Biểu mẫu"Câu lạc bộ kế toán"

Chia sẻ: Nguyen Duc Tan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
145
lượt xem
15
download

Biểu mẫu"Câu lạc bộ kế toán"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu"Câu lạc bộ kế toán"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu"Câu lạc bộ kế toán"

  1. ĐIỀU LỆ CÂU LẠC BỘ KẾ TOÁN DA2 ĐẠI HỌC DL DUY TÂN CHƯƠNG I - ĐIỀU KHOẢN CHUNG Điều 1. Tên gọi Câu lạc bộ lấy tên là: "CÂU LẠC BỘ KẾ TOÁN DUY TÂN " Tên tiếng Anh: " DUY TAN’ ACCOUTING & AUDITING CLUB" Tên viết tắt: DA2 Câu lạc bộ DA2 (sau đây gọi tắt là Câu lạc bộ) có biểu tượng riêng, biểu tượng có thể thay đổi khi được sự đồng ý của toàn thể thành viên Ban Chủ nhiệm. Điều 2. Tôn chỉ, mục đích Câu lạc bộ là một tổ chức tự nguyện của các cá nhân yêu thích chuyên ngành Kế toán. Tôn chỉ Câu lạc bộ: • Tạo ra một môi trường sinh hoạt, học tập cho người yêu thích chuyên ngành Kế Toán. • Là cầu nối, giao lưu, trao đổi, học hỏi, rèn luyện cho các sinh viên trong trường. Câu lạc bộ có mục đích: “Tập hợp các hội viên trong một môi trường chung nhằm giao lưu, học tập một cách lành mạnh, bổ ích cho các sinh viên sau giờ học. Ngoài ra, góp phần tạo nên một lực lượng sinh viên năng động cho các hoạt động của nhà trường, cũng như đoàn trường." Điều 3. Phạm vi hoạt động Các hoạt động của Câu lạc bộ diễn ra tại các cơ sở của trường đại học DL Duy Tân (có thể thay đổi tuy theo điều kiện của CLB ) 209 Phan Thanh – Quận Thanh Khê - tp Đà Nẵng Tel: 0126.6786106 (Các) Email:ntxuancac@gmail.com Điều 4. Nguyên tắc hoạt động 1. Tự nguyện, tự quản; 2. Lành mạnh, bổ ích; CHƯƠNG II - NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN CỦA CÂU LẠC BỘ Điều 5. Nhiệm vụ của Câu lạc bộ 1. Hoạt động theo đúng Điều lệ được phê duyệt. 2. Bảo đảm tôn chỉ và mục đích của Câu lạc bộ được thực hiện triệt để. 3. Phát triển và nâng cao kiến thức chuyên ngành Kế Toán trong thành viên. 4. Tổ chức các hoạt động giao lưu nhằm tạo mối quan hệ mật thiết giữa các thành viên để trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin và vui chơi. 5. Cung cấp thông tin, tư vấn, tổ chức các loại hình hội thảo, diễn đàn để trao đổi, học tập nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho thành viên. 6. Tham gia, tổ chức những hoạt động với các CLB khác trong trường nhằm nâng cao hình ảnh và giá trị Câu lạc bộ. 7. Sử dụng kinh phí thu chi đúng tôn chỉ, mục đích của Câu lạc bộ và đúng qui định của nhà trường. 8. Tham gia các họat động công tác của nhà trường, xã hội ( cứu trợ ,làm từ thiện, sinh hoạt thanh
  2. niên, văn nghệ… ) Điều 6. Quyền của Câu lạc bộ 1. Tuyên truyền về tôn chỉ, mục đích, hoạt động của Câu lạc bộ và vận động xây dựng phát triển Câu lạc bộ. 2. Đại diện cho thành viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Câu lạc bộ. 3. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Câu lạc bộ và thành viên. 4. Tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của Câu lạc bộ; hoà giải tranh chấp trong nội bộ Câu lạc bộ. 5. Phối hợp với Đoàn, Hội, tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Câu lạc bộ. 6. Phổ biến, nâng cao kiến thức cho hội viên; cung cấp thông tin cần thiết cho hội viên theo qui định . 7. Được tự chủ về tài chính trên cơ sở hội phí của thành viên và các nguồn thu hợp pháp để tự trang trải về chi phí hoạt động. 8. Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân theo qui định của cấp trên. 9. Thành lập và giải thể các tổ chức trực thuộc Câu lạc bộ . 10. Có các quyền khác mà trường cho phép. Chương III - THÀNH VIÊN Điều 7. Đối tượng - Là sinh viên trường ĐHDL Duy Tân. - Là những cá nhân yêu thích bộ môn Kế Toán không phân biệt kinh nghiệm, giới tính - Thừa nhận Điều lệ và tổ chức của câu lạc bộ, phấn đấu cho tôn chỉ và mục đích chung. Điều 8. Thành viên . - Mọi cá nhân khi đăng ký làm thành viên đều là thành viên dư bị của câu lạc bộ . - Thành viên dự bị họat động thường xuyên tại CLB trên 1 tháng sẽ được nhận làm thành viên chính thức của câu lạc bộ . Điều 9. Thành viên danh dự Các cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động của Câu lạc bộ được Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ, các thành viên khác thống nhất tôn vinh làm hội viên danh dự. Điều 10. Đăng ký gia nhập, hội phí - Cá nhân có đủ điều kiện, có nguyện vọng gia nhập Câu lạc được Ban Chủ Nhiệm chấp nhận sẽ chính thức trở thành viên dự bị củaCâu lạc bộ. - Hội phí hàng năm sẽ được Ban Chủ nhiệm xem xét, quyết định và được ghi rõ trong qui chế hoạt động do Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ ban hành. Điều 11. Thôi làm hội viên Câu lạc bộ Tư cách hội viên Câu lạc bộ không còn nếu xảy ra một trong những trường hợp sau: 1. Thành viên không còn nguyện vọng, không đủ sức khoẻ. 2. Không đóng phí, không họat động tại CLB trên 3 tháng (đối với thành viên chính thức). 3. Vi phạm Nội qui hoặc Điều lệ Câu lạc bộ bị khai trừ ra khỏi Câu lạc bộ theo quyết định của
  3. Ban Chủ nhiệm. 4. Các quyền lợi, nghĩa vụ sẽ bị chấm dứt sau khi có quyết định của Ban Chủ nhiệm. Điều 12. Thành viên có nghĩa vụ 1. Tuân thủ Nội qui nhà trường, tuân thủ Điều lệ của Câu lạc bộ và nghị quyết của Đại hội, của Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ; 2. Luôn phấn đấu học hỏi ,giao lưu với cộng đồng ; 3. Thể hiện tính chuyên nghiệp trong công việc, luôn rèn luyện bản thân để nâng cao uy tín của Câu lạc bộ; 4. Tham gia thực hiện các hoạt động của CLB khi được Ban chủ nhiệm yêu cầu; 5. Đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để cùng nhau góp phần xây dựng Câu lạc bộ ngày càng vững mạnh; 6. Đóng lệ phí gia nhập và hội phí hàng tháng đầy đủ và đúng kỳ hạn theo qui định của Ban chủ nhiệm; 7. Không được sử dụng danh nghĩa Câu lạc bộ để tiến hành các hoạt động vì mục đích cá nhân. Điều 13. Quyền của thành viên 1. Được thông báo và đăng tên trong danh sách thành viên của Câu lạc bộ; 2. Được phát Giấy chứng nhận và Thẻ thành viên (nếu có) 3. Được tham gia các hoạt động của câu lạc bộ ( liên hoan ,dã ngọai ,họat động xã hội…). Được hưởng các lợi ích từ các giá trị mà Câu lạc bộ tạo ra qua các hoạt động thực hiện chức năng và nhiệm vụ; 4. Được Câu lạc bộ cung cấp thông tin phát triển chuyên môn, giúp đỡ hòa giải khi có tranh chấp, được tham gia các hình thức liên kết do Câu lạc bộ tổ chức; 5. Được quyền tham dự các hội nghị, hội thảo do Câu lạc bộ tổ chức hay nhà tài trợ được chọn tổ chức. Thời hạn đăng ký phải được tuân thủ, số lượng thành phần tham dự có thể giới hạn và phí tham dự có thể thu để trang trải chi phí; 6. Được ra khỏi Câu lạc bộ khi xét thấy không thể hoặc không muốn tiếp tục là thành viên. Trong trường hợp này thành viên cần báo cáo cho Ban Chủ nhiệm; 7. Được gửi các ý kiến của mình về các vấn đề liên quan mọi chủ trương và hoạt động của Câu lạc bộ; 8. Thành viên chính thức được tham gia thảo luận và biểu quyết các nghị quyết của Câu lạc bộ, được phê bình chất vấn Ban Chủ nhiệm về mọi chủ trương và hoạt động của Câu lạc bộ; được tham gia đại hội, được biểu quyết, ứng cử, đề cử, bầu cử Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ; Chương IV - TỔ CHỨC CỦA CÂU LẠC BỘ Điều 14. Tổ chức của Câu lạc bộ Tổ chức của Câu lạc bộ bao gồm: - Ban chủ nhiệm: chủ nhiệm, các phó chủ nhiệm - Ban cố vấn - Thủ quỹ - Thành viên câu lạc bộ: thành viên dự bị, thành viên chính thức, thành viên danh dự Điều 15. Chủ nhiệm và các phó Chủ nhiệm Chủ nhiệm Câu lạc bộ là người đại diện cao nhất của Câu lạc bộ trong các quan hệ đối nội, đối ngoại, chịu trách nhiệm trước Ban Chủ nhiệm về việc chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Ban Chủ nhiệm. Chủ nhiệm Câu lạc bộ do Ban Chủ nhiệm bầu ra với số phiếu quá bán.
  4. Các Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ do Ban Chủ nhiệm bầu, là người giúp Chủ nhiệm Câu lạc bộ theo dõi, chỉ đạo ở lĩnh vực công tác được phân công. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ nhiệm và các Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ được thực hiện theo qui chế do Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ ban hành. Điều 16. Quyền hạn và trách nhiệm của Ban điều hành 1. Chủ nhiệm: - Chịu trách nhiệm chính về toàn bộ hoạt động của Câu lạc bộ; - Chủ trì các buổi họp của Câu lạc bộ; - Phân công trách nhiệm các thành viên trong Ban điều hành. 2. Phó chủ nhiệm: - Giúp Chủ nhiệm và chịu trách nhiệm các mặt hoạt động của Câu lạc bộ; - Được phân công và chịu trách nhiệm cá nhân về công việc của mình; - Thay mặt Chủ nhiệm khi được ủy quyền. 3. Ban cố vấn: - Giúp đỡ, tư vấn cho Ban chủ nhiệm xây dựng các chương trình hoạt động của câu lạc bộ. - Cùng với Chủ nhiệm và các Phó Chủ nhiệm theo dõi các mặt hoạt động của CLB; CHƯƠNG V: HOẠT ĐỘNG CỦA CÂU LẠC BỘ Điều 17 Các hình thức sinh hoạt của CLB tùy theo tình hình phát triển của CLB cũng như phù hợp nhu cầ u của đa số thành viên mà có thể thay đổi cho phù hợp. Lịch sinh hoạt và Chương trình cụ thể do Ban chủ nhiệm xây dựng và thông báo đến các Thành viên. Hiện nay câu lạc bộ sẽ sinh hoạt theo mô hình sau: 1. Hoạt động offline thường kì Định kỳ sinh hoạt mỗi tuần một lần. Địa điểm sinh hoạt được ấn định tại mỗi kỳ sinh hoạt tại các cơ sở của trường đại học DL Duy Tân. Những chương trình khác có thể được tổ chức theo từng hoạt động cụ thể, ở các địa điểm khác theo nhu cầu. Các hoạt động chính: 2. Hoạt động online: Tổ chức trên trang web www.svdtu.net. Các nội dung hoạt động chính: 3. Sinh hoạt ngoại khóa khác Tùy theo điều kiện cụ thể, clb có thể tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho thành viên tham gia Chương VI - TÀI CHÍNH CỦA CÂU LẠC BỘ Điều 18. Các khoản thu của Câu lạc bộ 1. Hội phí hàng tháng từ hội viên. 2. Các khoản thu hợp pháp của Câu lạc bộ và các tổ chức trực thuộc của Câu lạc bộ . 3. Các khoản đóng góp tự nguyện và các khoản tài trợ của các cá nhân, tổ chức. 4. Các khoản hỗ trợ từ cấp trên.
  5. 5. Các khoản thu khác. Điều 19. Các khoản chi của Câu lạc bộ 1. Các chi phí duy trì hoạt động của Câu lạc bộ; 2. Các chi phí khác. Điều 20. Quản lý tài chính Câu lạc bộ Tài chính của Câu lạc bộ được quản lý theo Quy chế quản lý tài chính . Chương VII - KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM Điều 21. Khen thưởng Thành viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Câu lạc bộ được Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ quyết định khen thưởng. Điều 22. Xử lý vi phạm Hội viên vi phạm pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết của Câu lạc bộ, gây ảnh hưởng đến uy tín của Câu lạc bộ thì tuỳ theo mức độ sẽ bị xem xét kỷ luật ở những mức độ khác nhau từ khiển trách đến khai trừ khỏi Câu lạc bộ. Chương VIII - ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 23. Hiệu lực thi hành Điều lệ này gồm 08 Chương, 24 Điều đã được Đại hội toàn thể hội viên Câu lạc bộ nhất trí thông qua . Điều lệ có hiệu lực thi hành kể từ ngày CLB được ra mắt trước toàn trường. Điều 24. Tổ chức thực hiện Tổ chức Câu lạc bộ và toàn thể hội viên phải chấp hành Điều lệ này. Chỉ có Đại hội toàn thể hoặc Đại hội đại biểu hội viên Câu lạc bộ mới có quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ này. Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ có trách nhiệm hướng dẫn thi hành Điều lệ này. Điều lệ sẽ không còn hiệu lực khi Câu lạc bộ ngừng hoạt động hay giải thể./
Đồng bộ tài khoản