Biểu mẫu"Giấy thỏa thuận"

Chia sẻ: Letung Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

1
1.140
lượt xem
56
download

Biểu mẫu"Giấy thỏa thuận"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu giấy thỏa thuận bồi thường đất để lập hồ sơ sử dụng đất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu"Giấy thỏa thuận"

  1. CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc GIẤY THỎA THUẬN  1 Về việc bồi thường đất để lập hồ sơ sử dụng đất ­ Tôi tên là : .............................................sinh năm :........................................... Chứng minh nhân dân số : ...........................do :................................................. cấp ngày : .......................................tháng.........................năm........................... Địa chỉ thường trú :............................................................................................... ............................................................................................................................. ­ Tôi có lập hồ sơ xin sử dụng đất để xây dựng trên phần đất : . Diện tích : ............................ m2 . Thuộc thửa :...........Tờ bản đồ số ..........bộ địa chính............................. .................................................................................................................. ­ Ranh giới, diện tích khu đất được xác định theo “Bản đồ hiện trạng vị trí đất tỷ  lệ 1/500 số : ngày..........................tháng.......................năm............................... do đơn vị đo đạc lập là ........................................................................................ ­ Nguyên phần đất do người đang quản lý sử dụng có tên là : . Ông (Bà):..............................................................sinh năm :.................. . Chứng minh nhân dân số :..................... do :..........................................  cấp ngày :..........................tháng.......................năm............................... . Địa chỉ thường trú :.................................................................................. ............................................................................................................................. ­ Chúng tôi cùng thỏa thuận thống nhất để Ông (Bà):.......................................... lập hồ sơ xin sử dụng .................... m2 đất nêu trên. Khi có quyết định giao đất  (hoặc cho thuê đất) của cơ quan có thẩm quyền cho Ông (Bà) : ............................................................................................................................. .Chúng tôi sẽ tự chịu trách nhiệm thỏa thuận và giao nhận tiền bồi thường bằng  giấy xác nhận hoàn tất việc bồi thường giữa hai bên.
  2. Bên lập hồ sơ sử dụng đất Bên có đất             (ký và ghi rõ họ và tên) (ký và ghi rõ họ tên) Xác nhận của Ủy ban nhân dân phường (xã, thị trấn) nơi có đất (xác nhận chữ ký)
  3. Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số: 58 /2004/ QĐ-UB ngày 15/3/ 2004 của Ủy 1 ban nhân dân thành phố.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản