BM.YT.03.- Sơ yếu lý lịch

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
197
lượt xem
74
download

BM.YT.03.- Sơ yếu lý lịch

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'bm.yt.03.- sơ yếu lý lịch', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BM.YT.03.- Sơ yếu lý lịch

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc SƠ YẾU LÝ LỊCH I/ LỊCH SỬ BẢN THÂN : 1. Họ và tên khai sinh:......................................................................Nam, nữ:................................ 2. Họ và tên đang dùng:............................................................................................ 3. Ngày, tháng, năm sinh:................................................................................................................. 4. Quê quán:...................................................................................................................................... 5. Chổ ở hiện nay:........................................................................................................................... 6. Dân tộc :........................................... Tôn giáo:.................................................... 7. Nghề nghiệp:............................................................................................................................. 8. Cơ quan công tác:................................................................................................. 9. Trình độ văn hóa:................................................................................................. 10. Trình độ chuyên môn:................................................................................................................. 11. Ngày vào Đoàn TNCSHCM :...................................Tại:............................................................ 12. Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam:.......................Tại:.......................................................... 13.Quá trình công tác bản thân (ghi rõ tháng năm công việc, chức vụ, cơ quan công tác): ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... 14.Khen thưởng:................................................................................................................................ 15. Kỷ luật:....................................................................................................................................... II/ QUAN HỆ GIA ĐÌNH: 1. Họ và tên cha: ............................................ .......................Năm sinh:......................................... - Nghề nghiệp, chức vụ :............................................................................................................... - Chỗ ở hiện nay :........................................................................................................................... 2. Họ và tên mẹ : ....................................................................Năm sinh:........................................ - Nghề nghiệp, chức vụ : .............................................................................................................. - Chỗ ở hiện nay : .......................................................................................................................... 3. Họ và tên (vợ hoặc chồng) : ..............................................Năm sinh: ........................................................................................................................................................... - Nghề nghiệp, chức vụ:................................................................................................................ - Chỗ ở hiện nay: ........................................................................................................................... 4. Họ và tên các con ? Tuổi (năm sinh )? Nghề nghiệp? Chỗ ở hiện nay? ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................
  2. ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... 5. Họ và tên anh, chị, em ruột? làm gì? ở đâu? ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật. Nếu có gì sai trái tôi xin chịu hoàn tòan trách nhiện . Xác nhận của chính quyền ...........Ngày ......thàng......năm ......... địa phương (hoặc cơ quan) Người khai ký tên
  3. (Ghi chú: Mẫu dùng cho lĩnh vực hành nghề Y, YHCT)
Đồng bộ tài khoản