BIỂU MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ TĂNG LƯƠNG

Chia sẻ: Làng Trằng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

4
4.573
lượt xem
288
download

BIỂU MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ TĂNG LƯƠNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BIỂU MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ TĂNG LƯƠNG

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ TĂNG LƯƠNG

  1. Code : NS – 15– BM01 Version : 1.0 LOGO COMPANY NAME Dated : 10/10/200 Adress: Page : Page 1 of 1 Phone: Email: GIẤY ĐỀ NGHỊ TĂNG LƯƠNG Kính gửi: Ban Giám đốc công ty Phòng nhân sự Đề nghị BGD xem xét tăng lương cho CNV như sau: Stt Họ tên MSNV Bộ Mức đang Mức đề Lý do phận hưởng xuất Ý kiến phòng nhân sự …………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………….. Ý kiến của giám đốc …………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………….. Ngày tháng năm 200 Người đề nghị Phòng nhân sự Giám đốc
Đồng bộ tài khoản