intTypePromotion=1

Bao nhiêu doanh nghiệp quan tâm đến bảo vệ thông tin cá nhân

Chia sẻ: Moclan_1 Moclan_1 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
68
lượt xem
3
download

Bao nhiêu doanh nghiệp quan tâm đến bảo vệ thông tin cá nhân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Theo Báo cáo Thương mại điện tử (TMĐT) Việt Nam 2011 vừa được Cục TMĐT và CNTT (Bộ Công Thương) công bố, mặc dù việc bảo vệ thông tin cá nhân trong giao dịch trực tuyến có ý nghĩa ngày càng quan trọng nhưng kết quả điều tra cho thấy mới có 40% doanh nghiệp quan tâm tới việc bảo vệ thông tin cá nhân. Báo cáo cũng chỉ rõ có sự khác biệt đáng kể giữa các doanh nghiệp lớn với các doanh nghiệp vừa và nhỏ đối với việc triển khai các biện pháp bảo vệ thông tin cá...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bao nhiêu doanh nghiệp quan tâm đến bảo vệ thông tin cá nhân

  1. Bao nhiêu doanh nghiệp 1 quan tâm đến bảo vệ 2 thông tin cá nhân 3 Theo Báo cáo Thương mại điện tử (TMĐT) Việt Nam 2011 vừa được Cục 4 TMĐT và CNTT (Bộ Công Thương) công bố, mặc dù việc bảo vệ thông tin 5 cá nhân trong giao dịch trực tuyến có ý nghĩa ngày càng quan trọng nhưng 6 kết quả điều tra cho thấy mới có 40% doanh nghiệp quan tâm tới việc bảo 7 vệ thông tin cá nhân. 8 9 10
  2. Báo cáo cũng chỉ rõ có sự khác biệt đáng kể giữa các doanh nghiệp lớn với 1 các doanh nghiệp vừa và nhỏ đối với việc triển khai các biện pháp bảo vệ 2 thông tin cá nhân cho khách hàng. Cụ thể, trong khi 66% doanh nghiệp lớn 3 cho biết đã áp dụng các biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân thì tỷ lệ này tại 4 các doanh nghiệp vừa và nhỏ mới là 40%. "Nhìn chung, sự quan tâm tới việc 5 bảo vệ thông tin cá nhân của các doanh nghiệp năm 2011 không thay đổi 6 nhiều so với năm 2010", bản báo cáo cho biết thêm. 7 8 9 10 11 N goài ra, dù hầu hết doanh nghiệp và người tiêu dùng biết tới lợi ích to lớn 12 của TMĐT nhưng vẫn chưa ứng dụng hoặc mới ứng dụng ở mức thấp do lo 13 ngại về các rủi ro trong giao dịch trực tuyến. Ngược lại, cũng có nhiều doanh 14
  3. nghiệp và người tiêu dùng tham gia thương mại nhưng chưa chú ý thỏa đáng 1 tới việc bảo vệ thông tin trên môi trường mạng. 2 3 K ết quả điều tra năm 2011 về hoạt động bảo đảm an to àn thông tin tại các 4 doanh nghiệp cho thấy có 37% sử dụng biện pháp tường lửa, 92% sử dụng 5 các phần mềm, 14% sử dụng các biện pháp phần cứng. 6 7 N ếu khảo sát chi tiết hơn về việc bảo đảm an toàn thông tin theo quy mô 8 doanh nghiệp, có 9 10 thể thấy tỷ lệ các doanh nghiệp lớn sử d ụng các biện pháp bảo đảm an to àn 11 thông tin cao hơn hẳn so với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ví dụ như biện 12 pháp tường lửa chỉ có 36% doanh nghiệp vừa và nhỏ (trong khi các doanh 13 nghiệp lớn ở mức 55%) hay bảo đảm an to àn thông tin qua phần cứng với 14 13% doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng (trong khi 39% doanh nghiệp lớn sử 15 dụng biện pháp này)... 16
  4. 1 2 Ô ng Vũ Quốc Thành, Tổng thư ký Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam 3 (VNISA) dự đoán, nếu nền kinh tế năm 2012 vẫn tiếp tục khó khăn, việc đảm 4 bảo an toàn thông tin giữa các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước sẽ tiếp tục có 5 sự phân chia rõ rệt. Các doanh nghiệp lớn có sự đầu tư, quan tâm về an toàn 6 thông tin sẽ ngày càng khó bị tấn công hơn trong khi những đơn vị khác dễ 7 dàng trở thành mồi ngon cho tin tặc. 8 9 Đối với các trở ngại trong việc ứng dụng, triển khai TMĐT, các doanh nghiệp 10 được khảo sát đều đã coi an toàn thông tin là trở ngại lớn nhất và có thể sẽ 11 vẫn tiếp tục thuộc nhóm các trở ngại lớn nhất trong những năm tới. Chính vì 12 thế, các doanh nghiệp đã đề xuất, đề nghị Nhà nước tiếp tục hoàn thiện môi 13 trường pháp lý, đảm bảo thông tin trên các website TMĐT có độ tin cậy cao, 14 cung cấp dịch vụ công trực tuyến. 15
  5. 1 Tại Việt Nam, theo thống kê của VNISA, tấn công từ chối dịch vụ năm 2011 2 tăng 70% và các cuộc tấn công mạng cũng tăng gấp 3 lần so với năm 2010, 3 thậm chí trong tháng 5-6/2011, đ ã có đến 329 website .gov, .vn bị tấn công. 4 Còn thống kê của Bkav cho thấy, trong năm 2011 có đến 64,2 triệu máy tính 5 tại Việt Nam bị nhiễm virus (trung bình một ngày có hơn 175 nghìn máy tính 6 bị nhiễm virus), 2.245 website của cơ quan, doanh nghiệp bị tấn công (trung 7 bình mỗi tháng có đến 187 website bị tấn công). 8 9
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2