Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

BIỂU MẪU "TỜ KHAI THU NỘP PHÍ XĂNG DẦU "

Chia sẻ: Lan Anh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

313
lượt xem
48
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu tờ khai thu nộp phí xăng dầu theo Mẫu số: 01/PHXD (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU "TỜ KHAI THU NỘP PHÍ XĂNG DẦU "

  1. Mẫu số: 01/PHXD (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỜ KHAI THU NỘP PHÍ XĂNG DẦU [01] Kỳ tính thuế: Tháng.... năm ……..... [02] Người nộp thuế :..................................................................................... [03] Mã số thuế: ............................................................................................. [04] Địa chỉ: ................................................................................................... [05] Quận/huyện: ................... [06] Tỉnh/Thành phố: ..................................... [07] Điện thoại: ..................... [08] Fax: .................. [09] Email: .................. STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Thực hiện Số lượng xăng dầu xuất bán trong kỳ: 1 - Xăng các loại lít - Diezen lít Mức phí (VN Đồng/lít) 2 - Xăng các loại Đồng Việt Nam - Diezen Đồng Việt Nam Số tiền phí xăng dầu phát sinh trong kỳ (3=1x2) 3 - Xăng các loại Đồng Việt Nam - Diezen Đồng Việt Nam Số tiền phí xăng dầu phải nộp vào NSNN kỳ này là: .............................. đồng. (Bằng chữ:........................................................................................................................) Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./. ..........................., ngày......... tháng........... năm.......... NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2