intTypePromotion=1

Biên bản "Bản tính giá bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước"

Chia sẻ: Dao Ngoc Bich Van | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
218
lượt xem
14
download

Biên bản "Bản tính giá bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bản tính giá bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biên bản "Bản tính giá bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước"

  1. CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc ….ngày…tháng….năm… BẢN TÍNH GIÁ BÁN  NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC Địa chỉ nhà :......................................................................................................... Tên người mua :................................................................................................... 1. Hiện trạng nhà ở : - Loại nhà :…………………….(nhà phố, nhà ở chung, nhà tầng) - Cấp, hạng nhà :......................................................................................... - Nền, sàn :.................................................................................................. - Tường :...................................................................................................... - Mái :.......................................................................................................... - Diện tích sử dụng :……..m2 + Trong đó : Diện tích ở :..............................m2 Diện tích phụ :..........................m2 Diện tích đất ở :.......................m2 2. Giá bán nhà ở : a/  Giá nhà ở : Giá bán nhà ở = giá trị còn lại của nhà ở x Hệ số điều chỉnh giá trị sử dụng. (Bằng số) :...................................................................................................... b/  Giá đất ở khi chuyển quyền sử dụng : Giá đất ở khi chuyển quyền sử dụng = (ghi rõ số liệu theo công thức tính).... ........................................................................................................................ (Bằng số) :...................................................................................................... Giá bán nhà ở = (a + b):.................................................................................. (Ghi bằng chữ) :.............................................................................................. Có kèm theo biên bản ngày……………..về xác định giá trị còn lại của nhà  ở.
  2. DUYỆT UBND CÁN BỘ ĐD HỘI ĐỒNG ĐẠI DIỆN Tính giá Bán nhà ở Bên bán
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2