intTypePromotion=1
ADSENSE

Xử lý hành chính

Xem 1-20 trên 3166 kết quả Xử lý hành chính
 • Bài tiểu luận: Biện pháp xử lý hành chính đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật trình bày tổng quan về tình hình nghiên cứu khoa học liên quan đến đề tài, cơ sở lý luận của biện pháp xử lý hành chính đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật, cơ sở pháp lý và thực trạng áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật. Từ đó hoàn thiện pháp luật về biện pháp xử lý hành chính đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật.

  pdf25p roongkloi1994 01-08-2017 357 50   Download

 • Tài liệu Về pháp luật xử lý hành chính của Việt Nam trình bày về những tồn tại, hạn chế của hệ thống pháp luật xử lý vi phạm hành chính hiện hành; so sánh với pháp luật xử phạt hành chính ở một số nước; phương hướng, giải pháp cải cách và hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết.

  pdf12p bach_nhat 27-02-2012 136 17   Download

 • Nhằm giúp bạn đọc nói chung, những người làm công tác pháp luật có liên quan đến lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính nói riêng nắm vững những quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính, Nhà xuất bản Hồng Đức cho xuất bản tài liệu Luật xử lý vi phạm hành chính và trình tự, thủ tục xem xét quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính và các bình luận năm 2014.

  pdf159p violympus 12-03-2019 62 13   Download

 • Tài liệu Luật xử lý vi phạm hành chính và trình tự, thủ tục xem xét quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính và các bình luận năm 2014: Phần 2 trình bày các nội dung chính sau: Các văn bản hướng dẫn áp dụng phần quy định chung của luật xử lý vi phạm hành chính, các văn bản áp dụng xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực chủ yếu, trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại tòa án nhân dân. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf285p violympus 12-03-2019 37 8   Download

 • Hệ thống các quy định pháp luật về các biện pháp xử lý hành chính khác (CBPXLHCK) có vai trò quan trọng trong việc đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức, bảo vệ và bảo đảm các quyền, lợi ích chính đáng của công dân. Theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) 2002 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2007, các biện pháp xử lý hành chính khác bao gồm: - Giáo dục tại xã, phường, thị trấn; - Đưa vào trường giáo dưỡng; - Đưa vào cơ sở...

  pdf8p dem_thanh 20-12-2012 113 5   Download

 • Luận án phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về các biện pháp xử lý hành chính đối với người chưa thành niên, trong đó tập trung phân tích những hạn chế của các quy định pháp luật hiện hành về xử lý hành chính đối với người chưa thành niên và tác động của những hạn chế này trong quá trình thực hiện pháp luật để xử lý vi phạm pháp luật của người chưa thành niên.

  pdf247p cothumenhmong6 17-07-2020 8 3   Download

 • Luận án nghiên cứu lý luận, các chuẩn mực quốc tế, thực tiễn áp dụng pháp luật và tham khảo có chọn lọc mô hình quốc tế về điều chỉnh pháp luật độc lập về xử lý người chưa thành niên vi phạm pháp luật phù hợp với đặc điểm của Việt Nam, mục đích nghiên cứu của đề tài là đề xuất những giải pháp và kiến nghị hoàn thiện các quy định của pháp luật về các biện pháp xử lý hành chính đối với người chưa thành niên, góp phần xử lý vấn đề người chưa thành niên vi phạm pháp luật để xây dựng thế hệ công dân tương lai tuân thủ pháp luật, có ích cho xã hội.

  pdf28p cothumenhmong6 17-07-2020 10 0   Download

 • Để giúp các doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc các ngành và các địa phương trong cả nước, các cơ quan quản lý nhà nước và đông đảo bạn đọc thuận tiện trong việc tìm hiểu, học tập, nghiên cứu, sử dụng và thực hiện các quy định về xử lý vi phạm hành chính, Nhà xuất bản Lao động - Xã Hội xuất bản tài liệu Luật xử lý vi phạm hành chính và hướng dẫn thi hành trong mọi lĩnh vực năm 2014.

  pdf184p viapollo11 09-04-2019 53 9   Download

 • Phần 1 Tài liệu Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính giới thiệu tới người đọc các nội dung: Những quy định chung, các hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả, các biện pháp xử lý hành chính khác, thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf56p doinhugiobay_06 07-12-2015 43 2   Download

 • Quan niệm thứ nhất: Thủ tục hành chính là trình tự giải quyết bất kỳ một nhiệm vụ cá biệt, cụ thể nào trong lĩnh vực quản lý hành chính Nhà nước.Quan niệm thứ 2: Thủ tục hành chính là trình tự, cách thức để cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ và để cá nhân và tổ chức thực hiện khi giao dịch với cơ quan hành chính nhà nước

  ppt31p thanhtvc 27-06-2012 447 84   Download

 • Mẫu biên bản xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường thuộc thể loại biên bản vi phạm hành chính được lập khi các sai phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường được phát hiện. Biên bản do người có thẩm quyền đưa ra các quyết định xử phạt hành chính đối với các hành vi phạm hoặc thực hiện các hoạt động, dịch vụ phám pháp trong lĩnh vực môi trường. Mời quý bạn đọc tham khảo đề nắm được đối tượng, hành vi vi phạm và mức độ xử phạt.

  doc7p 123_hongphuong 23-05-2015 1508 75   Download

 • Tiểu luận Luật Kinh tế "Các quy định pháp luật hiện hành về xử lý tài chính và xác định giá trị tài sản doanh nghiệp cổ phần hóa" có kết cấu nội dung gồm 3 chương, nội dung tiểu luận giới thiệu đến các bạn những nội dung về cơ sở lý luận và quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam, các quy định pháp luật hiện hành về xử lý tài chính và xác định giá trị tài sản doanh nghiệp cổ phần hóa,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc74p grintokyro 05-11-2015 195 59   Download

 • Bài thuyết trình: Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin trong quản lý hành chính nhà nước trình bày về các nội dung khái niệm, phân loại thông tin trong lãnh đạo, quản lý; hệ thống thông tin; kỹ năng thu thập, xử lý thông tin. Để nắm vững nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  ppt74p thienwru 05-12-2016 441 57   Download

 • 2 Office/Administrative manager Nhà QLHC/ Giám đốc HC 3 Administrative assistant Trợ lý hành chính 4 Information manager Trưởng phòng thông tin 5 Records manager Trưởng phòng hồ sơ 6 Word processing supervisior or manager Trưởng phòng xử lý văn bản 7 Receptioninst Tiếp tân 8 Mail clerk Nhân viên thư tín 9 File clerk Nhân viên lưu trử HS 10 Stenographer Nhân viên tốc ký 11 Typist/Clerk typist Nhân viên đánh máy 12 Word processing operator Nhân viên xử lý văn bản 13 Secretary Thư ký 14 Professional Secretary Thư ký chuyên nghiệp 15 Speacialized Secretary Thư ký chuyên ngành 16 M...

  xls38p vuhaquocoai 20-05-2013 157 37   Download

 • Nghị định 66/2009/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2003/NĐ-CP ngày 24/11/2003 của Chính phủ quy định việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng

  pdf0p 1huutri 06-08-2009 860 35   Download

 • Bài giảng Tin học ứng dụng trong quản lý hành chính Nhà nước: Phần 3 - Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính Nhà nước bao gồm những nội dung về công nghệ thông tin hỗ trợ cho công việc cá nhân, nhóm và tổ chức. Bên cạnh đó, bài giảng cũng đưa ra một số ứng dụng của công nghệ thông tin trong quản lý hành chính Nhà nước như tự động hóa công tác văn bản, tự động hóa các công việc xử lý thông tin,... Mời các bạn tham khảo.

  ppt22p cocacola_04 20-10-2015 146 35   Download

 • Bài giảng Tin học ứng dụng trong quản lý hành chính Nhà nước: Phần 1 - Thông tin trình bày về khái niệm, phân loại, đặc điểm, yêu cầu đối với thông tin trong việc quản lý hành chính Nhà nước; quy trình xử lý thông tin và một số nội dung khác. Mời các bạn tham khảo.

  ppt19p cocacola_04 20-10-2015 97 19   Download

 • Tài liệu Hệ thống thông tin trong quản lý hành chính nhà nước - Chuyên đề 7 trình bày những vấn đề chung về hệ thống thông tin, khái niệm và nguyên lý hoạt động, các mô hình và phương tiện diễn tả dữ liệu, khảo sát thực trạng và xác lập yêu cầu của hệ thống tìm tin, phân tích hệ thống,... Mời các bạn cùng tham khảo

  pdf30p huyhoang3009 28-03-2018 473 18   Download

 • Đề tài là một đóng góp khiêm tốn trong việc giải quyết về mặt khoa học một trong những nội dung cấp thiết hiện nay ở nước ta là bảo vệ quyền con ngƣời. Luận văn sẽ đóng góp một phần lý luận và kinh nghiệm thực tiễn cho việc thực hiện có hiệu quả việc bảo đảm quyền con ngƣời trong quá trình áp dụng BPXLHC. Kết quả của luận văn có giá trị tham khảo cho những ai quan tâm đến lĩnh vực này.

  pdf26p vophongvouu 12-04-2017 38 7   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài: Trên cơ sở làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận của pháp luật về xử lý bán hàng đa cấp bất chính; phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về xử lý hành vi bán hàng đa cấp bất chính tại Việt Nam để từ đó đề xuất các phƣơng hƣớng, giải pháp hoàn thiện pháp luật và tăng cƣờng hiệu quả áp dụng pháp luật về xử lý hành vi bán hàng đa cấp bất chính ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

  pdf30p cotithanh321 06-08-2019 40 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Xử lý hành chính
p_strCode=xulyhanhchinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2