Biểu mẫu"Đơn xin thôi quốc tịch việt nam"

Chia sẻ: Letung Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
238
lượt xem
6
download

Biểu mẫu"Đơn xin thôi quốc tịch việt nam"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu về đơn xin thôi quốc tịch việt nam dùng cho gia đình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu"Đơn xin thôi quốc tịch việt nam"

  1. ảnh 4 x 6 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Của chồng Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (Chụp chưa quá . 3 tháng) ĐƠN XIN THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM ảnh 4x6 của vợ (Dùng cho gia đình) (chụp chưa quá 3 tháng) Kính gửi: Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Đồng kính gửi: Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự của Việt Nam tại.................................................................................................. Chúng tôi là: Họ và tên chồng : Họ và tên vợ: Ngày, tháng, năm sinh: Ngày, tháng, năm sinh: Nơi sinh: Nơi sinh: Quê quán : Quê quán: Dân tộc: Quốc tịch:.............. Nghề nghiệp: Dân tộc: Quốc tịch:.............. Nơi làm việc: Nghề nghiệp: Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế: Nơi làm việc: Số: Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay Cấp tại: thế: Số: Ngày:......tháng...............năm.............. Cấp tại: ... Có giá trị đến ngày Ngày .....................tháng............năm........... .......tháng...............năm................. Nơi thường trú/ Tạm trú hiện nay: Có giá trị đến ngày Nơi thường trú tại Việt Nam trước ...............tháng............năm........... khi xuất cảnh (nếu có) :.................... Nơi thường trú/ Tạm trú hiện nay: Nơi thường trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh (nếu có):..... Sau khi tìm hiểu các quy định của pháp luật Việt Nam về quốc tịch, chúng tôi làm đơn này kính xin Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho phép chúng tôi được thôi quốc tịch Việt Nam Lý do xin thôi quốc tịch Việt Nam: Tôi cũng xin cho các con chưa đến tuổi thành niên của chúng tôi có tên dưới đây được nhập quốc tịch Việt Nam: 1
  2. Nơi ý kiến và Họ và tên Giới Nơi sinh thường chữ ký của STT Ngày, trú hiện con từ đủ 15 tính tháng, năm tuổi đến sinh nay chưa đủ 18 tuổi Con thứ nhất Con thứ hai Con thứ ba Chúng tôi xin cam đơn những lời khai trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về lời khai của mình. Được nhập quốc tịch Việt Nam, chúng tôi xin thề trung thành với Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của công dân Việt Nam theo quy định của Hiến pháp và pháp luật Việt Nam. Giấy tờ kèm theo: ................,ngày.......tháng.........năm........ Người khai - .................................. (Ký và ghi rõ họ tên) - ................................. Chồng Vợ (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) 2
Đồng bộ tài khoản