intTypePromotion=1

BM.PM.05.06 (mo ta phuong thuc tien hanh danh gia va chay thu phan lap trinh)

Chia sẻ: Son Cung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
114
lượt xem
15
download

BM.PM.05.06 (mo ta phuong thuc tien hanh danh gia va chay thu phan lap trinh)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bm.pm.05.06 (mo ta phuong thuc tien hanh danh gia va chay thu phan lap trinh)', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BM.PM.05.06 (mo ta phuong thuc tien hanh danh gia va chay thu phan lap trinh)

  1. BM.PM.05.06 nbh: B¶ng m« t¶ ph­¬ng thøc tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ vµ ch¹y thö phÇn lËp tr×nh 1. Sè hiÖu tµi liÖu 2. M« t¶ ph­¬ng thøc thùc hiÖn 3. §¸nh gi¸ 4. Ch¹y thö phÇn lËp tr×nh Trang 1
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2