intTypePromotion=1
ADSENSE

BM.YT.06. - Đơn xin hành nghề y dược tư nhân ngoài giờ (nếu cá nhân đang là cán bộ công chức nhà nước phải được sự đồng ý của Thủ trưởng đơn vị công tác)

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

226
lượt xem
31
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'bm.yt.06. - đơn xin hành nghề y dược tư nhân ngoài giờ (nếu cá nhân đang là cán bộ công chức nhà nước phải được sự đồng ý của thủ trưởng đơn vị công tác)', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BM.YT.06. - Đơn xin hành nghề y dược tư nhân ngoài giờ (nếu cá nhân đang là cán bộ công chức nhà nước phải được sự đồng ý của Thủ trưởng đơn vị công tác)

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN PHÉP HÀNH NGHỀ Y DƯỢC TƯ NHÂN NGOÀI GIỜ Kính gửi:............................................................................. ............................................................................. - Tôi tên là:..............................................................sinh năm..............nam/nữ.......... - Địa chỉ thường trú:.................................................................................................... - Hiện công tác tại: ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... .................. - Chức vụ hiện nay:.................................................................................................... - Trình độ chuyên môn: ............................................................................................ Sau khi nghiên cứu Pháp lệnh hành nghề Y Dược tư nhân, các Thông tư hướng dẫn của Bộ Y tế hiện hành và các qui chế về chuyên môn, tôi nhận thấy đủ điều kiện để kính xin cơ quan cho phép tôi được đăng ký hành nghề khám chữa bệnh ngoài giờ: * Tại địa điểm:..................................................................................................... * Loại hình hành nghề:......................................................................................... ............................................................................................................................ Nếu được phép hoạt động, tôi xin cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ mọi qui định của Pháp luật và các quy chế chuyên môn của Ngành, không ảnh hưởng đến công việc tại đơn vị. Nếu có gì sai phạm tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật nhà nước và đơn vị. Tôi xin thành thật cám ơn. ..............ngày.........tháng…......năm........... Ý kiến thủ trưởng cơ quan Người viết đơn (Ký tên và đóng dấu) (ký và ghi họ tên)
  2. (Ghi chú: Mẫu dùng cho cán bộ đang công chức Nhà nước. Mẫu dùng chung cho lĩnh vực Y, YHCT)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2