intTypePromotion=1
ADSENSE

MẪU DANH SÁCH BÁO TĂNG HƯỞNG LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI HÀNG THÁNG

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

275
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu số 10-CBH DANH SÁCH BÁO TĂNG HƯỞNG LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI HÀNG THÁNG (Dùng cho đối tượng đã tạm dừng in danh sách chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng) Tháng …… năm ……. Nguồn kinh phí: …………………………….. Số tiền lĩnh hàng tháng (đồng) 3 BHXH huyện đã giải quyết số tiền chậm nhận Từ tháng, năm đến tháng, năm 4 Số tiền chậm nhận đã chi trả 5 Thời gian đề nghị BHXH tỉnh giải quyết tiếp (từ tháng, năm) ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU DANH SÁCH BÁO TĂNG HƯỞNG LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI HÀNG THÁNG

  1. Mẫu số 10-CBH ĐƠN VỊ QUẢN LÝ CẤP TRÊN BẢO HIỂM XÃ HỘI …………… DANH SÁCH BÁO TĂNG HƯỞNG LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI HÀNG THÁNG (Dùng cho đối tượng đã tạm dừng in danh sách chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng) Tháng …… năm ……. Nguồn kinh phí: …………………………….. BHXH huyện đã giải quyết Thời gian đề số tiền chậm nhận Số tiền lĩnh nghị BHXH Họ và tên Số sổ Địa chỉ tỉnh giải TT hàng tháng Ghi chú T ừ tháng, Số tiền chậm quyết tiếp (từ (đồng) năm đến nhận đã chi tháng, năm) tháng, năm trả A B 1 2 3 4 5 6 7 A. Đối tượng có 6 tháng liên tục không lĩnh chế độ BHXH hàng tháng I. Chế độ …. Nguyễn Văn A 1 … II. Chế độ … Nguyễn Văn B 1 … VIII. Chế độ lương hưu tự nguyện Nguyễn Văn C 1 ….
  2. IX. Trợ cấp tuất ĐSCB tự nguyện Nguyễn Văn D 1 … X. Trợ cấp tuất ĐSND tự nguyện Nguyễn Văn E 1 … B. Đối tượng lĩnh chế độ BHXH hàng tháng qua TK thẻ ATM không đến ký xác nhận I. Chế độ…. Nguyễn Văn A 1 … II. Chế độ … Nguyễn Văn B 1 … VIII. Chế độ lương hưu tự nguyện Nguyễn Văn C 1 … IX. Trợ cấp tuất ĐSCB tự nguyện Nguyễn Văn D 1 … X. Trợ cấp tuất ĐSND tự nguyện Nguyễn văn E 1
  3. ……. C. Đối tượng đăng ký lần đầu lĩnh chế độ BHXH hàng tháng qua TK thẻ ATM I. Chế độ … Nguyễn Văn A 1 … II. Chế độ … Nguyễn Văn B 1 … VIII. Chế độ lương hưu tự nguyện Nguyễn Văn C 1 … IX. Trợ cấp tuất ĐSCB tự nguyện Nguyễn Văn D 1 … X. Trợ cấp tuất ĐSND tự nguyện Nguyễn Văn E 1 …. Cộng Ấn định tăng: ………….. người Số tiền: …………………………….. đồng. Số tiền bằng chữ: …………………….……………………………............................................. ………, ngày …. tháng …. năm ……
  4. Người lập biểu Phụ trách kế toán Giám đốc BHXH (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký tên, đóng dấu)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2