intTypePromotion=1

Biểu mẫu: Tổng hợp kết quả thi hành quyết định giải quyết khiếu nại (Biểu số: 02/KQGQ)

Chia sẻ: Lý Kiện | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:2

0
4
lượt xem
0
download

Biểu mẫu: Tổng hợp kết quả thi hành quyết định giải quyết khiếu nại (Biểu số: 02/KQGQ)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu: Tổng hợp kết quả thi hành quyết định giải quyết khiếu nại (Biểu số: 02/KQGQ) được ban hành kèm theo Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu: Tổng hợp kết quả thi hành quyết định giải quyết khiếu nại (Biểu số: 02/KQGQ)

  1. Biểu số: 02/KQGQ TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI Số liệu tính từ ngày ..../.../....đến....ngày.../.../... (Kèm theo Báo cáo số …….ngày …..tháng….năm….của ……….) Thu Trả lại Đã xử hồi cho tổ lý cho chức, Đã khởi tố hành nhà cá chính nước nhân Tổng số Trong quyết đó số Tổng định cán số Đơn vị phải Phải Phải bộ, Số Đã thu Đã trả người Số vụ thực thu trả công người bị xử Trong đó số cán bộ, công chức, viên chức hiện chức, lý trong viên kỳ chức Số quyết Tổ Cá Tổ Cá định Tiền Đất Tiền Đất chức nhân chức nhân đã (Trđ) (m2) (Trđ) (m2) thực Tiền Đất Tiền Đất Tiền Tiền Đất (m2) Đất (m2) hiện (Trđ) (m2) (Trđ) (m2) (Trđ) (Trđ) MS 1 xong 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Tổng 20. Ghi chú: Hướng dẫn cách ghi biểu
  2. - Cột "Đơn vị" để ghi tên các đơn vị trực thuộc - Cột (1): Số quyết định giải quyết khiếu nại phải thực hiện trong kỳ, bao gồm số quyết định chưa thực hiện xong của kỳ báo cáo trước chuyển sang và số quyết định ban hành trong kỳ báo cáo phải thực hiện - Cột (2) Số quyết định giải quyết khiếu nại đã thực hiện xong trong kỳ báo cáo - Cột (15): Thống kê số người đã xử lý hành chính do vi phạm liên quan đến khiếu nại và giải quyết khiếu nại - Cột (16): Thống kê số cán bộ, công chức, viên chức đã xử lý hành chính do vi phạm liên quan đến khiếu nại và giải quyết khiếu nại (
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2