Bảo vệ cuộc sống của bạn khỏi bệnh tiểu đường (Kỳ 2)

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
74
lượt xem
10
download

Bảo vệ cuộc sống của bạn khỏi bệnh tiểu đường (Kỳ 2)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiện nay, nhiều thông tin khảo sát của các nhà khoa học cho thấy số lượng người có khả năng bị bệnh tiểu đường ngày càng tăng. Hậu quả mà căn bệnh này mang lại cũng ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của bệnh nhân.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảo vệ cuộc sống của bạn khỏi bệnh tiểu đường (Kỳ 2)

 1. B o v cu c s ng c a b n kh i b nh ti u ư ng (Kỳ 2) Hi n nay, nhi u thông tin kh o sát c a các nhà khoa h c cho th y s lư ng ngư i có kh năng b b nh ti u ư ng ngày càng tăng. H u qu mà căn b nh này mang l i cũng nh hư ng nhi u n cu c s ng c a b nh nhân. Tuy nhiên, chúng ta v n có th t mình phòng tránh căn b nh này b ng m t cu c s ng cân b ng, i u v m t dinh dư ng, v n ng h p lý và có i s ng tinh th n tho i mái. Kỳ 1 7. Ăn chay thư ng xuyên hơn
 2. H n ch ăn th t , tăng lư ng rau xanh trong b a ăn. Th t (th t bò, th t heo…) ch nên dùng v i m t lư ng v a ph i m i ngày, ho c có th không ăn th t trong vòng 1, n 2 ngày. K t qu nghiên c u trên 37.000 ph n c a b nh vi n Brigham và Women cho th y: Ph n ăn th t ít nh t 5 l n m t tu n có nguy cơ cao hơn 29% ti u ư ng tuýp 2 so v i nh ng ngư i ăn th t ít hơn m t l n m t tu n. V c dùng các món ăn ch bi n t th t như th t xông khói, xúc xích ít nh t 5 l n/tu n s làm tăng
 3. nguy cơ m c ti u ư ng tuýp 2 lên n 43% so v i nh ng ngư i ch dùng 1 l n/tu n. âu là nguyên nhân gây b nh? Các nhà nghiên c u cho r ng cholesterol trong th t k t h p v i gia v khi ch bi n ã t o ra ch t gây ung thư. Hãy ăn thêm nhi u rau xanh, thay th th t b ng tr ng, các lo i cá tăng lư ng ch t xơ trong b a ăn, tăng cư ng dư ng ch t t cá và hơn h t là còn gi m ư c nguy cơ m c b nh ti u ư ng. 8. Hãy thêm hương v cho cu c s ng c a b n: Qu có th giúp ki m soát và giúp n nh lư ng ư ng trong máu. Các nhà khoa h c c ã th nghi m trên 65 ngư i trư ng thành m c b nh ti u ư ng tuýp 2 trong 4 tháng. M t nhóm s d ng 1g b t qu , nhóm còn l i s d ng gi dư c, t t c ư c dùng 3 l n/ngày. K t thúc cu c nghiên c u, nhóm ngư i s d ng b t qu
 4. ã gi m ư c 10% lư ng ư ng máu trong khi nhóm s d ng gi dư c ch gi m ư c 4%,. T i sao l i như th ? Vì tinh ch t qu có tác d ng giúp thúc y ho t ng c a các emzym kích thích th c m insulin. V ng t ư c ch ng minh giúp gi m lư ng cholesterol và triglicerid, ây là các lo i ch t béo có th góp ph n tăng nguy cơ m c b nh ti u ư ng. 9. Hãy thư giãn m i ngày
 5. V n ng thư ng xuyên, gi cho cu c s ng vui v là cách t t lo i tr nguy cơ b ti u ư ng. Stress mãn tính có th làm gia tăng lư ng ư ng máu. Khi b n b stress, cơ th b n b kích thích hành ng. Vi c gia tăng ho t ng làm nh p tim nhanh hơn, hơi th g p gáp hơn, bao t co th t m nh. Nhưng nó
 6. cũng làm lư ng ư ng huy t tăng v t. Giáo sư Richard Surwit, tác gi cu n Cu c cách m ng t ý th c n th ch t ch ng b nh ti u ư ng và là trư ng khoa Tâm lý Y h c, i h c DUKE cho r ng: “khi b n b stress, lư ng ư ng máu tăng cao như là chu n b cho tr ng thái c a cơ th : CHI N U hay B TR N. N u cơ th b n có th kháng l i các t bào insulin thì ư ng s tích t l i trong máu vì không có nơi tiêu th - chính i u này làm tăng lư ng ư ng trong máu. M t tin t t lành cho b n, theo m t nghiên c u ư c ti n hành t i i h c DUKE thì nh ng bài t p th d c ơn gi n và nh ng bi n pháp lo i b stress khác có th giúp b n ki m soát ư c lư ng ư ng huy t. Hãy th áp d ng các phương pháp thư giãn sau: - B t u ngày m i b ng yoga, thi n hay i b . - Hít th ch m và sâu trư c khi nghe i n tho i, kh i ng xe, chu n b b a ăn hay b t c ho t ng
