Biểu mẫu"Hồ sơ dự thầu xây lắp"

Chia sẻ: Tran Van Hoa | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:26

3
3.110
lượt xem
485
download

Biểu mẫu"Hồ sơ dự thầu xây lắp"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu về Hồ sơ dự thầu xây lắp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu"Hồ sơ dự thầu xây lắp"

 1. Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập –Tự do – Hạnh phúc ……..***……… HỒ SƠ DỰ THẦU XÂY LẮP Công trình : Gói thầu : (Bản gốc) Gồm : - Thư mời thầu - Đơn dự thầu - Bảo lãnh dự thầu - Thông tin về Nhà thầu - Thuyết minh về biện pháp và tiến độ thi công công trình - Bản vẽ biện pháp và tiến độ thi công công trình - Bảng tính gía trị dự thầu Nhà thầu : Công ty … Địa chỉ : … tháng 07 năm 2004
 2. Chủ đầu tư Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------***------------ Thư mời thầu Vĩnh Phúc, ngày tháng năm 2004 Kính gửi : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chủ Đầu tư triển khai đấu thầu xây dựng công trình: . . . . . Chủ Đầu tư mời các Nhà thầu tới tham dự đấu thầu xây lắp công trình trên. - Nhà thầu được sẽ mua một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh - Địa điểm mua hồ sơ: Tại ... , tỉnh Vĩnh Phúc. - Thời gian bán hồ sơ: Từ ....... ngày ....... tháng ....... năm 2004. - Tiền mua hồ sơ mời thầu : 500.000đ ( Việt Nam ) ( Năm trăm ngàn đồng Việt Nam ). - Hồ sơ dự thầu phải kèm theo một bảo lãnh dự thầu với số tiền là: 25.000.000 (Hai mươi lăm triệu đồng Việt Nam) do một ngân hàng Thương mại Nhà nước có đủ tư cách pháp nhân cấp hoặc bằng tiền mặt. - Ngày nộp hồ sơ dự thầu: Chậm nhất ngày ....... tháng ....... năm 2004 - Tại . . . Vĩnh Phúc - Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào ngày ....... tháng ....... năm 2004 - Tại ... chủ Đầu tư
 3. Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------***------------ Đơn dự thầu Kính gửi: .................................................. 1- Sau khi nghiên cứu hồ sơ mời thầu (ghi rõ tên gói thầu), chúng tôi, người ký tên dưới đây đề nghị được thực hiện gói thầu (ghi rõ tên gói thầu) và bảo hành sửa chữa bất kỳ một sai sót nào theo đúng quy định của hồ sơ mời thầu với giá dự thầu là (giá trị bằng số, bằng chữ và loại tiền). 2- Chúng tôi xác nhận rằng tài liệu kèm theo đây là các phần trong hồ sơ dự thầu của chúng tôi. 3- Nếu hồ sơ dự thầu của chúng tôi được chấp thuận, chúng tôi xin cam kết tiến hành thực hiện ngay công việc khi nhận được lệnh khởi công và hoàn thành bàn giao toàn bộ công việc đã nêu trong hợp đồng theo đúng thời hạn với thời gian là ngày. 4- Hồ sơ dự thầu của chúng tôi có hiệu lực đến ngày tháng năm 2004 5- Hồ sơ dự thầu này cùng với thông báo trúng thầu của ( bên mời thầu) sẽ hình thành một hợp đồng ràng buộc giữa hai bên. Chúng tôi hiểu rằng, Bên mời thầu không bắt buộc phải chấp thuận hồ sơ dự thầu có giá thầu thấp nhất hoặc bất kỳ hồ sơ dự thầu nào. Ngày tháng năm 2004 Đại diện nhà thầu (Chức vụ, ký tên, đóng dấu)
 4. Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- &&& --------- GIẤY ỦY QUYỀN Kính gửi : ........ Chúng tôi : Công ty.... Được tổ chức hoạt động theo đúng luật pháp Nhà nước. Uỷ quyền hợp pháp và trao giấy uỷ quyền cho người có tên dưới đây, thay mặt công ty được ký mọi văn kiện đấu thầu, các đề xuất và thoả thuận hợp đồng hoặc văn kiện khác khi cần thiết trong hội nghị mở thầu . Người được uỷ quyền : .. Chữ ký Người được uỷ quyền Ngày ….. tháng ….. năm 2004 Đại diện bên nhà thầu
 5. Ngân hàng đầu tư và CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Phát triển Vĩnh Phúc Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---***--- Số ….. / BL-BIDV. VP Vĩnh Phúc, ngày 04 tháng 07 năm 2004. Thư bảo lãnh dự thầu Kính gửi: (Tên chủ đầu tư). Ngân hàng: … Có trụ sở tại: … Chấp thuận gửi cho : Bên mời thầu. Một khoản tiền là bằng số: 25.000.000 đ. Bằng chữ: Hai mươi lăm triệu đồng. Để bảo lãnh cho nhà thầu: … Tham dự đấu thầu công trình : …. Ngân hàng chúng tôi cam kết trả cho : …. Số tiền nói trên ngay sau khi nhận được văn bản yêu cầu mà không cần chứng minh số tiền phải trả là do nhà thầu: … vi phạm một hoặc các điều khoản sau đây: 1- Nếu nhà thầu rút đơn dự thầu trong thời hạn có hiệu lực của hồ sơ dự thầu đã quy định trong đơn dự thầu. 2- Nếu nhà thầu đã được Chủ đầu tư thông báo trúng thầu trong thời hạn có hiệu lực của đơn dự thầu mà nhà thầu: a- Từ chối thực hiện hợp đồng. b- Không có khả năng nộp hoặc từ chối nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng. Bảo lãnh này có giá trị trong 30 ngày kể từ ngày có hiệu lực của hồ sơ dự thầu. Bất cứ yêu cầu nào liên quan đến bảo lãnh này phải gửi tới Ngân hàng chúng tôi trước thời hạn nói trên. Giám đốc Ngân hàng đầu tư và phát triển Vĩnh Phúc
 6. Thông tin chung về nhà thầu Tên công ty : … 1. Địa chỉ (Trụ sở chính) : … tỉnh Vĩnh Phúc. 2. Điện thoại : … 3. Địa chỉ văn phòng đại điện : … 4. Năm và nơi thành lập : - Công ty … được thành lập từ năm 2000 . Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số : 190… do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày …/…/2000. - Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kinh doanh số 00.00.000000.00 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 00/00/2000. 5. Các nghành kinh doanh chính : - Xây dựng công tình dân dụng : Từ năm 2000 đến nay - Xây dựng công trình công nghiệp : Từ năm 2000 đến nay - Xây dựng công trình thuỷ lợi : Từ năm 2000 đến nay - Xây dựng công trình giao thông : Từ năm 2000 đén nay - Lắp đặt điện nước, trang thiết bị nội thất : Từ năm 2000 đến nay - Kinh doanh vật liệu xây dựng : Từ năm 2000 đến nay 6. Tài khoản số : 0000.0000 Tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Vĩnh Phúc
 7. Doanh thu của công ty trong 3 năm gần đây : Năm Doanh thu Ghi chú 1. Năm 2001 0.000.000.000 2. Năm 2002 0.000.000.000 3. Năm 2003 0.000.000.000 Hồ sơ kinh nghiệm Loại hình công trình xây dựng Số năm Ghi chú kinh nghiệm 1. Xây dựng công trình dân dụng 5 năm 2. Xây dựng công trình công nghiệp 5 năm 3. Xây dựng công tình thuỷ lợi 5 năm 4. Xây dựng các loại công trình khác 5 năm
 8. UBND tỉnh Vĩnh Phúc CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Sở Kế Hoạch và Đầu tư Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Phòng đăng ký kinh doanh ---***--- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Bản sao) số : 1900000000 1. Tên công ty : công ty … Tên giao dịch : Như trên Tên viết tắt : Không 2. Địa chỉ trụ sở chính : … Tỉnh Vĩnh Phúc . Điện thoại : 0211 .000000 Fax : 0211. 000000 Email : 000@yahoo.com 3. Nghành , nghề kinh doanh : - Thi công xây dựng các công trình : Công trình dân dụng , công nghiệp, thuỷ lợi, giao thông, điện nước và lắp đặt trang thiết bị nội thất . - Kinh doanh vật liệu xây dựng và trang thiét bị nội thất . 4. Vốn điều lệ : 000.000.000,0 đồng ( … trăm triệu đồng chẵn ). 5. Danh sách thành viên góp vốn : Số Tên thành viên Nơi đăng ký Giá trị Phần Ghi chú TT hộ khẩu thường góp vốn góp vốn trú đối với cá nhân hoặc địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức 1 … tỉnh Vĩnh Phúc 000 triệu 00% đồng 2 … tỉnh Vĩnh Phúc 000 triệu 00% đồng 6. Người đại diện theo pháp luật của công ty :
 9. Chức danh : Giám đốc Công ty. Họ và tên : … Sinh ngày : 00/00/1900 Dân tộc : Kinh Quốc tịch : Việt Nam Chứng minh nhân dân số : 00000000 Ngày cấp : 00/00/1900 Nơi cấp : Công an tỉnh Vĩnh Phú (cũ). Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : … Vĩnh Phúc Chỗ ở hiện tại : … Tỉnh Vĩnh Phúc Chữ ký : 7. Tên , địa chỉ chi nhánh : Không 8. Tên , địa chỉ văn phòng đại diện : Không Vĩnh Phúc , ngày 18 tháng 12 năm 2000 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc Phòng đăng ký kinh doanh
 10. Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc giấy chứng nhận đăng ký thuế Mã số thuế 0000000000 Tên đối tượng nộp thúê Công ty … Số đăng ký kinh doanh 1900000000 Ngày đăng ký thúê 00/00/2000 Vĩnh Phúc , Ngày 00 tháng 00 năm 2000 Thủ trưởng cơ quan thuế
 11. Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc Công ty … ====== Bảng kê khai năng lực cán bộ chuyên môn và kỹ thụât của doanh nghiệp TT Cán bộ chuyên môn và Số Theo thâm niên kỹ thuật lượng Dưới 5 5-10 Trên 10 năm năm năm 1 KS Kinh tế xây dựng 00 2 KS Xây dựng 00 3 KS Giao thong 00 4 KS Thủy lợi 00 5 KS Điện 00 6 KS Cấp thoát nước 00 7 Cử nhân kinh tế 00 8 Trung cấp xây dựng 00 9 Trung cấp giao thong 00 10 Trung cấp thuỷ lợi 00 Tổng cộng 00 Công ty …
 12. Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc Công ty … Bảng kê khai công nhân kỹ thuật Công ty … ======== TT Công nhân theo nghề Số Bậc 4/7 Bậc 5/7 Bậc 6/7 lượng 1 Thợ nề 2 Thợ sắt 3 Thợ hàn 4 Thợ mộc 5 Thợ máy 6 Lao động – Bê tong Tổng cộng Công ty …
 13. Bảng kê khai máy móc thiết bị thi công Công ty … TT Tên thiết bị Đơn vị Số Giá trị Nước sản lượng % xuất 1 Máy trộn bê tông tự nổ Cái 2501 2 Máy trộn vữa tự nổ 2501 Cái 3 Máy trộn bê tông 3501 Cái 4 Máy đầm bê tông chạy xăng Cái 5 Máy đầm bê tông chạy điện Cái 6 Máy đầm bàn Cái 7 Xe ô tô IFA W50 tự nổ Cái 8 Xe KIA 4 chỗ ngồi Cái 9 Máy bơm nước 80-150 Cái m3 / h tự nổ 10 Máy kinh vĩ + Thuỷ bình Cái 11 Máy hàn điện Bộ 12 Máy ủi C130 Cái 13 Máy gạt Cái 14 Xe lu áo 10T Cái 15 Giàn giáo đại mỗ M2 16 Cây chống thép Cây 17 Máy cắt bê tông Cái 18 Máy đầm cóc Mikasa Cái Công ty …
 14. Các công trình đã và đang thi công TT Tên công trình Tổng giá trị 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Trên đây là một số công trình tiêu biểu do công ty … đã thi công hoàn thành trong năm 2001-2003 Công ty …..
 15. Ban giám đốc Văn phòng Kế toán Phòng Phòng Vật tư tổng hợp tài chính Kỹ thuật Kinh doanh Thiết bị Đội XD Đội XD Đội XD Đội XD Đội XD số 1 số 2 số 3 số 4 số 5
 16. Thuyết minh biện pháp thi công Công trình : Hạng mục : I. giơí thiệu chung : 1. Đặc điểm kết cấu công trình : Công trình : … được xây dựng tại … Do … thiết kế. Nhà với kết cấu móng, khung bê tông cốt thép toàn khối, sàn, mái đổ BT tại chỗ. Mái lợp tôn … chống nóng. Tường thu hồi 220, xà gồ thép C 100, cửa gỗ nhóm 4, khuôn cửa nhóm 2. Tường, trần quét vôi ve , nền lát gạch LD. II. tổ chức thi công : 1. Bố trí mặt bằng thi công : Qua nghiên cứu hồ sơ mời thầu, bản vẽ thiết kế , chúng tôi bố trí mặt bằng tổ chức thi công và được thể hiện rõ trong bản vẽ biện pháp thi công. Tại công trường, chúng tôi dựng lán làm kho để xi măng, sắt thép, xưởng gia công, phòng y tế trực sơ cứu . Nơi ăn ở của CBCNV thuê tại nhà dân ở xung quanh công trường . Làm đường thi công đảm bảo không lún , xe máy đi lại thuận tiện đảm bảo an toàn . Chúng tôi liên hệ với cơ quan quản lý điện, nước tại địa phương để hợp đồng cung cấp điện nước phục vụ cho công tác thi công và chiếu sáng bảo vệ . Xây các bể dự trữ nước sạch phục vụ thi công và chữa cháy . Xây dựng nhà vệ sinh phục vụ cho cán bộ công nhân viên , đảm bảo vệ sinh môi trường.
 17. 2. Bố trí xe máy thiết bị thi công : Bảng thiết bị vật tư thi công công trình TT Loại thiết bị Công Số Giá trị Nước Nguồn Suất lượng còn lại sản xuất sở hữu 1 Cần cẩu 12 tấn 1 cái 80% Liên Xô 2 Máy vận thăng 2 tấ n 3 cái 85% 3 Máy trộn BT 320 320L 2 cái 90% Trung Quốc 4 Máy trộn vữa 250L 2 cái 70% Liên Xô 5 Máy cắt cốt thép 5KW 1 cái 70% Trung Quốc 6 Máy hàn tăng phô 12KW 2 cái 70% Việt Nam 7 Máy đầm bàn 1,1KW 2 cái 80% Trung Quốc 8 Máy đầm dùi 1,75KW 3 cái 80% Trung Quốc 9 Máy đầm 3 cái 80% Nhật 10 Máy trắc đạc: Kính vĩ 1 bộ 90% Liên Xô điện tử 11 Giàn giáo Việt nam Bộ 3 bộ 80% Việt Nam 12 Cốp pha M2 800 80% Liên Xô 13 Ôtô tải 8 tấ n 3 cái 80% 14 Bộ giao vòng thí Bộ 1 90% nghiệm 15 Bộ khuôn mẫu BT Bộ 2 95% Việt Nam 150x150 16 Máy bơm nước 54m2/h 2 cái 70% 3. Cung cấp vật tư phục vụ thi công : Theo chỉ dẫn của chủ đầu tư , yêu cầu thiết kế kỹ thuật : tất cả các vật tư đưa vào thi công công trình phải có đủ chứng chỉ, xác nhận nguồn gốc nơi sản xuất, kết quả thí nghiệm , kiểm định đạt yêu cầu được Chủ đầu tư nhất trí mới được đưa vào sử dung cho công trình . Thép mua sử dụng là thép có giấy chứng chỉ kéo , nén , thử . Dùng cốp pha thép định hình với hệ thống cây chống gỗ .
 18. Xi măng PC 30 đảm bảo yêu cầu chất lượng dùng đổ BT, xây, trát , lát ,... Gạch chỉ đảm bảo yêu cầu M75. Cát , đá đảm bảo yêu cầu theo quy phạm. Nươc dùng nước sạch . Lát gạch LD cho ... Vật tư được tính toán một cách cụ thể cho từng giai đoạn thi công để có kế hoạch cung ứng phù hợp đảm bảo thi công liên tục đạt kết quả cao đáp ứng đúng tiến độ đã lập trong hồ sơ thiết kế. 4- Bố trí nhân lực thi công : Sơ đồ tổ chức nhân lực Giám đốc công ty Chỉ huy trưởng công trình Giám sát Đội sản xuất Tổ n ề Tổ mộc Tổ sắt , hàn Tổ điện nước
 19. Danh sách các bậc thợ được huy động thi công TT Loại thợ Số Bậc 3 Bậc 4 Bậc 5 Bậc 6 Ghi chú lượng 1 Thợ mộc 2 Thợ nề 3 Thợ sắt 4 Thợ hàn các loại 5 Thợ điện 6 Thợ nước 7 Thợ vận hành 8 Thợ nội thất 9 Thợ bê tông III. thuyết minh sơ đồ tổ chưc thi công - Nhân lực bố trí tại hiện trường : Chỉ huy trưởng công trường được sự uỷ quyền của Giám đốc Công ty , tổ chức chỉ đạo trực tiếp giải quyết mọi công việc , chịu trách nhiệm về kỹ thuật , tiến độ công trình và đảm bảo an toàn cho người , xe máy trong quá trình thi công, đảm boả an ninh, trật tự , vệ sinh môi trường trong khu vực thi công và đóng quân. - Lực lượng cán bộ kỹ thuật , công nhân đảm boả quân số để thực hiện đúng tiến độ đã lập. - Mỗi hạng mục công trình do một đội thi công đảm nhiệm và được chia ra thành các tổ thi công cho phù hợp với tính chất công việc - Trên cơ sơ dự kiến , phân công bộ máy điều hành tại công trường , hàng ngày tổ chức giao ban , điều độ , để điều phối mọi công việc kịp thời và hợp lý. Hàng tuần có giao ban cùng Chủ đầu tư để giải quyết mọi khó khăn vướng mắc về kỹ thuật và các vấn đề có liên quan đến xây dựng công trình IV. một số giải pháp kỹ thuật chính : 1. Công tác chuẩn bị mặt bằng : - Nhận mặt bằng , nhận giao tim, mốc của chủ đầu tư và đơn vị thiết kế - Tiến hành công tác trắc đạc phục vụ xây lắp công tình
 20. - Kiểm tra lại tim cốt thực tế Định vị được vị trí của tất cả các hạng mục công trình - Triển khai thi công bằng các biện pháp cụ thể cho các thành phần công việc 2. Biện pháp đào đắp đất Thông qua khảo sát địa chất , thực địa hiện trường , kết hợp với hồ sơ thiét kế kỹ thuật , nhà thầu trọn giải pháp thi công đào ,đắp đất công trình được trình bày trong bản vẽ thi công đào đất móng. Đát đào được vận chuyển bằng các xe ô tô đổ đúng nơi quy định. Trên bờ hố móng đắp bờ để ngăn nước mặt khi có mưa to . Trong quá trình thi công đào móng phải khơi rãnh nước và đào các hố ga thu nước cho phù hợp với từng phần để dẫn nươc đến hố ga cho việc tiêu thoát nước , tránh sạt lở gây ảnh hưởng tới công tác thi công. Đất phải được đắp theo đúng yêu cầu kỹ thuật , đầm chặt đạt yêu cầu thiét kế , cùng bên A nghiệm thu mới được đắp lớp tiếp theo. Đảm bảo độ ẩm cho đất đắp phải đạt tiêu chuẩn kỹ thuật . Dùng đầm máy và đầm thủ công để đầm đất . Cần chú ý tránh va chạm ảnh hưởng đến kết cấu công trình , phải đầm cách xa chân tường một khoảng 10-20 cm. Đất sau khi đắp song phải , thường xuyên kiểm tra lại tim cốt đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật , cùng bên A tiến hành nghiệm thu mới chuyển bước thi công tiếp theo . 3. Biện pháp xây : Trước khi xây phải kiểm tra mặt bằng , tim cốt ,vệ sinh sạch sẽ, chuẩn bị dụng cụ , vật liệu mới tiến hành xây. vữa xây phải đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, vữa trộn đúng tỷ lệ pha trộn .mác gạch chỉ M75, VXM M50 theo đúng hồ sơ thiét kế. Gạch mua có độ cơ học theo kỹ thuật thiêt ké , kích thươc viên gạch phải đồng nhất không có vết nứt , gạch phải nung đều và già . Gạch vận chuyển đén phải xế gọn không được đổ đống . Xây tường phải đảm bảo ngang bằng , thẳng đứng , vuông góc , phẳng và không được trùng mạch, mạch vữa phải no đều đảm bảo kỹ thuật , mạch vữa đứng phải so le nhau không dưới 50mm , dùng gạch nguyên vẹn để xây móng không được dùng gạch vỡ. Giàn giáo phải bền vững, không được rỉ nứt , gẫy phải đảm bảo chịu được tải trọng , và tháo lắp di chuyển dễ dàng . Trong quá trình sử dụng phải thường xuyên kiểm tra độ bền vững để đảm bảo an toàn cho người và thiét bị công trình . Nếu phát hịên độ nghiêng phải sửa ngay, phải được bảo quản tránh mưa nắng và bảo dưỡng theo đúng yêu cầu kỹ thuật . Khi xây phải để chừa sẵn các lỗ hoặc rãnh có đường nươc , đường điện đi qua , cac lỗ để gác cột làm giàn giáo . Khi xây song hoàn chỉnh được nghiệm thu mới chuyển sang công tác tiếp theo . 4. Biện pháp thi công cốp pha , đà giáo :

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản