BM.YT.19. - Bản kê khai danh sách nhân sự và trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật (có liên quan đến kinh doanh thuốc)

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
172
lượt xem
27
download

BM.YT.19. - Bản kê khai danh sách nhân sự và trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật (có liên quan đến kinh doanh thuốc)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'bm.yt.19. - bản kê khai danh sách nhân sự và trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật (có liên quan đến kinh doanh thuốc)', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BM.YT.19. - Bản kê khai danh sách nhân sự và trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật (có liên quan đến kinh doanh thuốc)

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do - Hạnh phúc Huế, ngày ........ tháng ........... năm 200....... BẢNG KÊ KHAI DANH SÁCH NHÂN SỰ VÀ TRANG THIẾT BỊ CHUYÊN MÔN, CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT CỦA.......................................................................... ........................................................................... I. Danh sách nhân sự: Ngày, Chức vụ, công Stt Họ và tên tháng, Nơi thường trú TĐCM việc được Ghi chú năm sinh phân công 1 2 3 4 5 6 7 8 * Ghi chú: Ghi danh sách theo thứ tự: Giám đốc, người phụ trách chuyên môn, chủ tịch HĐQT, thủ kho, nhân viên bán thuốc (bán lẻ hay bán buôn ghi rõ), kế toán, công nhân... II. Trang thiết bị chuyên môn: 1. Tủ thuốc: mấy cái..............kích thước:............................. 2. Quầy thuốc: mấy cái........., kích thước:............................ 3. Quạt máy:....................................... 4. Điều hoà nhiệt độ:............................. 6. Ẩm kế:............................................ 7. Tủ lạnh:........................................... 8. Tủ thuốc độc:.................................... 9. Thiết bị phòng chống, chữa cháy:.................................................................................... ..............................................................................................................................................
  2. III. Tài liệu chuyên môn: Gồm có sách tra cứu thuốc, các quy chế dược, các văn bản quy định về hành nghề dược, các loại số sách, thẻ kho ghi chép, bảo quản, mua, bán thuốc... (có loại gì ghi loại đó). ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... IV. Cơ sơ vật chất: 1. Kho thuốc: - Địa điểm: số nhà:.............., đường phố:.........................................., riêng biệt, ổn định hay chung với hàng hoá khác:....................................................................................................... - Kích thước; dài:........, rộng:............., cao:..................... - Diện tích:...............m2 - Tường: (xây hay gỗ, tôn....):......................., sơn hay quét vôi:........................................... - Có trần hay không có trần (ghi rõ bằng trần gì):................................................................. - Nền nhà: lát gạch men hay tráng xi măng, đất:................................................................... (Nếu thuê phải có hợp đồng thuê nhà đã công chứng) 2. Nhà thuốc: - Có mấy nhà thuốc:...................., cụ thể:................................................................. - Địa điểm: số nhà:...................., đường phố:.................................., riêng biệt, ổn định hay chung với hàng hoá khác:....................................................................... - Kích thước; dài:..............., rộng:......................., cao:........................... - Diện tích:...............m2 - Tường: (xây hay gỗ, tôn....):.............................., sơn hay quét vôi:..................................... - Có trần hay không có trần (ghi rõ bằng trần gì):.................................................................. - Nền nhà: lát gạch men hay tráng xi măng, đất:.................................................................... (Nếu thuê phải có hợp đồng thuê nhà đã công chứng) Hồ sơ đính kèm: Chủ cơ sở 1. Hồ sơ của các nhân sự đính kèm: (Ký tên, đóng dấu) - Sơ yếu lý lịch - Bảng sao bằng chuyên môn - Giấy khám sức khoẻ
  3. - Hợp đồng lao động 2. Hợp đồng thuê nhà (nếu có)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản