Biểu mẫu"GIẤY ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP ĐỒNG PHỤC"

Chia sẻ: TÚ DƯƠNG NGỌC | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:13

0
510
lượt xem
39
download

Biểu mẫu"GIẤY ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP ĐỒNG PHỤC"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu"GIẤY ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP ĐỒNG PHỤC"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu"GIẤY ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP ĐỒNG PHỤC"

 1. GIẤY ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP ĐỒNG PHỤC REQUEST FOR UNIFORM Người đề nghị Bộ phận đề nghị Đỗ Thị Tường Vy Requester Request Dept. Bộ phận làm việc Đề nghị Tr. Bộ phận Gum Factory Department Requester Dept. Head Ngày/ Date Đề nghị cung cấp đồng phục như sau: Request for uniform follow: Áo Quần Giày TT Họ tên Mục đích sử dụng Sex No. Name Size SL Size SL Size SL Purpose Châu Ngọc Hoa Nguyễn Thị Mỹ Linh Lê Thị Kim Thanh Trương Thị Thanh Hà Lê Thị Thành Bồ Thị Thanh Huệ Lâm Thị Nghĩa Trần Thị Ngọc Thanh Trương Thị Thanh Tuyết Châu Bích Hoà Nguyễn Thị Thơm Đinh Thị Thu Văn Thị Trong Lê Thị Mộc Lan Đoàn Thị Lượng Hồ Thị Gái Châu Thị Bích Thủy Vương Thị Liễu Vương Thị Đẹt Phan Bạch Vân Trương Thi Thanh Nhàn Võ Thị Hường Nguyễn Thị Thu Trang Nguyễn Thị Thu Hà Nguyễn Thị Anh Nguyễn Thị Ngọc Trâm Tô Thị Huệ Mỹ Huỳnh Thị Xuyến Kim Thị Mỹ Duyên Cao Thị Nhung Bồ Thị Được Nguyễn Thị Bạch Nguyễn Thị Ngọc Trang Nguyễn Ngọc Huệ Phạm Thị Mộng Trâm
 2. Nguyễn Thị Mỹ Linh (B) Trương Thị Thúy Kiều
 3. GIẤY ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP ĐỒNG PHỤC REQUEST FOR UNIFORM Người đề nghị Bộ phận đề nghị Đỗ Thị Tường Vy Requester Request Dept. Bộ phận làm việc Đề nghị Tr. Bộ phận Gum Department Requester Dept. Head Ngày/ Date 2/7/2008 Đề nghị cung cấp đồng phục như sau: Request for uniform follow: Áo Quần Giày TT Họ tên Ký nhận Sex No. Name Size SL Size SL Size SL Sign 1 Lê Thị Thuỳ second - hand uniforom 2 Bùi Thị Hồng Diễm for temporary workers 3 Nguyễn Hồng Hiệu 4 Đặng Thị Ngọc Phương 5 Nguyễn Ngọc Nữ 6 Thi Kim Thanh 7 Nguyễn Thị Minh Tâm 8 Lê Thị Phượng 9 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 10 Nguyễn Thị Bích Thuỷ 11 Nguyễn Bích Linh Thời hạn yêu cầu: Ghi chú/ Note Phê duyệt/ Approved
 4. GIẤY ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP ĐỒNG PHỤC REQUEST FOR UNIFORM Người đề nghị Bộ phận đề nghị Requester Request Dept. Bộ phận làm việc Đề nghị Tr. Bộ phận Department Requester Dept. Head Ngày/ Date 9/10/2008 Đề nghị cung cấp đồng phục như sau: Request for uniform follow: TT Họ tên Áo Quần Giày Ký nhận Sex No. Name Size SL Size SL Size SL Sign 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Thời hạn yêu cầu: Ghi chú/ Note Phê duyệt/ Approved
 5. GIẤY ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP ĐỒNG PHỤC REQUEST FOR UNIFORM Người đề nghị Bộ phận đề nghị Requester Request Dept. Bộ phận làm việc Đề nghị Tr. Bộ phận Department Requester Dept. Head Ngày/ Date Đề nghị cung cấp đồng phục như sau: Request for uniform follow: Áo Quần Giày TT Họ tên Mục đích sử dụng Tháng Sex No. Name Size SL Size SL Size SL Purpose 1 Nguyễn Văn Giang 2 Nguyễn Trung Kiên 3 Nguyễn Quốc Vệ 4 Nguyễn Thị Hằng (A) 5 Trần Thanh Nồng 6 Đỗ Văn Kiên 7 Nguyễn Huy Luận 8 Hồ Đăng Hoan 9 Nguyễn Hoàng Nam 10 Dương Thị Thu Tiệm 11 Nguyễn Thị Kim Tuyển 12 Đinh Công Bằng 13 Giang Hoàng Thái 14 Võ Thị Mỹ An 15 Trần Thị Tốt 16 Cao Thị Ngọc Nương 17 Phạm Thị Quỳnh Như 18 Trần Thị Mẫn 19 Phạm Thị Thảo Chi 20 Đặng Hồ Thanh Tiến 21 Phan Thị Thu Mai 22 Nguyễn Thị Lan 23 Đặng Thị Oanh 24 Trần Thị Hiền 25 Phùng Thị Giang 26 Phạm Thị Kiều My 27 Võ Kim Duyên 28 Vi Thị Hồng Lục 29 Đỗ Thị Thương Lan 30 Lê Thị Hồng (B)
 6. 31 Nguyễn Thị Bích Vương GIẤY ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP ĐỒNG PHỤC REQUEST FOR UNIFORM Người đề nghị Bộ phận đề nghị Requester Request Dept. Bộ phận làm việc Đề nghị Tr. Bộ phận Department Requester Dept. Head Ngày/ Date Đề nghị cung cấp đồng phục như sau: Request for uniform follow: Áo Quần Giày TT Họ tên Mục đích sử dụng Tháng Sex No. Name Size SL Size SL Size SL Purpose 32 Ma Thị Nhiều 33 Nguyễn Thị Hiền (A) 34 Phạm Thị Trường 35 Trương Hồng Nhiên 36 Nguyễn Thị Hồng Huệ 37 Quách Thị Cẩm Tú 38 Lê Thị Hiền 39 Đào Thị Huyền 40 Vũ Thị Loan 41 Đặng Thị Phượng 42 Nguyễn Bá Tường 43 Bùi Văn Đề 44 Lại Phú Lộc 45 Phan Thị Nhượng. 46 Đinh Thị Bình 47 Hoàng Thị Mão 48 Nguyễn Thị Hằng C 49 Trần Thị Minh Nhạn 50 Nguyễn Thị Hà Ghi chú/ Note Phê duyệt/ Approved
 7. đề nghị t Dept. Tr. Bộ phận Dept. Head đích sử dụng Purpose
 8. đề nghị t Dept. Tr. Bộ phận Dept. Head đích sử dụng Purpose duyệt/ Approved
 9. GIẤY ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP ĐỒNG PHỤC REQUEST FOR UNIFORM Người đề nghị Bộ phận đề nghị Requester Request Dept. Bộ phận làm việc Đề nghị Tr. Bộ phận Department Requester Dept. Head Ngày/ Date Đề nghị cung cấp đồng phục như sau: Request for uniform follow: Áo Quần Giày TT Họ tên Mục đích sử dụng Tháng Sex No. Name Size SL Size SL Size SL Purpose 1 Đặng Phong 2 Lê Vĩnh Bình 3 Bùi Văn Thành 4 Võ Thị Tùng 5 Hồ Quý Bích 6 Nguyễn Trung Hiếu 7 Nguyễn Ngọc Thạch 8 Nguyễn Công Khanh 9 Danh Ní 10 Nguyễn Thị Huế 11 Bùi Thị Ngát 12 Hà Văn Hồng 13 Nguyễn Văn Hương 14 Từ Nguyễn Bạch Nhạn 15 Quan Thị Ngọc Loan 16 Triệu Thị Loan 17 Lê Thị Xuân 18 Hoàng Thị Sương 19 Nguyễn Thị Hồng Nhi Dân 20 Nguyễn Thị Lâm 21 Lê Thị Cẩm 22 Nguyễn Thị Hiền (B) 23 Lưu Thị Chinh 24 Đặng Thị Đào 25 Phạm Thị Ngọc 26 Phạm Thị Mộng Nhi 27 Phan Thị Thu Hiền 28 Nguyễn Thị Kim Trinh 29 Lê Thị Hồng C 30 Bùi Thị Bích Phương
 10. 31 Lê Thị Nga GIẤY ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP ĐỒNG PHỤC REQUEST FOR UNIFORM Người đề nghị Bộ phận đề nghị Requester Request Dept. Bộ phận làm việc Đề nghị Tr. Bộ phận Department Requester Dept. Head Ngày/ Date Đề nghị cung cấp đồng phục như sau: Request for uniform follow: Áo Quần Giày TT Họ tên Mục đích sử dụng Tháng Sex No. Name Size SL Size SL Size SL Purpose 32 Lê Thị Đúng 33 Lê Phước Lạc 34 Bùi Thị Thuý 35 Nguyễn Thị Hạnh 36 Nguyễn Thị Linh Phương Ghi chú/ Note Phê duyệt/ Approved
 11. GIẤY ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP ĐỒNG PHỤC REQUEST FOR UNIFORM Người đề nghị Bộ phận đề nghị Requester Request Dept. Bộ phận làm việc Đề nghị Tr. Bộ phận Department Requester Dept. Head Ngày/ Date Đề nghị cung cấp đồng phục như sau: Request for uniform follow: TT Họ tên Working Áo Quần Giày Mục đích sử dụng No. Name start Size SL Size SL Size SL Purpose 1 Trần Thị Ngọc Thanh 2 Châu Ngọc Hoa 3 Nguyễn Thị Mỹ Linh 4 Lê Thị Kim Thanh 5 Trương Thị Thanh Hà 6 Lê Thị Thành 7 Bồ Thị Thanh Huệ 8 Trương Thị Thanh Tuyết 9 Châu Bích Hoà 10 Nguyễn Thị Thơm 11 Đinh Thị Thu 12 Văn Thị Trong 13 Lê Thị Mộc Lan 14 Đoàn Thị Lượng 15 Hồ Thị Gái 16 Châu Thị Bích Thủy 17 Vương Thị Liễu 18 Vương Thị Đẹt 19 Phan Bạch Vân 20 Trương Thi Thanh Nhàn 21 Võ Thị Hường 22 Nguyễn Thị Thu Trang 23 Nguyễn Thị Thu Hà 24 Nguyễn Thị Anh 25 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 26 Tô Thị Huệ Mỹ 27 Huỳnh Thị Xuyến 28 Cao Thị Nhung 29 Bồ Thị Được 30 Nguyễn Thị Bạch 31 Nguyễn Thị Ngọc Trang 32 Nguyễn Ngọc Huệ 33 Phạm Thị Mộng Trâm 34 Nguyễn Thị Mỹ Linh (B) 35 Kim Thị Mỹ Duyên 36 Lâm Thị Tha 37 Trương Thị Thúy Kiều 38 Lê Thị Hường Ghi chú/ Note Phê duyệt/ Approved

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản