BIỂU MẪU " PHIẾU HẸN - MẪU SỐ 02/PH"

Chia sẻ: Tran Nhu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
1.116
lượt xem
47
download

BIỂU MẪU " PHIẾU HẸN - MẪU SỐ 02/PH"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu phiếu hẹn dùng cho phòng công chứng theo mẫu số 02/PH

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU " PHIẾU HẸN - MẪU SỐ 02/PH"

  1. Mẫu số 02/PH PHÒNG CÔNG CHỨNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ.... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỈNH (THÀNH PHỐ)............... PHI Ế U H Ẹ N Ngày ....... tháng ........ năm ......... (....... giờ), Phòng Công chứng đã nhận hồ sơ yêu cầu công chứng do ông/bà:............................................. nộp. Địa chỉ liên hệ:…………..........….......……………………………...... Số điện thoại: …………..…………….................................................. Về việc:…………………...............……………………………........... Xin hẹn ông/bà và các bên liên quan (nếu có) có mặt tại Phòng Công chứng số............… tỉnh/thành phố …............…….......................................... vào hồi .......... giờ, ngày .......... tháng ........... năm ............., để nhận kết quả công chứng. NGƯỜI GHI PHIẾU HẸN (Ký và ghi rõ họ tên)
Đồng bộ tài khoản