bằng tiếng Việt

  pdf99p lequanghoang15 11-08-2010 123 60   Download

 • Bản báo cáo thường niên năm 2008 của công ty cổ phần XNK thủy sản An Giang bằng tiếng Anh

  pdf90p lequanghoang15 11-08-2010 142 35   Download

 • Báo cáo thường niên Năm 2012 của Công ty Cổ phần may Sông Hồng có nội dung trình bày các thông tin chung, tình hình hoạt động trong năm 2012, báo cáo và đánh giá của Ban Giám Đốc, đánh giá của Hội đồng quản trị, quản trị công ty, báo cáo tài chính. Qua báo cáo bạn đọc thấy được tình hình dệt may của công ty Cổ phần may Sông Hồng cũng như ngành dệt may Việt Nam trong năm 2012.

  pdf23p mynhanvole91 08-07-2014 103 20   Download

 • Báo cáo thường niên ACB 2014 gồm các phần: Thông tin chung; tình hình hoạt động kinh doanh năm 2014; báo cáo và đánh giá của ban tổng giám đốc; đánh giá của hội đồng quản trị về hoạt động của ACB; quản trị công ty; tổng quan hoạt động ngân hàng Việt Nam năm 2014; thành tích và sự công nhận của xã hội, của các sự kiện đáng chú ý và công tác từ thiện xã hội năm 2014; báo cáo tài chính; mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch.

  pdf270p vuhang0902 02-05-2015 39 11   Download

 • Báo cáo thường niên "Công ty Cổ phần Sản xuất, xuất nhập khẩu Dệt may" năm 2014 giới thiệu đến các bạn quá trình hình thành và phát triển, ngành nghề kinh doanh, thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý,... của Công ty Cổ phần Sản xuất, xuất nhập khẩu Dệt may. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

  doc16p huynhthuy1990 25-09-2015 65 11   Download

 • Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2012: Đối diện thách thức tái cơ cấu kinh tế bao gồm 6 chương trình bày nội dung như sau: Tổng quan kinh tế thế giới 2011 một năm biến động và bất ổn, tổng quan kinh tế Việt Nam 2011, khuynh hướng suy giảm hiệu quả và năng suất của nền kinh tế Việt Nam, tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại những vấn đề cần làm rõ, hướng tới lộ trình thực sự tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, đầu tư công của việt nam vì sao yếu kém.

  pdf52p thaodien102 16-11-2015 36 11   Download

 • "Báo cáo thường niên du lịch Việt Nam 2014” cung cấp cho tất cả các bên liên quan một cái nhìn tổng quan về những gì đã diễn ra trong ngành Du lịch năm 2014 - những tiến bộ và những thành tựu đã được thực hiện, cũng như những thách thức, khó khăn phải đối mặt.

  pdf66p tangtuy12 24-05-2016 29 11   Download

 • Thông tin chung về qúa trình hình thành và phát triển Công ty Cổ phần May Phương Đông, tình hình hoạt động trong năm của Công ty Cổ phần May Phương Đông,... là những nội dung chính trong bài báo cáo thường niên năm 2013 "Công ty Cổ phần May Phương Đông". Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

  pdf11p huynhthuy1990 25-09-2015 100 9   Download

 • Tài liệu tham khảo Báo cáo thường niên năm 2007 (Tập đoàn Toàn Phát) - Giá trị từ quy mô và quy trình sản xuất khép kín, hiểu giá trị, tầm nhìn, sứ mệnh,...

  pdf68p sasu111 15-03-2014 37 8   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh doanh và quản lý: Hoàn thiện hệ thống báo cáo thường niên trong các công ty cổ phần niềm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trình bày lý luận về hệ thống báo cáo thường niên trong các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán, thực trạng hệ thống báo cáo thường niên trong các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán, quan điểm và giải pháp hoàn thiện hệ thống báo cáo thường niên trong các công ty cổ phần ni...

  pdf0p qlngoc 22-05-2014 33 8   Download

 • Báo cáo thường niên năm 2014 "Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Đồng Nai" được ban hành theo Thông tư số: 52/2012/TT-BTC ngày 5/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf17p huynhthuy1990 25-09-2015 37 7   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài báo cáo thường niên năm 2013 "Công ty Cổ phần May Nhà Bè" dưới đây để nắm bắt được Lịch sử hoạt động của công ty, báo cáo của hội đồng quản trị, báo cáo của ban giám đốc,... của Công ty Cổ phần May Nhà Bè. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

  pdf14p huynhthuy1990 25-09-2015 45 6   Download

 • Báo cáo thường niên năm 2010 "Công ty Cổ phần May Sông Hồng" giới thiệu đến các bạn lịch sử hoạt động của Công ty Cổ phần May Sông Hồng, báo cáo của hội đồng quản trị của công ty, báo cáo của ban giám đốc của công ty, báo cáo tài chính công ty,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung tiết.

  pdf17p huynhthuy1990 25-09-2015 43 6   Download

 • Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2013: Trên đường gập ghềnh tới tương lai có kết cấu nội dung gồm 4 chương trình bày về tổng quan kinh tế thế giới 2012, tổng quan kinh tế Việt Nam 2012, lạm phát ở Việt Nam giai đoạn hậu gia nhập WTO năm 2006-2013, xử lý nợ xấu của hệ thống ngân hàng thương mại. Mời các bạn tham khảo.

  pdf26p thaodien102 16-11-2015 32 6   Download

 • Những thông tin chung của Công ty May Thành Công, tình hình hoạt động trong năm, báo cáo và đánh giá của ban giám đốc, báo cáo của hội đồng quản trị,... là những nội dung chính trong bài báo cáo thường niên năm 2014 "Công ty May Thành Công". Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf100p huynhthuy1990 25-09-2015 30 4   Download

 • Báo cáo thường niên năm 2013 "Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ" được ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf26p huynhthuy1990 25-09-2015 56 4   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài báo cáo thường niên năm 2011 "Công ty Cổ phần Dệt kim Hà Nội" dưới đây để nắm bắt được lịch sử hoạt động của Công ty Cổ phần Dệt kim Hà Nội, báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của ban giám đốc,... Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

  pdf6p huynhthuy1990 25-09-2015 23 4   Download

 • Báo cáo thường niên "Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3" năm 2013 giới thiệu đến các bạn quá trình hình thành và phát triển Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3, ngành nghề và địa bàn kinh doanh, mô hình quản trị và bộ máy quản lý,... Với các bạn đang học chuyên ngành Quản trị kinh doanh thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

  pdf11p huynhthuy1990 25-09-2015 40 4   Download

Đồng bộ tài khoản