 7. nào khác. - Hãy bi n ch nh t thành ngày ngh ngơi, vui chơi v i gia ình, thư giãn hay sinh ho t tôn giá….tuy t i tránh làm nh ng công vi c l t v t c ngày như xén c , mua s m hay v t l n v i công vi c. 10. Hãy ng th t ngon gi c. Ng ngon cũng có tác d ng phòng b nh ti u ư ng M t nghiên c u c a H Yale trên 1,709 àn ông cho th y nh ng ngư i thư ng ng ít hơn 6 gi m i ngày thì nguy cơ m c b nh tăng g p ôi; nh ng ngư i ng nhi u hơn 8 gi m i ngày thì nguy cơ tăng g p ba l n. Các nghiên c u trư c ây cũng cho th t k t qu tương t ph n . Trư ng nhóm nghiên c u, Phó Giáo Sư - Ti n Sĩ Klar Yaggi v b nh ph i t i H Yale, phát bi u: “khi b n ng quá ít ho c quá nhi u, h th n kinh c a b n s
 8. rơi vào tr ng thái báo ng do ch ng ng ng th trong khi ng ”, chính vi c này ã c n tr s ho t ng c a các hormone i u hòa lư ng ư ng máu. M t nghiên c u khác t i i h c Columbia cho th y ng ít hơn 5 gi cũng làm tăng g p ôi nguy cơ măc b nh cao huy t áp. có m t gi c ng ngon chúng ta c n tránh dùng các ch t có ch a caffeine sau bu i trưa, hãy công vi c l i văn phòng, cơ th b n c n ư c ngh ngơi th c s mà không b vư ng b n nh ng lo l ng t công vi c và cũng ng th c khuya xem tivi. Ng quá nhi u cũng có th là d u hi u tr m c m hay là m t r i lo n v gi c ng , tuy nhiên nó có th ch a tr ư c, vì th n u có tri u ch ng tương t b n nên i n bác sĩ. 11. Tìm cho mình nh ng ngư i b n t t
 9. Cu c s ng cô c cũng là m t trong nh ng nguyên nhân khi n b n d "giáp m t" v i b nh ti u ư ng. Nh ng ngư i ph n c thân có nguy cơ m c b nh ti u ư ng cao hơn. Theo m t nghiên c u m i ư c công b c a Diabetes Care (chương trình chăm sóc/nghiên c u v b nh ti u ư ng) thì ph n c thân có nguy cơ
 10. m c b nh ti u ư ng cao g p 2,5 l n so v i nh ng ph n ang s ng v i b n i, v i nh ng ngư i l n tu i khác hay v i tr em. tìm hi u công vi c n i tr có vai trò gì trong ti n trình hình thành b nh ti u ư ng, v i nguyên nhân xu t phát t s suy gi m kh năng ch u ng c a GLUCO (hay th i gian t n t i c a gluco trong máu) các nhà nghiên c u ã ti n hành nghiên c u trên 461 ph n trong tu i t 50 n 64, và h ã k t lu n r ng nh ng ngư i ph n c thân có nguy cơ m c b nh cao hơn. Nhưng cũng ng quá lo s n u b n ang s ng m t mình. Nh ng y u t liên quan n l i s ng có th gi i thích i u này: ph n c thân thư ng hay hút thu c, u ng rư u và ăn u ng th t thư ng hơn. 12. Xét nghi m máu Nhi u tri u ch ng c a b nh ti u ư ng xu t hi n 1
 11. cách r t th m l ng. M t xét nghi m máu ơn gi n có th ti t l tình tr ng c a b nh m c dù lư ng ư ng huy t chưa t i m c sinh b nh. Nh ng ngư i có d u hi u c a b nh ti u ư ng – có lư ng ư ng trong máu hơi cao, t 100 n 125 mg /dl - thư ng phát b nh nhanh trong vòng 10 năm. Nên bi t r ng, có m t ch ăn kiêng và t p th d c duy trì lư ng ư ng trong máu – dù hơi cao hơn chu n thông thư ng m t chút - s v n t t hơn là ph i dùng thu c. Nh ng ngư i t 45 tu i tr lên nên i ki m tra lư ng ư ng trong máu. Nh ng ngu i th a cân, ti n s gia ình ã có ngư i m c b nh, ngư i b cao huy t áp và th a cholesterol nên h i ý ki n bác sĩ i xét nghi m máu s m hơn. n u có k t qu bình thư ng, hãy ki m tra l i sau 3 năm. n u lư ng ư ng huy t hơi cao, b n nên ki m tra l i sau 1 n 2 năm.
Đồng bộ tài khoản