BIỂU MẪU " DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH HỒ SƠ CẤP SỔ BHXH , THẺ BHYT "

Chia sẻ: Tuong Van | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:1

0
1.030
lượt xem
63
download

BIỂU MẪU " DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH HỒ SƠ CẤP SỔ BHXH , THẺ BHYT "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu giấy đề nghị điều chỉnh hồ sơ cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo Mẫu số 03b-TBH

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU " DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH HỒ SƠ CẤP SỔ BHXH , THẺ BHYT "

  1. Mã đơn vị: Mã KCB: DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH HỒ SƠ CẤP SỔ BHXH, THẺ BHYT Mẫu số 03b-TBH Tên đơn vị: (Kèm công văn số ………… ngày … tháng … năm …… ) Địa chỉ: Nội dung thay đổi STT Họ tên Số sổ BHXH Số thẻ KCB Cũ M ới Lý do điều chỉnh (điều chỉnh) 1 2 3 4 5 6 7 8 ĐỀ NGHỊ GIA HẠN THẺ BHYT: - Số thẻ BHYT gia hạn:.............. thẻ; Trong đó ngoại tỉnh:............... thẻ. Thời hạn sử dụng của thẻ BHYT từ ngày __/__/____ đến ngày __/__/____ Ngày..... tháng...... năm.......... Ngày..... tháng...... năm.......... Cán bộ thu Giám đốc BHXH Người lập biểu Người sử dụng lao động

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản