Biểu mẫu " Bảng kê chứng từ chi tiết"

Chia sẻ: Nguyễn Duy Sương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
589
lượt xem
60
download

Biểu mẫu " Bảng kê chứng từ chi tiết"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Bảng kê chứng từ chi tiết"

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu số : 3/KHTC BẢNG KÊ CHỨNG TỪ CHI TIẾT TÊN ĐỀ TÀI: .................................................................................................................... MÃ SỐ: .............................................................................................................................. TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC SỐ TIẾN GHI CHÚ TỔNG CỘNG Số tiền bằng chữ: ..................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... Tp.HCM, ngày … … tháng … … năm 200… CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI (Ký và ghi rõ họ tên)
Đồng bộ tài khoản