BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TSCĐ

Chia sẻ: Van Trung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
189
lượt xem
25
download

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TSCĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảo hiểm xã hội …....................... Mẫu số: B03-BH (Ban hành theo quy định số: 1124 TC/QĐ/CĐKT ngày 12/12/1996 của Bộ tài chính) BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TSCĐ Quý :.................Năm :…….......... Đơn vị tính....... STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Số đầu năm Số lượng Giá trị Tăng trong năm Số lượng Giá trị Giảm trong năm Số lượng Giá trị Số cuối năm Số lượng Giá trị Lập, ngày … tháng … năm … Người lập biểu (Ký, họ tên) Trưởng phòng KH-TC (Ký, họ tên) Giám đốc BHXH (Ký tên, đóng dấu) ....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TSCĐ

  1. Bảo hiểm xã hội Mẫu số: B03-BH …....................... (Ban hành theo quy định số: 1124 - TC/QĐ/CĐKT ngày 12/12/1996 của Bộ tài chính) BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TSCĐ Quý :.................Năm :…….......... Đơn vị tính....... STT Số đầu năm Tăng trong năm Giảm trong năm Số cuối năm Chỉ tiêu Đơn Số lượng Giá trị Số lượng Giá trị Số lượng Giá trị Số lượng Giá trị vị tính Lập, ngày … tháng … năm … Người lập biểu Trưởng phòng KH-TC Giám đốc BHXH (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký tên, đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản