Bệnh tim bẩm sinh ở tuổi trưởng thành (Adult congenital heart disease) (Kỳ 2)

Chia sẻ: Barbie Barbie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
75
lượt xem
18
download

Bệnh tim bẩm sinh ở tuổi trưởng thành (Adult congenital heart disease) (Kỳ 2)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

2. Phân loại bệnh tim bẩm sinh (theo Perloff J.K.) (Tiếp theo): 2.3. Bệnh tim bẩm sinh không tím, có dòng chảy thông: 2.3.1. Dòng chảy thông ở tầng nhĩ: + Thông liên nhĩ (atrial septal defect - ASD) - Lỗ thông tiên phát (ostrium prium). - Lỗ thông thứ phát (ostium secundum) - Xoang tĩnh mạch (sinus venosus). - Xoang vành (coronary sinus). + Nối liền bất thường tĩnh mạch phổi bán phần (tĩnh mạch phổi về lạc chỗ bán phần: partial anomalous pulmonary venous connections). + Thông liên nhĩ kèm hẹp lỗ van 2 lá (hội chứng lutembacher). 2.3.2. Dòng chảy thông ở tầng thất: +...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bệnh tim bẩm sinh ở tuổi trưởng thành (Adult congenital heart disease) (Kỳ 2)

  1. Bệnh tim bẩm sinh ở tuổi trưởng thành (Adult congenital heart disease) (Kỳ 2) TS. Nguyễn Đức Công (Bệnh học nội khoa HVQY) 2. Phân loại bệnh tim bẩm sinh (theo Perloff J.K.) (Tiếp theo): 2.3. Bệnh tim bẩm sinh không tím, có dòng chảy thông: 2.3.1. Dòng chảy thông ở tầng nhĩ: + Thông liên nhĩ (atrial septal defect - ASD) - Lỗ thông tiên phát (ostrium prium). - Lỗ thông thứ phát (ostium secundum) - Xoang tĩnh mạch (sinus venosus). - Xoang vành (coronary sinus). + Nối liền bất thường tĩnh mạch phổi bán phần (tĩnh mạch phổi về lạc chỗ bán phần: partial anomalous pulmonary venous connections).
  2. + Thông liên nhĩ kèm hẹp lỗ van 2 lá (hội chứng lutembacher). 2.3.2. Dòng chảy thông ở tầng thất: + Thông liên thất (ventricular septal defect -VSD): - Quanh màng. - Vùng phễu. - Buồng nhận. - Vùng cơ bè. + Thông liên thất kèm hở van động mạch chủ. + Thông liên thất có luồng thông thất trái-nhĩ phải. 2.3.3. Dòng chảy thông giữa động mạch chủ và bên phải của tim: - Lỗ dò động mạch vành. - Vỡ túi phình Valsalva. - Động mạch vành trái bắt nguồn từ thân động mạch phổi. 2.3.4. Dòng chảy thông giữa động mạch chủ và động mạch phổi: - Cửa sổ phế chủ (lỗ dò phế-chủ: aortapulmonary window).
  3. - Còn ống động mạch (tồn lưu ống động mạch: patent ductus arteriosus). 2.3.5. Dòng chảy thông trên một tầng kênh nhĩ-thất: 2.4. Bệnh tim bẩm sinh có tím: 2.4.1. Có tăng tuần hoàn động mạch phổi: - Hoán vị đại động mạch (transposition of great arteries). - Thất phải 2 đường ra kiểu taussig- bing. - Thân chung động mạch (truncus arteriosus). - Nối liền bất thường hoàn toàn tĩnh mạch phổi (tĩnh mạch phổi về lạc chỗ toàn phần: complete abnormal pulmonary venous connections). Tâm thất đơn độc (single ventricle) với sức cản mạch phổi thấp không kèm hẹp động mạch phổi. - Nhĩ chung. - Tứ chứng Fallot kiểu không lỗ van động mạch phổi kèm tăng tuần hoàn bàng hệ. - Không lỗ van 3 lá kèm thông liên thất lỗ lớn (tricuspid atresia with large VSD).
  4. 2.4.2. Tuần hoàn động mạch phổi bình thường hay giảm: + Thất trái trội: - Không lỗ van 3 lá. - Không có lỗ van động mạch phổi (pulmonary atresia) kèm vách liên thất nguyên vẹn. - Bệnh Ebstein. - Tâm thất đơn độc kèm hẹp động mạch phổi. - Nối liền bất thường tĩnh mạch hệ thống (abnormal systemic venous connections). + Thất phải trội: - Không tăng áp phổi. - Tứ chứng Fallot. - Tam chứng Fallot. - Hoán vị đại động mạch có kèm hẹp động mạch phổi.
  5. - Thất phải 2 đường ra kèm hẹp động mạch phổi. - Không có van động mạch phổi bẩm sinh. - Thông liên nhĩ với luồng thông đảo ngược. - Thông liên thất với luồng thông đảo ngược (phức hợp Eisenmenger). - Còn ống động mạch hoặc cửa sổ phế chủ với dòng chảy thông đảo ngược. - Thất phải 2 đường ra với sức cản mạch phổi cao. - Hoán vị đại động mạch với sức cản mạch phổi cao. - Nối liền bất thường toàn phần tĩnh mạch phổi với sức cản mạch phổi cao. - Thiểu sản tim trái (không có lỗ van động mạch chủ, không có lỗ van 2 lá). - Lỗ dò động tĩnh mạch phổi. - Tĩnh mạch chủ đổ vào nhĩ trái (nối liền bất thường tĩnh mạch hệ thống). * Sau đây là bảng phân loại bệnh tim bẩm sinh ở tuổi trưởng thành: + Bệnh tim bẩm sinh có tổn thương tắc nghẽn đơn giản:
  6. - Hẹp lỗ van động mạch chủ. - Hẹp lỗ van động mạch phổi. - Hẹp eo động mạch chủ. - Dị tật động mạch vành. + Bệnh tim bẩm sinh có luồng thông từ trái sang phải: - Thông liên thất. - Thông liên nhĩ. - Còn ống động mạch. - Thông sàn nhĩ-thất. + Bệnh tim bẩm sinh có tổn thương phức tạp (thường có tím): - Bệnh Ebtein. - Tứ chứng Fallot. - Hoán vị đại động mạch. - Tim một thất.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản