intTypePromotion=1

BM.DKKD.14 - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
179
lượt xem
14
download

BM.DKKD.14 - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'bm.dkkd.14 - thông báo thay đổi nội dung đăng ký của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BM.DKKD.14 - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

  1. TÊN DOANH NGHIỆP 1 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ----- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: ................................. ---------------------------- THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ CỦA CHI NHÁNH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH Kính gửi: ............................................................................................2 1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa) ............................................... …… ................................................................................................................................. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: .............................................. ………. Do: ............................................................... Cấp ngày: ........../......../.... ………... Địa chỉ trụ sở chính 3: .............................................................................. ………. Điện thoại: ...................................... Fax: .............................................. ………... Email: ............................................. Website: ....................................... ……….... 2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa) .............................................................................................................. …………. . Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký của chi nhánh/ văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh như sau: 4 .............................................................................................................. …………. . .............................................................................................................. …………. . .............................................................................................................. …………. . .............................................................................................................. …………. . .............................................................................................................. …………. . Doanh nghiệp cam kết: Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này. ......, ngày ....... tháng ........ năm....... Kèm theo thông ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT báo: CỦA DOANH NGHIỆP - ................ (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) - ................ - ................
  2. * Ghi chú hướng dân cach ghi (không cần in phần này): ̃ ́ 1. Ghi tên doanh nghiệp theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 2. * Trương hơp trụ sơ đăt ngoai khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô thì ghi: ̣ ̀ Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Thừa Thiên Huế * Trương hơp trụ sơ đặt trong Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô thì ghi: Ban Quản lý khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô 3. Ghi rõ: Số nhà, đương phố, thôn, xã , phương, huyện, thành phố, tỉnh. 4. Chỉ ghi những nội dung thay đổi cho chi nhánh/văn phòng đại diện.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2