Biểu mẫu"Liệt kê hóa đơn mua hàng"

Chia sẻ: Letung Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
302
lượt xem
40
download

Biểu mẫu"Liệt kê hóa đơn mua hàng"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu về việc liệt kê hóa đơn mua hàng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu"Liệt kê hóa đơn mua hàng"

  1. LIỆT KÊ HOÁ ĐƠN MUA HÀNG Từ ngày :...............Đến ngày :................... Số Ngày Số đơn mua  Ngày hoá đơn Số hoá đơn Tên nhà cung cấp Số tiền hàng Cộng
Đồng bộ tài khoản