intTypePromotion=1

BIỂU MẪU "DANH SÁCH TRÍCH NGANG Cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ xuất khẩu lao động"

Chia sẻ: Do Xuan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

1
973
lượt xem
36
download

BIỂU MẪU "DANH SÁCH TRÍCH NGANG Cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ xuất khẩu lao động"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu số 4 mẫu DANH SÁCH TRÍCH NGANG Cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ xuất khẩu lao động Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2003/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 10 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU "DANH SÁCH TRÍCH NGANG Cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ xuất khẩu lao động"

  1. M ẫu s ố 4 Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2003/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 10 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội (Tên cơ quan quản lý doanh nghiệp) (Tên đầy đủ và tên giao dịch của doanh nghiệp) DANH SÁCH TRÍCH NGANG Cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ xuất khẩu lao động STT Họ và tên Ngày, Giới Ngày vào làm Loại hợp đồng Chức Trình độ Trình độ Khen Kỷ luật tháng năm tính việc tại doanh ký với doanh vụ chuyên ngoại ngữ thưởng sinh nghiệp nghiệp môn ......, ngày...... tháng...... năm...... Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc doanh nghiệp (Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2