Bí kíp tự học IELTS từ con số 0 lên 8.0 năm 2015

Chia sẻ: Tôn Quang Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

1
125
lượt xem
59
download

Bí kíp tự học IELTS từ con số 0 lên 8.0 năm 2015

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bí kíp tự học IELTS từ con số 0 lên 8.0 năm 2015 với mục đích giúp các bạn tự học IELTS có một phương pháp tự học hiệu quả cao mà áp dụng lại đơn giản, dễ dàng. Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bí kíp tự học IELTS từ con số 0 lên 8.0 năm 2015

BÍ KÍP TỰ HỌC IELTS<br /> TỪ CON SỐ 0 LÊN 8.0 - 2015<br /> BY NGOC BACH<br /> <br /> Written by Ngoc Bach<br /> Page: https://www.facebook.com/tuhocIelts8.0<br /> Website: www.ngocbach.com<br /> <br /> Page 1<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> GIỚI THIỆU ............................................................................................................................................... 3<br /> PHẦN 1: TỰ HỌC IELTS TỪ CON SỐ 0 LÊN 4.5~5.0 ......................................................................... 4<br /> I. TỰ ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH .......................................................................................... 4<br /> II. PHƢƠNG PHÁP TỰ HỌC.................................................................................................................. 5<br /> PHẦN 2: TỰ HỌC IELTS TỪ 5.0~5.5 LÊN 8.0 ...................................................................................... 8<br /> I. LISTENING ......................................................................................................................................... 8<br /> 1. PHƢƠNG PHÁP LUYỆN ĐỂ LÊN TRÌNH NGHE TIẾNG ANH NÓI CHUNG ......................... 8<br /> 2. ADVICE AND TECHNIQUES FOR IELTS LISTENING ........................................................... 10<br /> 3. LUYỆN ĐỀ .................................................................................................................................... 11<br /> II. READING ......................................................................................................................................... 12<br /> 1. PHƢƠNG PHÁP LUYỆN ĐỂ LÊN TRÌNH ĐỌC TIẾNG ANH NÓI CHUNG .......................... 12<br /> 2. ADVICE AND TECHNIQUES FOR IELTS READING.............................................................. 15<br /> 3. LUYỆN ĐỀ .................................................................................................................................... 17<br /> III. SPEAKING ...................................................................................................................................... 18<br /> IV.WRITING ......................................................................................................................................... 20<br /> 1. ÔN LẠI NGỮ PHÁP CƠ BẢN ..................................................................................................... 20<br /> 2. LUYỆN IELTS WRITING ............................................................................................................ 20<br /> V. CÁC LỖI SAI NGỮ PHÁP THƯỜNG GẶP KHI THI IELTS ....................................................... 23<br /> LỜI KẾT .................................................................................................................................................... 30<br /> <br /> Written by Ngoc Bach<br /> Page: https://www.facebook.com/tuhocIelts8.0<br /> Website: www.ngocbach.com<br /> <br /> Page 2<br /> <br /> GIỚI THIỆU<br /> Xin chào các bạn, mình là Ngọc Bách. Có thể các bạn đã biết đến note “Phƣơng pháp tự học IELTS từ 5.5<br /> lên 8.0 trong 6 tháng” của mình viết hơn 1 năm trƣớc. (Bạn nào chƣa đọc có thể xem tại đây:<br /> <br /> http://scholarshipplanet.info/vi/bi-kip-tu-hoc-ielts-tu-5-5-len-8-0-trong-6-thang-by-ngoc-bach/)<br /> <br /> Sau hơn 1 năm, đã có nhiều tài liệu mới hay hơn xuất bản (hoặc đã có bản mềm), bản thân mình trong quá<br /> trình dạy học cũng đã đúc kết đƣợc nhiều phƣơng pháp mới (đã đƣợc chứng minh bằng kêt quả của học<br /> sinh mình dạy), mình thấy cần thiết phải viết một note mới cập nhật và bổ sung chi tiết lại note “Phƣơng<br /> pháp tự học IELTS từ 5.5 lên 8.0 trong 6 tháng”. Mục đích không gì khác là giúp các bạn tự học IELTS<br /> có một phƣơng pháp tự học hiệu quả cao mà áp dụng lại đơn giản, dễ dàng.