Biên tập FrontPage

Chia sẻ: Vominh Vu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:149

0
75
lượt xem
28
download

Biên tập FrontPage

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chào mừng các bạn khi đến với Microsoft FrontPage, một bộ công cụ tạo và điều hành web site một cách lí tưởng mà người thiết kế không nhất thiết phải biết những kiến thức về lập trình, FrontPage có mọi thứ mà bạn cần để thiết kế và xây dựng trang Web và Web site cho bạn. FrontPage bao gồm FrontPage Explorer, tại đây, bạn có thể tạo, thiết kế, quản lí toàn bộ Web site và FrontPage Editor, nơi mà bạn có thể tạo và sửa đổi các trang Web mà không cần phải biết ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (HTML). FrontPage bao gồm nhiều...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biên tập FrontPage

 1. ̣ Biên tâp FrontPage TÀI LIỆU GIẢNG DẠY CHO SINH VIÊN
 2. FrontPage Editor Mục lục Mục lục..................................................................... 2 Bắt đầu với FrontPage...................................................... 10 Không gian làm việc FrontPage ............................................................................................................12 Menu (Thực đơn).......................................................................................................................................................13 Thanh ToolBar............................................................................................................................................................13 Màn hình soạn thảo...................................................................................................................................................14 Các vùng điều khiển.................................................................................................................................................14 Các lệnh đơn giản của FrontPage.........................................................................................................15 Các lệnh làm việc với tệp (file)...............................................................................................................................15 Các lệnh soạn thảo...................................................................................................................................................15 Ngôn ngữ HTML và tổng quan về trang Web........................................................................................15 Tạo trang mới..........................................................................................................................................17 Cất nội dung trang hiện thời vào file.....................................................................................................17 Cất nội dung của trang tại FrontPage web hiện thời............................................................................18 Tạo trang mẫu ........................................................................................................................................18 Mở một trang trong FrontPage Editor.....................................................................................................18 Thuộc tính trang......................................................................................................................................19 Lựa chọn trên Margin................................................................................................................................................20 Lựa chọn Custom......................................................................................................................................................20 Làm việc với trang Web..................................................... 21 Để chuyển giữa các chế độ hiển thị.......................................................................................................................21 Sự khác nhau giữa tài liệu Word và tài liệu HTML................................................................................21 Cấu trúc trang Web.................................................................................................................................22 Địa chỉ trang Web...................................................................................................................................22 Tạo màu nền, màu text và ảnh nền cho trang......................................................................................23 Định dạng text và đoạn......................................................25 Định dạng text.........................................................................................................................................25 Đặt text lui vào so với lề của đoạn hiện thời (To indent text)...............................................................26 Đặt lề text lùi ra so với lề của đoạn hiện thời (To outdent text)............................................................27 Làm việc với Paragraphs........................................................................................................................27 Tạo một dòng mới mà không có khoảng trắng với dòng trên đó..........................................................................27 Tạo một đoạn mới....................................................................................................................................................27 Dóng lề cho đoạn......................................................................................................................................................27 Thay đổi style cho đoạn............................................................................................................................................28 Chèn một ngắt dòng..................................................................................................................................................28 .....................................................................................................................................................................................28 FrontPage Editor 2
 3. FrontPage Editor Chèn kí tự đặc biệt....................................................................................................................................................28 Làm việc với danh sách..................................................... 30 Tạo danh sách bullet...............................................................................................................................31 Tạo danh sách definition.........................................................................................................................31 Tạo danh sách directory.........................................................................................................................31 Tạo danh sách menu..............................................................................................................................32 Tạo danh sách lồng nhau.......................................................................................................................32 Tạo danh sách có thứ tự.........................................................................................................................32 Thay đổi thông số của danh sách..........................................................................................................32 Bookmark và HyperLink...................................................... 33 Các loại siêu liên kết.................................................................................................................................................33 Tạo các Text Link....................................................................................................................................34 Tạo text hyperlink từ FrontPage Explorer................................................................................................................34 Tạo text hyperlink tới trang mới...............................................................................................................................34 ......................................................................................................................................................................................35 Tạo text hyperlink tới một trang trên World Wide Web.........................................................................................35 Tạo text hyperlink tới trang hoặc file trong FrontPage web hiện thời...................................................................36 Tạo Picture Link......................................................................................................................................36 Tạo picture hyperlink tới một trang mới.................................................................................................................36 Tạo picture hyperlink tới một trang trên World Wide Web....................................................................................37 Tạo picture hyperlink tới trang hoặc file trong FrontPage web hiện thời.............................................................37 Thay đổi HyperText và Hypermedia.......................................................................................................37 Lần theo follow text hyperlink trở về sau (forward)...............................................................................................37 Lần theo picture hyperlink về sau (forward)............................................................................................................38 Lần theo một hyperlink ngược về phía trước (backward).....................................................................................38 Xoá và thay đổi các Hyperlink................................................................................................................38 Thay đổi text hyperlink..............................................................................................................................................38 Thay đổi picture hyperlink........................................................................................................................................38 Xoá text hyperlink......................................................................................................................................................39 Xoá picture hyperlink.................................................................................................................................................39 Kiểm tra các hyperlinks.............................................................................................................................................39 Sửa một hyperlink hỏng............................................................................................................................................39 Sắp đặt lại (recalculate) các hyperlinks...................................................................................................................40 FrontPage Editor 3
 4. FrontPage Editor Tạo e-mail hyperlink.................................................................................................................................................41 Tạo hyperlink tới file của Microsoft Word, Excel, hoặc PowerPoint....................................................................42 Bookmark.................................................................................................................................................42 Tạo Bookmark...........................................................................................................................................................42 Tạo link với BookMark.............................................................................................................................................42 Xoá Bookmark............................................................................................................................................................43 Chuyển tới bookmark................................................................................................................................................43 Làm việc với ảnh........................................................... 44 Các loại ảnh được hỗ trợ trong HTML...................................................................................................44 Chèn một hình ảnh................................................................................................................................45 Chèn ảnh từ một file.................................................................................................................................................45 Chèn ảnh từ FrontPage web hiện thời.....................................................................................................................45 Chèn ảnh từ World Wide Web.................................................................................................................................46 Chèn clip art...............................................................................................................................................................46 Chèn một video clip...................................................................................................................................................46 Cách chèn một video clip từ Microsoft Clip Gallery của Microsoft Office 2000..................................................47 Sửa ảnh...................................................................................................................................................47 Cách sử dụng các nút trên thanh công cụ Picture....................................................................................................47 Thay đổi cách sắp đặt ảnh.......................................................................................................................................48 Tạo thumbnail picture...............................................................................................................................................48 Tuỳ biến video clip....................................................................................................................................................49 Thay đổi kích thước (Resample) file ảnh...............................................................................................................50 Thay đổi kích thước ảnh..........................................................................................................................................50 Tạo ảnh trong suốt..................................................................................................................................50 Chuyển đổi ảnh.......................................................................................................................................50 Chuyển thành ảnh GIF..............................................................................................................................................50 Chuyển thành ảnh JPEG...........................................................................................................................................52 Các chức năng khác ..............................................................................................................................52 Import ảnh vào FrontPage web.................................................................................................................................52 Chỉ định độ ảnh có độ phân giải thấp....................................................................................................................53 Đặt hyperlink ngầm định cho ảnh...........................................................................................................................53 Tạo text thay thế cho ảnh.........................................................................................................................................54 Hospot..................................................................... 55 FrontPage Editor 4
 5. FrontPage Editor Tạo Hotspot.............................................................................................................................................56 Tạo Circular Hospot..................................................................................................................................................56 Tạo Polygon Hospot..................................................................................................................................................56 Tạo Rectangle Hospot...............................................................................................................................................56 Tạo Text Hospot........................................................................................................................................................56 Thay đổi Hospot......................................................................................................................................57 Chọn hotspot..............................................................................................................................................................57 Highlight hotspot........................................................................................................................................................57 Di chuyển hotspot......................................................................................................................................................57 Làm việc với Table......................................................... 58 Tạo Table................................................................................................................................................58 Tạo bảng trong bảng khác....................................................................................................................59 Thuộc tính của table...............................................................................................................................59 Điều chỉnh bảng......................................................................................................................................60 Chọn cả bảng hoặc một phần của nó.....................................................................................................................60 Chèn một ô.................................................................................................................................................................60 Chèn hàng hoặc cột...................................................................................................................................................61 Phân tách ô.................................................................................................................................................................61 Trộn các ô...................................................................................................................................................................61 Dãn ô...........................................................................................................................................................................61 Thay đổi kích thước bảng.......................................................................................................................................62 Thay đổi kích thước ô...............................................................................................................................................63 Phân bố các hàng và cột đều nhau...........................................................................................................................64 Xoá bảng và một phần của nó...............................................................................................................64 Xoá ô, hàng, cột.........................................................................................................................................................64 Xoá bảng....................................................................................................................................................................64 Xoá caption của bảng................................................................................................................................................64 Định dạng table.......................................................................................................................................64 Thay đổi màu nền của một hoặc nhiều ô...............................................................................................................64 Thay đổi màu nền của bảng.....................................................................................................................................65 Bổ sung ảnh nền cho một ô ....................................................................................................................................65 Bổ sung ảnh nền cho toàn bảng...............................................................................................................................65 FrontPage Editor 5
 6. FrontPage Editor Thay đổi màu các đường viền ô...............................................................................................................................66 Thay đổi màu đường viền bảng..............................................................................................................................66 Thay đổi hình dạng của ô.........................................................................................................................................66 Thay đổi layout của bảng.........................................................................................................................................67 Các thao tác khác....................................................................................................................................67 Bổ sung caption cho bảng.........................................................................................................................................67 Sửa caption của bảng................................................................................................................................................67 Bổ sung tiêu đề ô.......................................................................................................................................................67 Chuyển bảng thành text............................................................................................................................................68 Làm việc với Frame......................................................... 69 Tạo trang frame.......................................................................................................................................70 Đặc tả trang khởi tạo cho một frame......................................................................................................................70 Cất trang frame..........................................................................................................................................................71 Thay đổi bố cục của frame – Chia nhỏ frame – Xóa frame...................................................................................71 Thuộc tính của frame................................................................................................................................................72 Thay đổi khoảng cách giữa các frame.....................................................................................................................73 Tạo viền cho frame...................................................................................................................................................73 Tạo liên kết từ một frame và hiển thị đích liên kết trên một frame khác.............................................................73 Làm việc với form ......................................................... 74 Tạo Form.................................................................................................................................................75 Thêm trường vào form............................................................................................................................76 Thuộc tính của form................................................................................................................................76 What to do with form results?....................................................................................................................................76 Sử dụng tạo form bằng Wizard..............................................................................................................77 Contact Information: Thông tin để liên hệ với người sử dụng..............................................................................78 Product Information: Thông tin sản phẩm..............................................................................................................79 Ordering Information: Thông tin về yêu cầu...........................................................................................................82 Personal Information: Thông tin cá nhân..................................................................................................................82 One of several options: Lựa chọn duy nhất trong tuỳ chọn....................................................................................82 Any of several option: Một vài lựa chọn trong tuỳ chọn........................................................................................83 Boolean: Lựa chọn Có hoặc Không.........................................................................................................................83 Date: Kiểu dữ liệu nhập vào là ngày ......................................................................................................................83 Range: Kiểu dữ liệu trên form là một miền các giá trị để chọn lựa.....................................................................83 FrontPage Editor 6
 7. FrontPage Editor Number: Dữ liệu nhập trên form là số....................................................................................................................83 String: Dữ liệu nhập trên form là dòng text.............................................................................................................83 Paragraph: Dữ liệu nhập là text nhiều dòng............................................................................................................83 thành phần của form.................................................. 84 Thêm Hộp text chỉ có một dòng để người sử dụng gõ dữ liệu text trong đó.................................................................84 Một hộp text cuộn nhiều dòng để người sử dụng có thể nhập các dòng text tại đó..........................................84 Một nút là radio cho phép người sử dụng chỉ được chọn duy nhất bằng cách kích chuột vào nút này.............84 Nút là check box cho phép người sử dụng chọn nhiều tuỳ chọn bằng cách kích chuột vào nhiều nút check box...............................................................................................................................................................................84 Một thực đơn cuộn xuống cho phép người sử dụng có thể chọn từ một hay nhiều dòng thực đơn cùng một thời điểm.....................................................................................................................................................................84 Một nút nhấn cho phép người sử dụng đăng kí form hoặc khởi tạo lại trạng thái ban đầu của form..............84 Một trường ảnh hiển thị một ảnh trên form. Bằng cách kích chuột vào ảnh này, người sử dụng có thể đăng kí form.........................................................................................................................................................................84 Các thao tác với trường...........................................................................................................................85 Sao chép một trường.................................................................................................................................................85 Xóa một trường trên form.........................................................................................................................................85 Hiển thị trường xác nhận.........................................................................................................................................85 Text Boxes...............................................................................................................................................85 Tạo trường Text Box................................................................................................................................................85 Tạo trường mật khẩu...............................................................................................................................................86 Thay đổi thuộc tính của trường text box.................................................................................................................86 Scrolling Text Boxes................................................................................................................................89 Tạo trường scrolling text box ..................................................................................................................................89 Thay đổi thuộc tính của trường scrolling text box..................................................................................................89 Hạn chế giá trị nhập tại trường...............................................................................................................................89 Check Boxes............................................................................................................................................89 Tạo trường check box ..............................................................................................................................................89 Thiết lập thuộc tính cho trường check box ............................................................................................................90 Radio Buttons..........................................................................................................................................90 Tạo trường radio button ...........................................................................................................................................90 Thay đổi thuộc tính của trường radio-button .........................................................................................................91 Drop-Down Menus..................................................................................................................................91 FrontPage Editor 7
 8. FrontPage Editor Tạo trường drop-down menu....................................................................................................................................92 Qui định việc nhập dữ liệu cho trường drop-down menu......................................................................................94 Trường Push Buttons và Picture ............................................................................................................94 Tạo trường push button ............................................................................................................................................94 Thay đổi thuộc tính của trường push button ..........................................................................................................95 Tạo trường Picture....................................................................................................................................................95 Trường ẩn - Hidden ................................................................................................................................96 Thay đổi trường ẩn ..................................................................................................................................................96 Khái niệm và thuật ngữ..................................................... 97 Lab1.......................................................................................................................................................120 ...................................................................................................................................................................................120 Tạo trang chủ ..........................................................................................................................................................120 Thực hiện chèn hình vào trang chủ. ......................................................................................................................122 Tạo liên kết từ hình ảnh. ......................................................................................................................................123 Canh giữa các thành phần trên một trang .............................................................................................................124 Lưu trang hiện hành ...............................................................................................................................................124 Các tùy chọn cuả Page View ..............................................................................................................125 Hiển thị các thẻ HTML trên trang hiện hành. ......................................................................................................125 Hiển thị mã nguồn HTML của trang hiện hành .................................................................................................125 Chế độ xem trước trang Web (preview) ...............................................................................................................125 Lab2.......................................................................................................................................................125 Tăng cường các định dạng cho Web site ...........................................................................................126 Mở một Web site ....................................................................................................................................................126 Taọ liên kết đến các trang khác ............................................................................................................................126 Tạo Shared Borders và thanh di chuyển (Navigation Bar) .................................................................127 Tạo shared border của Web site ............................................................................................................................127 Thử nghiệm hyperlink trên thanh liên kết ............................................................................................................128 Hiệu chỉnh thanh liên kết (link bar) ......................................................................................................................128 Chủ đề định dạng (theme) ..................................................................................................................129 Để áp đặt theme đối với Web site ........................................................................................................................130 Hiệu chỉnh Theme ................................................................................................................................131 Xem trước Web site ...........................................................................................................................132 Xem trước Web site trong Web browser ..............................................................................................................132 Tổ chức file trong web site ...................................................................................................................133 FrontPage Editor 8
 9. FrontPage Editor Di chuyển các file hình ảnh vào thư mục Pictures ............................................................................................134 Tạo thư mục ( folder) mới ....................................................................................................................................134 Xuất bản (publishing) Web site Hsph .................................................................................................135 Xuất bản Web site đang làm việc .........................................................................................................................135 FrontPage Editor 9
 10. FrontPage Editor T Trong bài này, bạn  Bắt đầu với FrontPage học về: Bắt đầu với Các đặc điểm cơ bản Frontpage  của FrontPage Chào mừng các bạn khi đến với Microsoft FrontPage, Vùng làm việc của  FrontPage một bộ công cụ tạo và điều hành web site một cách lí tưởng mà người thiết kế không nhất thiết phải biết những kiến thức về lập trình, FrontPage có mọi thứ mà bạn c ần Một số thành phần  màn hình của để thiết kế và xây dựng trang Web và Web site cho bạn. FrontPage FrontPage bao gồm FrontPage Explorer, tại đây, bạn có thể tạo, thiết kế, quản lí toàn bộ Web site và FrontPage Các thao tác với file Editor, nơi mà bạn có thể tạo và sửa đổi các trang Web  mà không cần phải biết ngôn ngữ đánh dấu siêu văn b ản (HTML). FrontPage bao gồm nhiều tính năng hỗ trợ cho Thuộc tính trang Web  việc tạo Web site một cách dễ dàng nhất, chẳng hạn như bộ thư viện thiết kế đồ hoạ chuyên nghiệp, một tập hợp đầy đủ các các wizard và các mẫu để tạo trang và FrontPage web, những phần tử active cung cấp những chức năng và hàm phức tạp mà không cần lập trình, và một danh sách các nhiệm vụ dành cho việc kiểm soát và tạo FrontPage web. Bạn có thể dùng FrontPage Explorer để tạo cấu trúc c ủa Web site, áp dụng các bố cục đồ hoạ cho trang, tổ chức các file và folder, nhập và xuất các file, kiểm tra và so sánh các siêu liên kết, quản trị quyền truy nhập, giám sát các nhiệm vụ, và đặc biệt là cho phép tiếp cận với FrontPage Editor để thiết kế và sửa đổi nội dung của trang Web. Bạn có thể dùng FrontPage Explorer để xuất bản các trang web trên máy tính của mình, trên một một tổ chức intranet hoặc World Wide Web. FrontPage Editor hỗ trợ cho bạn việc tạo, thiết kế và sửa đổi các trang Web. Chẳng hạn như đưa text, ảnh, bảng, các mẫu biểu và các phần tử khác nữa vào trang web, FrontPage Editor sẽ hiển thị chúng như khi chúng xuất hiện trên trình duyệt. Mặc dù là một công cụ có tính năng hoàn hảo, FrontPage Editor lại rất dễ dàng cho vi ệc s ử d ụng b ởi vì nó trở nên thân thiện khi có giao diện của một trình xử lí văn b ản. B ạn không c ần ph ải FrontPage Editor 10
