Biểu mẫu " Thông báo lập văn phòng đại diện"

Chia sẻ: Nguyễn Duy Sương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

1
482
lượt xem
71
download

Biểu mẫu " Thông báo lập văn phòng đại diện"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'biểu mẫu " thông báo lập văn phòng đại diện"', biểu mẫu - văn bản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Thông báo lập văn phòng đại diện"

  1. Mẫu MTB­2 Tên Doanh nghiệp....            CỘNG HÒA XÁ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số : ......................                            Độc Lập ­ Tự Do ­ Hạnh Phúc                                                              ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­   THÔNG BÁO LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN                        Kính gửi :  Phòng đăng ký kinh doanh ­ Sở Kế hoạch và Đầu Tư Hà Nội Tên doanh nghiệp : (ghi bằng chữ in hoa)..................................................................................... ....................................................................................................................................................... Giấy chứng nhận ĐKKD số : ................................................ Do : ................................................ ...............................…………………………………………………………Cấp ngày :..................... Địa chỉ trụ sở chính :..................................................................................................................... Điện thoại : ........................................................ Fax :.................................................................. Email :..............................................................Website :.................................................  Ngành nghề kinh doanh :.............................................................................................................. .......................................................................................................................................................                        Đăng ký lập văn phòng đại diện với nội dung sau :     1. Tên văn phòng đại diện :(ghi bằng chữ in hoa) ........................................................................ ....................................................................................................................................................... Địa chỉ văn phòng đại diện :.......................................................................................................... Điện thoại :................................................................ Fax : .......................................................................................................................................................   Email :........................................................................Website : ...................................................................................  Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện : .............................................................................. ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... 2. Họ tên người đứng đầu văn phòng đại diện :............................................................................ ..........................................................................................................Nam/Nữ .............................. Sinh ngày  ........./........../................ Dân tộc : .................................Quốc tịch :............................. Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số :.................................................................................. Ngày cấp: ........./ .........../ ............ Nơi cấp :........................................................................................................................................ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : ................................................................................................. Chỗ ở hiện tại : ............................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................    Doanh nghiệp cam kết :

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản