Biểu mẫu_Chuơng trình thử việc

Chia sẻ: Làng Trằng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
177
lượt xem
84
download

Biểu mẫu_Chuơng trình thử việc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo biễu mẫu văn bản về chuơng trình thử việc cho nhân viên văn phòng, khối gián tiếp và cấp quản lý.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu_Chuơng trình thử việc

  1. (Form No.) BM.08.12 15/05/2004 BM.08.01 CHƯƠNG TRÌNH THỬ VIỆC (TRIAL PROGRAM) (Áp dụng cho Nhân viên văn phòng, khối gián tiếp và cấp quản lý – Apply for office and indirect staffs and managers)          15/05/2004  Công ty ............................................... Phòng Nhân Sự (HR Dept) Họ tên (Full-name):………………………………………………………… Chưc vụ (Job title):……………………. Bộ phận (Dept.): ……………………………………………………………. ̀ ̣ ̣ Ngay nhân viêc (Available date): …………..…………. Người Quan lý trưc tiêp (Direct manager:)……………………………………. Chưc vụ (Job title):…………………….. ̉ ́ A. DANH MỤC CÔNG VIÊC ĐƯỢC PHÂN CÔNG TRONG GIAI ĐOẠN THỬ VIỆC ̣ (List of assignments that have been assigned in trial period): TỈ TRỌNG KẾT QUẢ STT CÔNG VIỆC TRÁCH NHIỆM CẦN ĐẠT ĐƯỢC (NO.) (Assignments) (Responsibility) (Density) (Targets need to be achieved) (%) Trang 1/2
  2. TỈ TRỌNG KẾT QUẢ STT CÔNG VIỆC TRÁCH NHIỆM CẦN ĐẠT ĐƯỢC (NO.) (Assignments) (Responsibility) (Density) (Targets need to be achieved) (%) B. XÁC NHẬN (Confirmation): Cấp Quản lý trưc tiếp đưa ra Chương trình thử việc Nhân viên thử việc chấp nhận thưc hiện chương (The direct manager who offers trial program) trình Ngày (Date):___ /___ /______ (The trial staff who implements the trial program) Ngày (Date):___ /___ /______ __________________________ __________________________ Trang 2/2
Đồng bộ tài khoản