 11. FrontPage Editor học ngôn ngữ HTML để sử dụng FrontPage Editor bởi vì nó có th ể t ạo m ọi th ẻ HTML cho bạn, các thẻ mở rộng như style-sheet, frame, các điều khiển ActiveX. Nếu bạn muốn soạn trực tiếp các mã lệnh HTML, bạn có thể sử dụng chế đ ộ view HTML của FrontPage. Trong chế độ này, bạn có thể vào text, soạn các thẻ HTML và các mã kịch bản, sử dụng các lệnh chuẩn của trình soạn thảo văn bản nh ư c ắt, dán, tìm ki ếm và thay thế. FrontPage là một thành viên trong họ sản phẩm của Microsoft Office và chia sẻ nhiều tính năng của Microsoft Word và Microsoft Excel, chẳng hạn nh ư th ư vi ện ClipArt, ki ểm tra lỗi chính tả và tạo bảng một cách dễ dàng. Ngoài ra, FrontPage cũng qu ản lí các siêu liên kết được tạo trong tài liệu Microsoft Office 2000. Dưới đây là m ột vài đặc đi ểm c ủa FrontPage Editor: - Bạn có thể tạo một trang HTML mơi dựa trên các wizard và template. FrontPage Editor đưa ra nhiều lựa chọn về định dạng trang, và bạn có th ể t ạo m ẫu thi ết k ế c ủa chính mình. - Bạn có thể áp dụng một hay nhiều các bố cụ đồ hoạ c ủa FrontPage, chúng đ ược t ạo bởi các nhà thiết kế chuyên nghiệp, tạo cho bạn các trang web sống động và h ấp d ẫn. Bạn cũng có thể đưa vào và thiết kế viền trang, chèn các thanh định h ướng liên k ết, giúp người sử dụng lướt trên Web site của bạn. - Bạn cũng có thể mở bất kì file HTML nào trong FrontPage Editor và toànb ộ tag c ủa chúng sẽ được dịch và hiển thị trên màn hình của FrontPage ho ặc m ở các file v ới nhiều khuôn dạng khác nhau và FrontPage Editor tự đ ộng chuyển đ ổi chúng thành HTML, chẳng hạn như Microsoft Word, Microsoft Excel, WordPerfect,...FrontPage Editor tự động nhận ra các siêu liên kết từ tài liệu Microsoft Office 2000. - Bạn có thể chèn text trong mọi style HTML, tạo các danh sách đa c ấp, thay đ ổi kích thước và màu sắc của text, áp dụng các khuôn dạng c ơ bản cho text. Sử d ụng style sheet, bạn có thể điều khiển lề, khoảng cách giữa các dòng, màu sắc, font và kích thước của chữ. - Bạn có thể đưa các ảnh với bất kì định dạng nào, và FrontPage Editor t ự đ ộng chuy ển đổi chúng sang dạng GIF hoặc JPEG. Kích đúp vào ảnh, bạn có th ể s ử d ụng ch ương trình tạo ảnh tương ứng. Bạn cũng có thể tạo ánh xạ ảnh bằng cách thêm các Hotspot trên ảnh chứa siêu liên kết. Sử dụng các lệnh sửa đ ổi ảnh, b ạn có th ể c ắt xén, quay, thay đổi kích thước, tạo ảnh đen trắng, tạo độ sáng tối cho ảnh. FrontPage cũng hỗ trợ một thư viện phong phú ClipArt, các ảnh, và các video clip. Bạn có thể tạo form chứa các trường text, check box, radio button, th ực đ ơn drop-down, và push button. Khi bạn tạo form, điều khiển form mặc định tự động c ất thông tin trên FrontPage Editor 11
 12. FrontPage Editor form vào một file hoặc gửi chúng tới một địa chỉ e-mail. Bạn có thể chọn m ột đi ều khi ển từ tập các điều khiển form của FrontPage hoặc thêm điều khiển của mình cho form. Sử dụng các lệnh về tạo bảng, bạn có thể tạo, chèn hàng và c ột, dóng lề cho chúng, t ạo màu nền,... Bạn có thể thêm các chức năng mạnh vào trang bằng cách chèn các c ấu thành FrontPage. Chúng sẽ thêm các khả năng tương tác chẳng hạn như thanh định h ướng, nhóm th ảo luận, tìm kiếm, và điều khiển form. Ví dụ, cấu thành m ục lục (Table of Contents) t ự động tạo outline của FrontPage web với các siêu liên kết đến từng trang... Bạn có thể tạo một trang frame mới, thay đổi hiển thị của chúng và gán trang kh ởi t ạo cho mỗi frame. FrontPage hiển thị trang frame của bạn dưới dạng những gì bạn nhìn th ấy là những gì bạn có (WYSIWYG). Bạn có thể chèn các điều khiển ActiveX, plug-ins, và các Java applet trên FrontPage Editor. Bạn cũng có thể tiếp cận tới một phiên soạn các kịch bản, tạo và chèn các k ịch bản JavaScript và VBScript. Không gian làm việc FrontPage Không gian làm việc của FrontPage bao gồm hai phần chính trên màn hình giao di ện c ủa nó, FrontPage Explorer và FrontPage Editor. Cả hai bao gồm: - Thực đơn - Thanh công cụ - Màn hình soạn thảo - Các vùng điều khiển FrontPage Explorer chỉ cho bạn các chế độ hiển thị khác nhau của FrontPage web: - Folders View - All Files View - Navigation View - Hyperlinks View - Hyperlink Status View - Themes View - Tasks View Màn hình làm việc của FrontPage Editor: FrontPage Editor 12
 13. FrontPage Editor Menu (Thực đơn)  Các thực đơn cơ bản của FrontPage bao gồm: - File: các lệnh làm việc với file và tổng thể trên trang Web. - Edit: Các lệnh soạn thảo thông dụng (tương tự các lệnh trong m ọi h ệ so ạn th ảo văn bản khác ngoại trừ một vài lệnh đặc thù). - View: Hiển thị các thanh công cụ. - Go: Các lệnh sắp xếp các đối tượng đồ họa tương đối với nhau. - Insert: Chèn các đối tượng vào trang Web. - Format: Các lệnh tạo khuôn. - Tools: Các công cụ và lựa chọn. - Table: Các lệnh tạo bảng trên trang. - Frame: Các lệnh làm việc với Frame. - Windows, Help: Các thực đơn truyền thống của Windows. Thanh ToolBar  FrontPage có một số ToolBar có thể hiện hoặc ẩn trên màn hình. Các lệnh trong thực đơn View dùng để làm ẩn hoặc hiện các Toolbar này. Một hình ảnh đầy đủ của các ToolBar FrontPage Editor 13
 14. FrontPage Editor Màn hình soạn thảo  Màn hình soạn thảo nằm ở trung tâm. FrontPage có hai chế đ ộ so ạn thảo cho m ỗi trang (file) Web: Normal và HTML. Chế độ Normal là chuẩn và là mặc định của FrontPage. Trong ch ế đ ộ HTML, FrontPage cho phép làm việc trực tiếp với các Tag theo chuẩn c ủa HTML. Kết h ợp hài hòa gi ữa hai chế độ soạn thảo này sẽ tạo ra các trang Web vừa ý. Chế độ Preview cho phép xem trực tiếp kết quả của trang Web trên các browser mà không cần phải có thêm các phần mềm này. Các vùng điều khiển  Bao gồm các nút điều khiển cửa sổ, thanh cuốn và dòng trạng thái. Các thành phấn Mô tả Dùng để chọn trang làm việc. Page Tab Hiển thị tên cuả trang Web và vị trí cuả trang Title Bar trong Web site. Chứa các thực đơn lệnh. Menu Bar Hổ trợ người sử dụng khi cần hướng dẫn thực Ask a Question Box hiện các thao tác Đóng trang hiện hành. Close Page Dùng để di chuyển trên trang hiện hành. Scroll Bars Thanh trạng thái, thường dùng để quan sát đích Status Bar cuả các liên kết. Các khung hiển thị trang: Gồm 3 chế độ normal, Page View Panes html và preview. Chỉ thị cuả tiến trình. Progress Indicator Thời gian tải trang ước lượng. Estimated Download Time Khung tác vụ Task Pane FrontPage Editor 14
 15. FrontPage Editor Thanh công cụ Standard và Các thanh công cụ thường sử dụng. Formatting Thanh chuyển đổi chế độ views. Views bar Các lệnh đơn giản của FrontPage Các nhóm lệnh sau trên trang soạn thảo FrontPage có ý nghĩa và kết quả tương tự như đối với các phần mềm soạn thảo khác (ví dụ WinWord, Lotus WordPro, ....). Các lệnh làm việc với tệp (file)  Các lệnh trên thực đơn File hoặc trên Standard Toolbar: New, Open, Close, Save, Save As, Page Setup, PrintPreview, Print. Các lệnh soạn thảo  Các lệnh soạn thảo cơ bản trên thực đơn Edit: Copy, Cut, Paste, Clear (delete), Select All, Find, Replace Ngôn ngữ HTML và tổng quan về trang Web Thông tin chính mà chúng ta truy nhập trên dịch vụ World Wide Web là các trang Web. Trang là tài liệu cơ bản trên dịch vụ World Wide Web. Chúng đ ược vi ết theo m ột ngôn ngữ gọi là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn b ản Hypertext Markup Language –HTML. M ột trang HTML bao gồm text và các tag của HTML được nhúng trong tài li ệu, các tag này cung cấp thông tin về cấu trúc trang, hình thức hiển thị và n ội dung c ủa nó. Th ực ch ất, một tài liệu HTML là một file được lưu dưới dạng .htm ho ặc .html mà n ội dung c ủa nó tuân theo nguyên tắc của ngôn ngữ HTML. Ngôn ngữ HTML (Hyper Text Markup Language) là tập hợp các nguyên tắc và qui đ ịnh dùng để mô tả và thể hiện các trang Web. Các qui tắc này đ ược th ể hi ện thành nh ững "Tag" được chèn vào các vị trí thích hợp của trang Web. Các tag này sẽ qui đ ịnh cách mà dữ liệu sẽ hiển thị trên trình duyệt. Một tag HTML bao gồm hai phần: phần m ở và phần đóng tag (phần này là tuỳ chọn). Dữ liệu nằm sau phần mở sẽ chịu ảnh hưởng của tag, có nghĩa là nó sẽ xuất hiện v ới hiệu ứng phụ thuộc vào các thuộc tính đi kèm với tag. FrontPage Editor 15
