Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

BIỂU MẪU "THÔNG BÁO áp dụng miễn giảm hiệp định đối tượng cư trú nước ngoài "

Chia sẻ: Lan Anh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

214
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu THÔNG BÁO Áp dụng miễn, giảm theo Hiệp định giữa Việt Nam và ................ đối với cá nhân là đối tượng cư trú nước ngoài có thu nhập từ hoạt động làm công tại Việt Nam theo Mẫu số: 01- 1A/TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU "THÔNG BÁO áp dụng miễn giảm hiệp định đối tượng cư trú nước ngoài "

  1. Mẫu số: 01- 1A/TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) THÔNG BÁO Áp dụng miễn, giảm theo Hiệp định giữa Việt Nam và ................ đối với cá nhân là đối tượng cư trú nước ngoài có thu nhập từ hoạt động làm công tại Việt Nam 1. Đối tượng được miễn, giảm thuế theo Hiệp định: ị 1.1. Tên đầy đủ (viết hoa):.................................................................................................. Hộ chiếu Số: .......................................... Ngày cấp:......../......../............ tại ....................... Cơ quan cấp............................................. 1.2. Địa chỉ thường trứ tại Việt Nam: ................................................................................... Số điện thoại:……………………….... Số Fax: ……………………………… E-mail: ………………………………………….. 1.3 Tên và Địa chỉ nơi làm việc tại Việt Nam:............................................... ........................................................................................................................................ Số điện thoại:……………………….... Số Fax: ………………………… E-mail: ………………………………………….. 1.4. Mã số thuế tại Việt Nam: ...................................................................................... Nếu không có nêu lí do: 1.5 Giấy chứng nhận cư trú số: cấp ngày: cho năm tính thuế 1.6 Thời gian dự kiến cư trú tại Việt Nam: ………………… 1.6 Quốc tịch:. Nước ký kết ế Nước khác ớ………… 1.7 Địa chỉ tại Nước ký kết:……......................................................................................... Số điện thoại:……………………….... Số Fax: ……………………………… E-mail: ……………………………………… Địa chỉ trên là: Nơi làm việcệ Nơi thường trú Khác K Nêu rõ: .............. 1.8 Mã số thuế tại Nước ký kết........................................................... Nếu không có nêu lí do: 2. Đại diện được uỷ quyền: ề 2.1. Tên đầy đủ:(viết hoa)................................................................................................ CMND C Hộ chiếu ế Giấy chứng nhận kinh doanh ậ Khác(nêu rõ) K Số: .......................................... Ngày cấp:......../......../............ tại ....................... Cơ quan cấp.................................. 2.2. Địa chỉ:.................................................................................... Số điện thoại:................. Số Fax:.............................. E-mail:.................................. 2.3. Mã số thuế:...................................................................................................... Nếu không có nêu lí do: 2.4. Giấy uỷ quyền số: ngày: 2.5 Tư cách pháp lý Pháp nhân Cá nhân hành nghề độc lập ậ Liên danh không tạo pháp nhân ạ Khác (Nêu rõ ...............................)
  2. 3. Đối tượng sử dụng lao động: (Trường hợp nhiều đối tượng sử dụng lao động, đề nghị làm bảng kê kèm theo đơn với đầy đủ các thông tin dưới đây) 3.1. Tên đầy đủ:(viết hoa)............................................................................................. CMND C Hộ chiếu ế Giấy chứng nhận kinh doanh/đầu tư ư Khác(nêu rõ) K Số: .......................................... Ngày cấp:......../......../............ tại ....................... Cơ quan cấp.................................. 3.2. Địa chỉ:.................................................................................... Số điện thoại:................. Số Fax:...............................E-mail:................................... 3.3 Mã số thuế:............................................................................................................ Nếu không có nêu lí do: 3.4. Tư cách pháp lý Pháp nhân Cá nhân hành nghề độc lập ậ Liên danh không tạo pháp nhân ạ Khác (Nêu rõ...............................) . 3. Nội dung miễn, giảm thuế 3.1. Tổng số thu nhập làm công ước tính đề nghị miễn, giảm thuế: 3.2 Thời gian phát sinh thu nhập: .............................................................................. 4. Thông tin về giao dịch phát sinh thu nhập liên quan đến áp dụng Hiệp định: 4.1. Giải trình tóm tắt về giao dịch: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 4.2. Giải trình khác 4.3. Tài liệu gửi kèm: i) Bản gốc Giấy chứng nhận cư trú; ư ii) Bản sao Hợp đồng lao động với người sử dụng ở nước ngoài ngoài; ớ iii) Bản sao hợp đồng lao động với người sử dụng lao động tại Việt Nam; ệ iv) Bản sao hộ chiếu sử dụng cho việc xuất nhập cảnh tại Việt Nam; ệ v) Giấy uỷ quyền (trong trường hợp uỷ quyền); ề vi) Tài liệu khác (nếu có). ế Tôi cam kết các thông tin và tài liệu đã cung cấp là trung thực và đầy đủ và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin và tài liệu này./. ..................., ngày.........tháng .........năm …..... NGƯỜI THÔNG BÁO Ký, ghi rõ họ tên tên, đóng dấu (nếu có) Ghi chú: 1. Đề nghị đánh dấu (x) vào ô trống thích hợp.
  3. 2. Trường hợp người nộp thuế uỷ quyền cho đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục áp dụng Hiệp định, bên uỷ quyền và bên được uỷ quyền phải thực hiện các quy định về công chứng và chứng thực của pháp luật hiện hành, đồng thời bên được uỷ quyền phải kê khai đầy đủ các thông tin kể cả phần 1 của Thông báo này.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2