Biểu mẫu: "Bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại"

Chia sẻ: Letung Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

1
1.842
lượt xem
163
download

Biểu mẫu: "Bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu: "Bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại" theo mẫu số S04-H ban hành kèm theo quy định số 999-TC/QĐ/CĐKT ngày 1/11/ 1996 của Bộ tài chính.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu: "Bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại"

  1. Bộ, (Sở) : ………. Mẫu số: S04 ­H Đơn vị : ………… (Ban hành theo quy định số: 999 ­ TC/QĐ/CĐKT   ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính) BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ GỐC CÙNG LOẠI Số……………. Ngày……tháng........năm Loại chứng từ gốc :……... Ngày  CHỨNG TỪ GHI ….TÀI KHOẢN tháng  NỘI DUNG NGHIỆP VỤ  Tổng số  GHI …CÁC TÀI KHOẢN ghi sổ KINH TẾ PHÁT SINH  tiền Số hiệu Ngày  (CHỨNG TỪ GỐC) tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 … … … … Cộng (Kèm theo ………………………………………gồm các số ………..) Người lập biểu Phụ trách kế toán (Ký) (Ký)
  2. 2 Họ tên :…….. Họ tên :……..

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản