intTypePromotion=1

BM.TNMT.03 - Đơn xin giao đất có rừng (Dùng cho cộng đồng dân cư)

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
128
lượt xem
14
download

BM.TNMT.03 - Đơn xin giao đất có rừng (Dùng cho cộng đồng dân cư)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu số 01c/ĐĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN GIAO ĐẤT CÓ RỪNG (Dùng cho cộng đồng dân cư) Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BM.TNMT.03 - Đơn xin giao đất có rừng (Dùng cho cộng đồng dân cư)

  1. Mẫu số 01c/ĐĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN GIAO ĐẤT CÓ RỪNG (Dùng cho cộng đồng dân cư) Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn).................................................... (1) Uỷ ban nhân dân huyện (thành phố Huê)................................................. ́ (2) 1. Tên cộng đồng dân cư (viết chữ in hoa)*....................................................................... ........................................................................................................................................ 2. Địa chỉ: ...................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 3. Họ tên người đại diện (viết chữ in hoa): ....................................................................... Địa chỉ liên hệ: ..................................................................., Điện thoại: …................... 4. Địa điểm khu đất có rừng xin giao: ........................................................................... 5. Diện tích xin giao (m2): ............................................................................................ 6. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật về đất đai. ..., ngày ... tháng ... năm... Người đại diện (Ký và ghi rõ họ, tên) XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN)... 1. Về nhu cầu của cộng đồng dân cư xin giao đất: ...................................................... ....................................................................................................................................... 2. Về khả năng quỹ đất để giao: .................................................................................. *   Ghi “Cộng đồng dân cư”, sau đó ghi tên của cộng đồng dân cư theo điểm dân cư nông thôn gồm thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc và các điểm dân cư tương tự có cùng phong tục, tập quán.
  2. ....................................................................................................................................... ..., ngày ... tháng ... năm... TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH (Ký tên, đóng dấu) * Ghi chú cach ghi (Không cân in ra phân nay): ́ ̀ ̀ ̀ (1) Ghi rõ tên xa, phương, trị trân nơi có đât. ̃ ́ ́ (2) Ghi rõ tên huyên hoăc “thanh phố Huê”, nơi có đât. ̣ ̣ ̀ ́ ́
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2