Biểu mẫu" Bổ nhiệm chức nhiệm"

Chia sẻ: Letung Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
745
lượt xem
83
download

Biểu mẫu" Bổ nhiệm chức nhiệm"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu về việc quyết định bổ nhiệm (dành cho các tổ chức kinh tế)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu" Bổ nhiệm chức nhiệm"

  1. [TÊN ĐƠN VỊ] CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: [SỐ QĐ] Độc lập - Tự do - Hạnh phúc QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ nhiệm chức vụ [CHỨC VỤ] Giám đốc Công ty TNHH [TÊN CÔNG TY] - Căn cứ giấy phép thành lập của UBND Tỉnh (Thành phố) [TÊN TỈNH, THÀNH PHỐ]; - Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty TNHH [TÊN CÔNG TY]; - Xét phẩm chất và năng lực của nhân viên [TÊN]; QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay bổ nhiệm Ông (bà) [TÊN] giữ chức vụ [CHỨC VỤ] kể từ ngày [NGÀY]. Điều 2. Các Ông (bà) Phó giám đốc hành chính và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. GIÁM ĐỐC Nơi nhận: - - -

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản