intTypePromotion=1

BM.XD.13 - Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động xây dựng (đề nghị cấp CCHN giám sát thi công xây dựng công trình)

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
119
lượt xem
19
download

BM.XD.13 - Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động xây dựng (đề nghị cấp CCHN giám sát thi công xây dựng công trình)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'bm.xd.13 - bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động xây dựng (đề nghị cấp cchn giám sát thi công xây dựng công trình)', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BM.XD.13 - Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động xây dựng (đề nghị cấp CCHN giám sát thi công xây dựng công trình)

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢN KHAI KINH NGHIỆM CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG (Đề nghị cấp CCHN giám sát thi công xây dựng công trình) Kính gửi: Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế 1. Họ và tên: ......... ............ ............ ............ ............ ...... 2. Quá trình hoạt động chuyên môn trong xây dựng (khai rõ thời gian, đơn vị công tác, công việc đã thực hiện, loại và cấp công trình): Thời gian hoạt động Hoạt động xây dựng Nội dung hoạt động xây dựng chuyên môn trong cơ quan, tổ (chủ trì hoặc tham gia thiết kế, thi STT về xây dựng chức nào? hoặc hoạt công, giám sát thi công xây dựng, (từ . . . . . . . . . động độc lập? …) Loại và cấp công trình? . đến ...... ...) Tôi xin chịu trách nhiệm về nội dung bản tự khai này. . .........., ngày tháng năm 200 Xác nhận của cơ quan (hoặc tổ Người làm đơn chức (Ký và ghi rõ họ tên) quản lý trực tiếp, hoặc hội nghề
  2. nghiệp)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2