Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

BIỂU MẪU "BÁO CÁO TÀI SẢN CỦA QUỸ- Phụ lục 14"

Chia sẻ: Lan Anh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

241
lượt xem
17
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu báo cáo tài sản của Quỹ theo Phụ lục 14 (Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý quỹ)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU "BÁO CÁO TÀI SẢN CỦA QUỸ- Phụ lục 14"

  1. Phụ lục 14. Mẫu báo cáo tài sản của Quỹ (Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý quỹ) BÁO CÁO TÀI SẢN CỦA QUỸ (Tháng, quý, năm) 1. Tên Công ty quản lý quỹ : 2. Tên Ngân hàng giám sát: 3. Tên Quỹ: 4. Ngày lập báo cáo: Đơn vị tính:....VND STT TÀI SẢN Kỳ báo cáo Kỳ trước %/cùng kỳ năm trước I. 1 Tiền và các khoản tương đương tiền Tiền Tiền gửi ngân hàng Các khoản tương đương tiền I. 2 Các khoản đầu tư (kê chi tiết) I. 3 Cổ tức được nhận I. 4 Lãi được nhận I. 5 Tiền bán chứng khoán chờ thu (kê chi tiết) I. 6 Các khoản phải thu khác I. 7 Các tài sản khác I.8 Tổng tài sản STT NỢ Kỳ báo cáo Kỳ trước % cùng kỳ năm trước II. 1 Tiền phải thanh toán mua chứng khoán (kê chi tiết) II. 2 Các khoản phải trả khác II.3 Tổng nợ Tài sản ròng của Quỹ (I.8-II.3) 10 Tổng số đơn vị quỹ 11 Giá trị của một đơn vị quỹ (Tổng) Giám đốc ngân hàng lưu ký (Tổng) Giám đốc Công ty quản lý quỹ (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2