Biên bản bàn giao hồ sơ tài liệu

Chia sẻ: Làng Trằng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
2.932
lượt xem
471
download

Biên bản bàn giao hồ sơ tài liệu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu thảm khảo về Biên bản bàn giao hồ sơ tài liệuBiên bản bàn giao công việc, Các biên bản bàn giao, Những biên bản bàn giao, Mẫu biên bản bàn giao, Biên bản bàn giao thường được sử dụng, Biên bản bàn giaoBiên bản bàn giao công việc, Các biên bản bàn giao, Những biên bản bàn giao, Mẫu biên bản bàn giao, Biên bản bàn giao thường được sử dụng, Biên bản bàn giao

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biên bản bàn giao hồ sơ tài liệu

  1. Mã tài liệu: NS – 09 – BM03 QUI TRÌNH NGHỈ VIỆC Phiên bản: Ver 1.0 Ngày ban hành: BIÊN BẢN BÀN GIAO HỒ SƠ, TÀI LIỆU Hôm nay, ngày...../...../200.., tại...........................chúng tôi gồm: Người bàn giao:.............................................Bộ phận:...........................MSNV.............................. Người nhận bàn giao:....................................Bộ phận:...........................MSNV.............................. Lý do bàn giao................................................................................................................................. ......................................................................................................................................................... Cùng bàn giao hồ sơ, tài liệu với nội dung như sau: Stt Mã hồ sơ, Tên hồ sơ, tài liệu Số lượng Tình trạng Vị trí đề hồ tài liệu sơ, tài liệu Người bàn giao cam đoan rằng toàn bộ các hồ sơ đã được bàn giao đầy đủ. Biên bản được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ một bản./. Người bàn giao Người nhận bàn giao Quản lý

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản