intTypePromotion=1
ADSENSE

Bảo mật WLAN bằng RADIUS Server và WPA2 -10

Chia sẻ: Cao Tt | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

217
lượt xem
74
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảo mật WLAN bằng RADIUS Server và WPA2 Ta tạo tiếp 1 computer có tên là “WirelessCli”. Cũng trong OU “wifi” ta tạo 1 group “wifi”, các thành viên của group này là: “WirelessCli” và user “cuong”. Vào User account Dial-in Tab ở mục Remote Access Permission chọn “Control Access through Remote Access Policy” để quản lý việc ra vào của User qua IAS. Hình 4.8 Active Directory Users and Computers 4.3.8 Bước 8: Tạo Remote Access Policy  Mở IAS Console từ thư mục Administrative Tools  Remote Access Policies  New Remote Access Policies. Hình 4.9...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảo mật WLAN bằng RADIUS Server và WPA2 -10

  1. Bảo mật WLAN bằng RADIUS Server và WPA2  Ta tạo tiếp 1 computer có tên là “WirelessCli”.  Cũng trong OU “wifi” ta tạo 1 group “wifi”, các thành viên của group này là: “WirelessCli” và user “cuong”.  Vào User account  Dial-in Tab  ở mục Remote Access Permission chọn “Control Access through Remote Access Policy” để quản lý việc ra vào của User qua IAS. Hình 4.8 Active Directory Users and Computers 4.3.8 Bước 8: Tạo Remote Access Policy  Mở IAS Console từ th ư mục Administrative Tools  Remote Access Policies  New Remote Access Policies. H ình 4.9 New Remote Access Policy. Trang 83
  2. Bảo mật WLAN bằng RADIUS Server và WPA2  Đặt tên cho Policy này là “wifi”  Access mode là “Wireless”. Hình 4.10 Access mode là “Wireless”.  Trong wizard tiếp theo ta sẽ cấp quyền truy cập cho user hay group. H ình 4.11 User or Group Access Trang 84
  3. Bảo mật WLAN bằng RADIUS Server và WPA2  Ta chọn phương thức xác thực cho policy này là PEAP (protected extensible anthentication protocol). Ta chọn Finish ở wizard tiếp theo để hoàn thành. H ình 4.12 EAP type H ình 4.13 Kết quả tạo Remote Access Policy 4.3.9 Bước 9: Cấu hình AP và khai báo địa chỉ máy RADIUS Mở IE  Trên thanh Address Bar ta gõ vào 192.168.1.111 (đ ể vào cấu hình AP)  Chọn Tab Wireless  Tab Wireless Security  Tiếp theo ta sẽ cấu hình AP như hình. Trang 85
  4. Bảo mật WLAN bằng RADIUS Server và WPA2 Hình 4.14 Cấu h ình Access Point 4.3.10 Bước 10: Cấu hình Wireless Client  Để cấu hình được Wireless Client sử dụng WPA2 thì trước tiên ta phải download gói update cho Windows XP từ link sau: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=662BB74D- E7C1-48D6 -95EE-1459234F4483&displaylang=en  Ta chọn Wireless Card  Properties  Tab Wireless Networks  Ta sẽ cấu h ình như các hình sau. Trang 86
  5. Bảo mật WLAN bằng RADIUS Server và WPA2 H ình 4.15 Wireless Network Connection Properties Trang 87
  6. Bảo mật WLAN bằng RADIUS Server và WPA2 Hình 4.16 Cấu h ình Network Authentication và Data Encryption H ình 4.17 Cấu hình EAP type Cuối cùng ta boot lại RADIUS Server, Access Point và Wireless Client. Trang 88
  7. Bảo mật WLAN bằng RADIUS Server và WPA2 4.4 DEMO Ta khởi động Radius server và AP. Từ Wireless Client ta đăng nhập với user name là “cuong”, password “1”. Ta sẽ thấy kết quả như sau: H ình 4.18 Kết quả sau khi đăng nhập vào hệ thống Trang 89
  8. Bảo mật WLAN bằng RADIUS Server và WPA2 Hình 4.19 Trạng thái kết nối H ình 4.20 Các thông số được cấp bởi DHCP server như IP, DNS server, Default Gateway … Trên Radius Server, ta vào Administrative Tools  Event Viewer  Security, ta sẽ thấy kết quả như sau: Trang 90
  9. Bảo mật WLAN bằng RADIUS Server và WPA2 Hình 4.21 Event Viewer Hình 4.22 Information Properties Trang 91
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=217

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2