<br /> <br /> Thay vì các kinh nghiệm chung chung, ebook này mình viết rất cụ thể, chủ yếu phân tích sâu vào các mẹo<br /> với phƣơng pháp luyện thi IELTS 4 kỹ năng.<br /> <br /> Hy vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích cho tất cả các bạn đang ôn thi IELTS, đặc biệt là các bạn khối A,<br /> các bạn có trình độ tiếng Anh chƣa tốt.<br /> <br /> Cám ơn các bạn rất nhiều !<br /> -Ngọc Bách-<br /> <br /> Written by Ngoc Bach<br /> Page: https://www.facebook.com/tuhocIelts8.0<br /> Website: www.ngocbach.com<br /> <br /> Page 3<br /> <br /> PHẦN 1: TỰ HỌC IELTS TỪ CON SỐ 0 LÊN 4.5~5.0<br /> I. TỰ ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH<br /> Để biết trình độ tiếng Anh của bạn đang ở đâu, bạn có thể làm giúp mình 2 bài test sau:<br /> Check Your English Grammar Level (kiểm tra trình độ ngữ pháp)<br /> http://englishteststore.net/index.php?option=com_content&view=article&id=10713&Itemid=473<br /> Check your English level online for free (kiểm tra khả năng nghe đọc)<br /> http://englishteststore.net/index.php?option=com_content&view=article&id=11400&Itemid=517<br /> - Dưới 50 điểm-> Trình độ tiếng Anh của bạn chƣa tốt, bạn nên đi học nếu muốn trình lên nhanh hơn<br /> (hoặc tự học theo phƣơng pháp ở dƣới). Nên đi học 2 lớp sau:<br /> + Một khóa ngữ pháp cơ bản<br /> + Một khóa ngữ âm cơ bản (dạy cách phát âm, tra từ điển, đọc phiên âm…)<br /> Bạn chỉ cần học trung tâm đại trà thôi, không phải ra chỗ trung tâm đắt đỏ quá làm gì. Nên học ngƣời Việt<br /> (tất nhiên là bạn tin tƣởng đƣợc) sẽ tiết kiệm và hiệu quả hơn<br /> - Trên 50 điểm->Trình độ tiếng Anh ở mức Intermediate Level, bạn có thể bắt đầu học IELTS luôn đƣợc<br /> rồi.<br /> <br /> Written by Ngoc Bach<br /> Page: https://www.facebook.com/tuhocIelts8.0<br /> Website: www.ngocbach.com<br /> <br /> Page 4<br /> <br /> II. PHƢƠNG PHÁP TỰ HỌC<br /> Ở trình độ này, mình gợi ý các bạn nên tập trung ôn ngữ pháp cơ bản, luyện phát âm, đọc truyện tiếng<br /> Anh để cải thiện trình độ tiếng Anh nói chung trƣớc đã.<br /> + NGỮ PHÁP:<br /> 3 quyển sách ngữ pháp cực hay mình giới thiệu cho các bạn:<br /> 1) English Grammar in Use (4th edition)<br /> Link download:<br /> https://www.mediafire.com/?asc54122hbtme6c<br /> pass: ngocbach<br /> 2) A practical english grammar (4th edition)<br /> Link download:<br /> https://www.mediafire.com/?ll4lyo98uzku0jt<br /> pass: ngocbach<br /> 3) IELTS Language Practice<br /> Link download:<br /> <br /> http://www.mediafire.com/download/5o29iyxkyvnb696/vince_michael_french_amanda_ielts_la<br /> nguage_practice.zip<br /> Lưu ý: Chọn 1 trong 3 để ôn thôi. Đừng học cả 3 quyền. Mệt mỏi mà cũng không cần thiết.<br /> Cách học:<br /> Các bạn chỉ xem lại các lý thuyết cơ bản (ví dụ: hiện tại đơn, quá khƣ đơn, mệnh đề quan hệ, câu điều<br /> kiện 1,2,3...) . Đừng mất thời gian học cấu trúc ngữ pháp quá khó làm gì. Thi IELTS không cần và về sau<br /> áp dụng trong thực tế cuộc sống cũng ít khi bạn dùng. Khi đã nắm đƣợc ngữ pháp cơ bản, bao giờ không<br /> sure một vấn đề gì về ngữ pháp, bạn chỉ cần "google.com" là đủ (không cần thêm bất cứ sách ngữ pháp<br /> nào khác). Ví dụ: một số bạn thắc mắc cấu trúc ngữ pháp của câu này<br /> "There are some basic preconditions to achieving happiness."<br /> -> google cụm "preconditions to achieving", tiếp google cụm "preconditions to being" và "preconditions<br /> to doing". Kết quả trả về sẽ cho bạn thây cách viết "preconditions to +ing" thƣờng đƣợc sử dụng.<br /> <br /> Written by Ngoc Bach<br /> Page: https://www.facebook.com/tuhocIelts8.0<br /> Website: www.ngocbach.com<br /> <br /> Page 5<br /> <br />
Đồng bộ tài khoản