 16. FrontPage Editor Một vài tag HTML xây dựng một đặc tả về cấu trúc các phần tử c ủa trang, ch ẳng hạn như bảng và mẫu biểu, những phần tử này được tạo bởi từ nhi ều phần t ử. Trình duy ệt Web (chương trình hiển thị các trang Web) sử dụng những thông tin này để nhận ra cách mà dữ liệu hiển thị dựa trên mối liên hệ giữa các phần tử này. Ví dụ, tag HTML đặc tả bảng miêu tả số dòng, số cell trên một dòng,... Các tag miêu tảả Các tag miêu t hàng, cộột ủủa hàng, c t c c a bbảng ảng Hiển thị của tag bảng trên trình duyệt Các tag HTML cũng cung cấp các thuộc tính đi kèm v ới giá tr ị. Ví d ụ, tag dùng đ ể chèn ảnh tại trang có một thuộc tính chỉ ra tên của file ảnh cần chèn. M ột vài thu ộc tính cung cấp các giá trị tham chiếu về sự hiển thị của phần tử trên trang. Ví dụ, bảng có nh ững thuộc tính mô tả độ dày và khoảng cách giữa các ô... Để trợ giúp bạn thiết kế trang được nhanh chóng, FrontPage hỗ trợ hơn 50 bài trí thiết kế chuyên nghiệp, chúng sẽ giúp bạn trang trí những trang Web của mình bằng những phần tử có sẵn như bullet, font, ảnh, thanh định hướng... FrontPage Editor 16
 17. FrontPage Editor Tạo trang mới 1. Tại FrontPage Editor, thực hiện lệnh File/New. Hiển thị hộp hội thoại New. 2. Chọn Page, chọn template hoặc wizard để tạo trang mới, mẫu thu nhỏ của chúng xuât hiện trên vùng Preview. Mẫu tương ứng xuất hiện trên Preview 3. Kích OK. Cất nội dung trang hiện thời vào file 1. Tại FrontPage Editor, thực hiện lệnh File/Save As. 2. Kích nút File . 3. Tại hộp hội thoại Save As, chọn ổ đĩa và thư mục để cất trang. Chọn vị trí để cất nội dung trên trang 4. Gõ tên file trong hộp File Name và kích OK. 5. Kích OK khi xuất hiện hộp hội thoại với danh sách các phần tử như tranh ảnh, âm thanh, các điều khiển ActiveX và những phần tử khác chứa trong trang. FrontPage Editor 17
 18. FrontPage Editor Cất nội dung của trang tại FrontPage web hiện thời 1.Nếu trang được mở từ web hiện thời hoặc từ World Wide Web, tại FrontPage Editor, thực hiện lệnh File/Save. Nếu trang được mở từ một file, để cất dưới tên khác, thực hiện lệnh File/Save As. 2.Nếu là lần đầu cất trang tại FrontPage web, gõ tiêu đề trang tại Title. 3.Gõ URL tương đối tới gốc của FrontPage web đang m ở hi ện th ời, ho ặc ch ấp nh ận URL mặc định của FrontPage. Ví dụ, nếu bạn gõ tại URL là music/index.htm, trang sẽ được cất tại folder Music là con trực tiếp c ủa folder gốc c ủa FrontPage web hi ện thời và kích OK. Vào tiêu đề và URL tương đối của trang 4.Kích OK khi xuất hiện hộp hội thoại với danh sách các phần tử như tranh ảnh, âm thanh, các điều khiển ActiveX và những phần tử khác chứa trong trang. Tạo trang mẫu Trong FrontPage Editor, bạn có thể cất một trang dưới dạng mẫu. Sau đó, mẫu này sẽ được hiển thị cùng với mẫu trang FrontPage chuẩn tại hộp hội thoại New. 5.Thực hiện lệnh File/Save As. 6.Chọn As Template. 7. Tại hộp hội thoại Save As Template, gõ tiêu đề trang tại Title, tên trang tại Name, đặc tả ngắn cho trang tại Description. 8.Kích OK. Mở một trang trong FrontPage Editor 9.Thực hiện lệnh File/Open. Tại hộp hội thoại Open, thực hiện một trong các bước dưới đây: 10. - Mở một trang trên FrontPage web hiện tại, kích chọn một trang. Để xem nội dung của folder, kích đúp vào folder này và chọn trang trong đó. Kích OK. - Mở một trang từ hệ thống file của bạn, kích nút File, và chọn file mà bạn muốn từ hộp hội thoại Select File. FrontPage Editor 18
 19. FrontPage Editor - Mở một file từ World Wide Web, chọn nút World Wide Web . FrontPage khởi tạo trình duyệt Web, chuyển đến trang mà bạn muốn m ở và tr ở l ại ứng d ụng FrontPage. Vị trí của trang mà bạn đã xem được hiển thị tại URL c ủa h ộp h ội tho ại Open. Kích OK để mở trang. Thuộc tính trang Thực hiện lệnh File/Page Properties. Xuất hiện hộp hội thoại Các tuỳ chọn của hộp hội thoại Page Properties: Tại General: - Location: URL đầy đủ của trang. Nếu trang được m ở từ m ột file, URL b ắt đầu b ởi “File://”. Nếu trang chưa được cất, URL sẽ là “FrontPage:///Editor/New Page n.htm.” - Title: Tiêu đề của trang. - Base Location: URL cơ sở của trang. - Default Target Frame: Nếu bạn muốn mọi đích liên kết của trang được hiển thị trên một frame khác của một trang frame, gõ tên của đích frame mặc định, hoặc kích vào nút Target Frame để chọn frame đích. - Nếu siêu liên kết không được đặc tả tới một frame đích khác, trang đích của siêu liên kết sẽ được hiển thị tại frame đích mặc định. Background Sound: - Location: Gõ tên của file âm thanh nền cho trang. Trình duyệt Web sẽ chạy file này khi trang được hiển thị. Bạn có thể đặc tả một file trên FrontPage web hi ện t ại hoặc từ hệ thống file của bạn. - Browse: Kích nút này để duyệt file trong FrontPage web hi ện tại ho ặc tại hệ th ống file. - Loop: Gõ số lần lặp lại của file âm thanh này. FrontPage Editor 19
 20. FrontPage Editor - Forever: Chọn để đặt chế độ chạy file âm thanh cho đến khi trang không đ ược hiển thị nữa. - Style: Kích nút này để thay đổi thuộc tính style sheet cho phần tử được chọn. Khuôn dạng của Style-sheet cho phép điều khiển khoảng cách, lề, font, màu s ắc mà v ới những thuộc tính của HTML cơ bản, bạn không thể điều khiển được. Lựa chọn trên Margin  Đặc tả các thuộc tính để điều khiển lề của trang. Nếu trang hi ện th ời s ử d ụng chung đường viền, lề thiết lập được áp dụng cho những cạnh chung đường viền (thay cho cạnh của trang). Specify Top Margin: Chọn lề trên và lề dưới cho trang bằng điểm. Specify Left Margin: Chọn lề trái và lề phải cho trang bằng điểm. Lựa chọn Custom  Tại đây thiết lập các tag meta (biến hệ thống và biến được định nghĩa b ởi người s ử dụng), chúng sẽ có ảnh hưởng tới trang hiện thời. System Variables (HTTP-EQUIV): Phần này liệt kê các tag meta dùng thuộc tính HTTP- EQUIV như một phần cặp tên và giá trị. Những tag này cung cấp những gi ới thi ệu đ ặc biệt tới trình duyệt, chẳng hạn như thời hạn hiển thị hoặc nạp lại của trang. - Name: Tên của tag - Value: Giá trị tương ứng với tag - Add: Kích nút này để thêm tag mới - Modify: Kích nút để sửa thuộc tính của tag được chọn - Remove: Kích nút này để bỏ tag được chọn - User Variables: Phần này liệt kê các tag meta do người sử dụng định nghĩa. FrontPage Editor 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản