Biểu mẫu"Liệt kê hóa đơn bán hàng"

Chia sẻ: Letung Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
1.144
lượt xem
60
download

Biểu mẫu"Liệt kê hóa đơn bán hàng"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu về việc liệt kê hóa đơn bán hàng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu"Liệt kê hóa đơn bán hàng"

  1. LIỆT KÊ HOÁ ĐƠN BÁN HÀNG Từ ngày :...............Đến ngày :................... Số Ngày Số đơn mua  Tên khách hàng Số tiền hàng Cộng
Đồng bộ tài khoản