Bộ đề ôn thi tốt nghiệp ban xã hội môn lý đề 2

Chia sẻ: Trần Bá Trung4 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
83
lượt xem
17
download

Bộ đề ôn thi tốt nghiệp ban xã hội môn lý đề 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

" Bộ đề ôn thi tốt nghiệp ban xã hội môn lý đề 2 " nhằm giúp cho học sinh ôn tập, luyện tập và vận dụng các kiến thức vào việc giải các bài tập trắc nghiệm môn vật lý và đặc biệt khi giải những bài tập cần phải tính toán một cách nhanh nhất, thuận lợi nhất đồng thời đáp ứng cho kỳ thi tuyển sinh đại học v

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề ôn thi tốt nghiệp ban xã hội môn lý đề 2

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM THPT Môn thi: Vật lí - Ban Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đề thi có 04 trang) Thời gian làm bài: 60 phút Số câu trắc nghiệm: 40 Mã đề thi 358 Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Số báo danh:............................................................................. Câu 1: Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ bên. C r, L 1 R Cuộn dây có r = 10 Ω , L= H . Đặt vào hai đầu đoạn A 10π M N mạch một hiệu điện thế dao động điều hoà có giá trị hiệu dụng là U=50V và tần số f=50Hz. Khi điện dung của tụ điện có giá trị là C1 thì số chỉ của ampe kế là cực đại và bằng 1A. Giá trị của R và C1 là 10 −3 10 − 3 A. R = 50 Ω và C1 = F. B. R = 40 Ω và C1 = F. π π −3 2.10 2.10 −3 C. R = 50 Ω và C1 = F. D. R = 40 Ω và C1 = F. π π Câu 2: Một sóng cơ học truyền dọc theo trục Ox có phương trình u = 28cos(20x - 2000t) (cm), trong đó x là toạ độ được tính bằng mét (m), t là thời gian được tính bằng giây (s). Vận tốc của sóng là A. 314m/s. B. 100m/s. C. 334 m/s. D. 331m/s. Câu 3: Cường độ của một dòng điện xoay chiều có biểu thức i = I0sin(ωt + ϕ). Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch là I I A. I = I0 2 . B. I = 2I0. C. I = 0 . D. I = 0 . 2 2 Câu 4: Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ là A (hay xm). Li độ của vật khi động năng của vật bằng thế năng của lò xo là A 2 A 2 A A A. x = ± . B. x = ± . C. x = ± . D. x = ± . 2 4 2 4 Câu 5: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương có các phương trình dao π động là x1 = 5 sin(10πt )(cm) và x 2 = 5 sin(10πt + )(cm) . Phương trình dao động tổng hợp của vật là 3 π π A. x = 5 3 sin(10πt + )(cm) . B. x = 5 sin(10πt + )(cm) . 6 6 π π C. x = 5 3 sin(10πt + )(cm) . D. x = 5 sin(10πt + )(cm) . 4 2 Câu 6: Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ bên. C L Cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm thay đổi được. Điện R trở thuần R = 100Ω. Hiệu điện thế hai đầu mạch u = 200sin100 π t (V). Khi thay đổi hệ số tự cảm của cuộn dây thì cường độ dòng điện hiệu dụng có giá trị cực đại là 1 A. I = 0,5A. B. I = 2 A. A. C. I = D. I = 2A. 2 Câu 7: Cơ năng của một chất điểm dao động điều hoà tỷ lệ thuận với Trang 1/4 - Mã đề thi 358
  2. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM THPT Môn thi: Vật lí - Ban Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đề thi có 04 trang) Thời gian làm bài: 60 phút Số câu trắc nghiệm: 40 Mã đề thi 527 Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Số báo danh:............................................................................. Câu 1: Sóng điện từ và sóng cơ học không có cùng tính chất nào sau đây? A. Là sóng ngang. B. Phản xạ, khúc xạ, nhiễu xạ. C. Mang năng lượng. D. Truyền được trong chân không. Câu 2: Một vật nhỏ hình cầu khối lượng 400g được treo vào một lò xo nhẹ có độ cứng 160N/m. Vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ 10cm. Vận tốc của vật khi qua vị trí cân bằng có độ lớn là A. 4 (m/s). B. 0 (m/s). C. 6,28 (m/s). D. 2 (m/s). Câu 3: Một sóng ngang truyền trên sợi dây đàn hồi rất dài với vận tốc sóng v = 0,2m/s, chu kỳ dao động T = 10s. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên dây dao động ngược pha nhau là A. 2m. B. 0,5m. C. 1,5m. D. 1m. Câu 4: Trong dụng cụ nào dưới đây có cả máy phát và máy thu sóng vô tuyến? A. Chiếc điện thoại di động. B. Cái điều khiển ti vi. C. Máy thu hình (TV - Ti vi). D. Máy thu thanh. Câu 5: Một sóng cơ học truyền dọc theo trục Ox có phương trình u = 28cos(20x - 2000t) (cm), trong đó x là toạ độ được tính bằng mét (m), t là thời gian được tính bằng giây (s). Vận tốc của sóng là A. 334 m/s. B. 331m/s. C. 314m/s. D. 100m/s. 10 −3 Câu 6: Cho mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C = F π 3π mắc nối tiếp. Biểu thức của hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện uc = 50 2 sin(100 π t - ) (V). Biểu 4 thức của cường độ dòng điện trong mạch là 3π A. i = 5 2 sin(100 π t + ) (A). B. i = 5 2 sin(100 π t ) (A). 4 π 3π C. i = 5 2 sin(100 π t - ) (A). D. i = 5 2 sin(100 π t - ) (A). 4 4 Câu 7: Trong việc truyền tải điện năng đi xa, biện pháp để giảm công suất hao phí trên đường dây tải điện là A. tăng hiệu điện thế ở nơi truyền đi. B. giảm tiết diện của dây. C. chọn dây có điện trở suất lớn. D. tăng chiều dài của dây. Câu 8: Trong mạch dao động điện từ LC, nếu điện tích cực đại trên tụ điện là Qo và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là Io thì chu kỳ dao động điện từ trong mạch là I Q A. T = 2π 0 . B. T = 2πLC . C. T = 2π 0 . D. T = 2πQ0 I 0 . Q0 I0 Câu 9: Trong dao động điều hòa, vận tốc tức thời của vật dao động biến đổi π A. lệch pha so với li độ. B. ngược pha với li độ. 2 π C. cùng pha với li độ. D. sớm pha so với li độ. 4 Trang 1/4 - Mã đề thi 527
  3. Câu 10: Một con lắc lò xo có độ cứng là k treo thẳng đứng, đầu trên cố định, đầu dưới gắn vật. Gọi độ giãn của lò xo khi vật ở vị trí cân bằng là ∆l. Cho con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ là A (A > ∆l). Trong quá trình dao động lực đàn hồi của lò xo có độ lớn nhỏ nhất là A. F = 0. B. F = k∆l. C. F = k(A - ∆l). D. F = kA. 2 Câu 11: Một mạch dao động có tụ điện C = .10 − 3 F và cuộn dây thuần cảm L. Để tần số dao động π điện từ trong mạch bằng 500Hz thì độ tự cảm L của cuộn dây phải có giá trị là 10 −3 10 −3 π A. H. B. H. C. 5.10 −4 H . D. H. 2π π 500 Câu 12: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương có các phương trình dao π động là x1 = 5 sin(10πt )(cm) và x 2 = 5 sin(10πt + )(cm) . Phương trình dao động tổng hợp của vật là 3 π π A. x = 5 3 sin(10πt + )(cm) . B. x = 5 sin(10πt + )(cm) . 4 6 π π C. x = 5 3 sin(10πt + )(cm) . x = 5 sin(10πt + )(cm) . 6 D. 2 Câu 13: Nếu chọn gốc toạ độ trùng với vị trí cân bằng thì ở thời điểm t, biểu thức quan hệ giữa biên độ A (hay xm), li độ x, vận tốc v và tần số góc ω của chất điểm dao động điều hoà là x2 v2 A. A = v + 2 . 2 2 B. A = v + ω x . 2 2 2 2 C. A = x + ω v . 2 2 2 2 D. A = x + 2 . 2 2 ω ω Câu 14: Trong dao động của con lắc lò xo, nhận xét nào sau đây là sai A. Tần số dao động cưỡng bức bằng tần số của ngoại lực tuần hoàn. B. Tần số dao động riêng chỉ phụ thuộc vào đặc tính của hệ dao động. C. Biên độ dao động cưỡng bức chỉ phụ thuộc vào biên độ của ngoại lực tuần hoàn. D. Lực cản của môi trường là nguyên nhân làm cho dao động tắt dần. Câu 15: Cường độ của một dòng điện xoay chiều có biểu thức i = I0sin(ωt + ϕ). Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch là I I A. I = 0 . B. I = I0 2 . C. I = 0 . D. I = 2I0. 2 2 Câu 16: Đặt một hiệu điện thế xoay chiều u = 220 2 sin (100πt ) (V) vào hai đầu đoạn mạch R, L, C không phân nhánh có điện trở R = 110Ω. Khi hệ số công suất của đoạn mạch lớn nhất thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch là A. 172.7W. B. 440W. C. 460W. D. 115W. Câu 17: Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ là A (hay xm). Li độ của vật khi động năng của vật bằng thế năng của lò xo là A 2 A 2 A A A. x = ± . B. x = ± . C. x = ± . D. x = ± . 2 4 2 4 Câu 18: Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ bên. C L Cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm thay đổi được. Điện R trở thuần R = 100Ω. Hiệu điện thế hai đầu mạch u = 200sin100 π t (V). Khi thay đổi hệ số tự cảm của cuộn dây thì cường độ dòng điện hiệu dụng có giá trị cực đại là 1 A. I = A. B. I = 2A. C. I = 0,5A. D. I = 2 A. 2 Trang 2/4 - Mã đề thi 527
  4. Câu 19: Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ bên. C r, L 1 R Cuộn dây có r = 10 Ω , L= H . Đặt vào hai đầu A 10π M N đoạn mạch một hiệu điện thế dao động điều hoà có giá trị hiệu dụng là U=50V và tần số f=50Hz. Khi điện dung của tụ điện có giá trị là C1 thì số chỉ của ampe kế là cực đại và bằng 1A. Giá trị của R và C1 là 2.10 −3 10 −3 A. R = 50 Ω và C1 = F. B. R = 50 Ω và C1 = F. π π −3 2.10 10 − 3 C. R = 40 Ω và C1 = F. D. R = 40 Ω và C1 = F. π π Câu 20: Trong mạch dao động điện từ LC, điện tích của tụ điện biến thiên điều hoà với chu kỳ T. Năng lượng điện trường ở tụ điện A. không biến thiên điều hoà theo thời gian. B. biến thiên điều hoà với chu kỳ T. T C. biến thiên điều hoà với chu kỳ 2T. D. biến thiên điều hoà với chu kỳ . 2 Câu 21: Một đoạn mạch gồm một điện trở thuần mắc nối tiếp với một tụ điện. Biết hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu mạch là 100V, ở hai đầu điện trở là 60V. Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu tụ điện là A. 80V. B. 60V. C. 40V. D. 160V. Câu 22: Cho một mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Hiệu điện thế đặt vào hai đầu mạch là u = 100 2 sin100 π t (V), bỏ qua điện trở dây nối. Biết cường π độ dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng là 3 A và lệch pha so với hiệu điện thế hai đầu 3 mạch. Giá trị của R và C là 50 10 −4 10 −3 A. R = Ω và C = F. B. R = 50 3 Ω và C = F. 3 π 5π 10 −4 50 10 −3 C. R = 50 3 Ω và C = F. D. R = Ω và C = F. π 3 5π Câu 23: Trong sự giao thoa sóng trên mặt nước của hai nguồn kết hợp, cùng pha, những điểm dao động với biên độ cực đại có hiệu khoảng cách từ đó tới các nguồn với k = 0, ± 1, ± 2,... có giá trị là λ A. d 2 − d1 = 2k λ . B. d 2 − d1 = k . 2 ⎛ 1⎞ C. d 2 − d1 = k λ . D. d 2 − d1 = ⎜ k + ⎟ λ . ⎝ 2⎠ Câu 24: Chu kỳ dao động điều hoà của con lắc đơn không phụ thuộc vào A. khối lượng quả nặng. B. vĩ độ địa lý. C. gia tốc trọng trường. D. chiều dài dây treo. Câu 25: Cơ năng của một chất điểm dao động điều hoà tỷ lệ thuận với A. biên độ dao động. B. li độ của dao động. C. chu kỳ dao động. D. bình phương biên độ dao động. Câu 26: Cho con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, đầu trên cố định, đầu dưới gắn vật ở nơi có gia tốc trọng trường g. Khi vật ở vị trí cân bằng, độ giãn của lò xo là ∆l. Chu kỳ dao động của con lắc được tính bằng công thức k ∆l 1 m 1 g A. T = 2π . B. T = 2π . C. T = . D. T = . m g 2π k 2π ∆l Câu 27: Đặt vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp một hiệu điện thế dao động điều hoà có biểu thức u = 220 2 sin ω t (V). Biết điện trở thuần của mạch là 100 Ω . Khi ω thay đổi thì công suất tiêu thụ cực đại của mạch có giá trị là A. 484W. B. 220W. C. 440W. D. 242W. Trang 3/4 - Mã đề thi 527
  5. Câu 28: Trong các dụng cụ tiêu thụ điện như quạt, tủ lạnh, động cơ, người ta phải nâng cao hệ số công suất nhằm A. tăng công suất toả nhiệt. B. giảm cường độ dòng điện. C. giảm công suất tiêu thụ. D. tăng cường độ dòng điện. Câu 29: Một chất điểm thực hiện dao động điều hoà với chu kỳ T = 3,14s và biên độ A = 1m. Khi điểm chất điểm đi qua vị trí cân bằng thì vận tốc của nó bằng A. 1m/s. B. 2m/s. C. 3m/s. D. 0,5m/s. Câu 30: Một con lắc gồm một lò xo có độ cứng k = 100N/m và một vật có khối lượng m = 250g, dao động điều hoà với biên độ A = 6cm. Nếu chọn gốc thời gian t = 0 lúc vật qua vị trí cân bằng thì quãng π đường vật đi được trong s đầu tiên là 10 A. 9cm. B. 24cm. C. 12cm. D. 6cm. Câu 31: Để có sóng dừng xảy ra trên một sợi dây đàn hồi với hai đầu dây đều là nút sóng thì A. bước sóng luôn luôn đúng bằng chiều dài dây. B. bước sóng bằng một số lẻ lần chiều dài dây. C. chiều dài dây bằng một số nguyên lần nửa bước sóng. D. chiều dài dây bằng một phần tư bước sóng. Câu 32: Với cùng một công suất cần truyền tải, nếu tăng hiệu điện thế hiệu dụng ở nơi truyền đi lên 20 lần thì công suất hao phí trên đường dây A. tăng 20 lần. B. giảm 400 lần. C. giảm 20 lần. D. tăng 400 lần. Câu 33: Tại cùng một vị trí địa lý, nếu chiều dài con lắc đơn tăng 4 lần thì chu kỳ dao động điều hoà của nó A. giảm 2 lần. B. giảm 4 lần. C. tăng 2 lần. D. tăng 4 lần. Câu 34: Tại cùng một vị trí địa lý, hai con lắc đơn có chu kỳ dao động riêng lần lượt là T1 = 2,0s và T2 = 1,5s, chu kỳ dao động riêng của con lắc thứ ba có chiều dài bằng tổng chiều dài của hai con lắc nói trên là A. 3,5s. B. 5,0s. C. 4,0s. D. 2,5s. Câu 35: Trong hệ thống truyền tải dòng điện ba pha đi xa theo cách mắc hình sao thì A. cường độ hiệu dụng của dòng điện trong dây trung hoà bằng tổng các cường độ hiệu dụng của các dòng điện trong ba dây pha. 2π B. dòng điện trong mỗi dây pha đều lệch pha so với hiệu điện thế giữa dây pha đó và dây trung hoà. 3 C. hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai dây pha lớn hơn hiệu điện thế hiệu dụng giữa một dây pha và dây trung hoà. D. cường độ dòng điện trong dây trung hoà luôn luôn bằng 0. Câu 36: Khi có sóng dừng trên một đoạn dây đàn hồi, khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp bằng A. một phần tư bước sóng. B. một nửa bước sóng. C. hai lần bước sóng. D. một bước sóng. Câu 37: Cường độ dòng điện luôn luôn sớm pha hơn hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch khi A. đoạn mạch có R và C mắc nối tiếp. B. đoạn mạch có L và C mắc nối tiếp. C. đoạn mạch chỉ có cuộn cảm L. D. đoạn mạch có R và L mắc nối tiếp. Câu 38: Công thức tính năng lượng điện từ của một mạch dao động LC là Q2 Q2 Q2 Q2 A. W = 0 . B. W = 0 . C. W = 0 . D. W = 0 . L C 2C 2L Câu 39: Cho một đoạn mạch không phân nhánh gồm một điện trở thuần, một cuộn dây thuần cảm và một tụ điện. Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện trong đoạn mạch đó thì khẳng định nào sau đây là sai A. Cảm kháng và dung kháng của mạch bằng nhau. B. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch đạt giá trị lớn nhất. C. Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu điện trở nhỏ hơn hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch. D. Hiệu điện thế tức thời ở hai đầu đoạn mạch cùng pha với hiệu điện thế tức thời ở hai đầu điện trở R. Câu 40: Một dây đàn có chiều dài L, hai đầu cố định. Sóng dừng trên dây có bước sóng dài nhất là A. L/2. B. L/4. C. L. D. 2L. ------------------------------ ----------- HẾT ---------- Trang 4/4 - Mã đề thi 527
  6. A. bình phương biên độ dao động. B. chu kỳ dao động. C. biên độ dao động. D. li độ của dao động. Câu 8: Một chất điểm thực hiện dao động điều hoà với chu kỳ T = 3,14s và biên độ A = 1m. Khi điểm chất điểm đi qua vị trí cân bằng thì vận tốc của nó bằng A. 2m/s. B. 1m/s. C. 3m/s. D. 0,5m/s. Câu 9: Để có sóng dừng xảy ra trên một sợi dây đàn hồi với hai đầu dây đều là nút sóng thì A. chiều dài dây bằng một phần tư bước sóng. B. bước sóng luôn luôn đúng bằng chiều dài dây. C. bước sóng bằng một số lẻ lần chiều dài dây. D. chiều dài dây bằng một số nguyên lần nửa bước sóng. Câu 10: Trong dao động của con lắc lò xo, nhận xét nào sau đây là sai A. Tần số dao động riêng chỉ phụ thuộc vào đặc tính của hệ dao động. B. Lực cản của môi trường là nguyên nhân làm cho dao động tắt dần. C. Biên độ dao động cưỡng bức chỉ phụ thuộc vào biên độ của ngoại lực tuần hoàn. D. Tần số dao động cưỡng bức bằng tần số của ngoại lực tuần hoàn. Câu 11: Trong hệ thống truyền tải dòng điện ba pha đi xa theo cách mắc hình sao thì 2π A. dòng điện trong mỗi dây pha đều lệch pha so với hiệu điện thế giữa dây pha đó và dây 3 trung hoà. B. cường độ hiệu dụng của dòng điện trong dây trung hoà bằng tổng các cường độ hiệu dụng của các dòng điện trong ba dây pha. C. hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai dây pha lớn hơn hiệu điện thế hiệu dụng giữa một dây pha và dây trung hoà. D. cường độ dòng điện trong dây trung hoà luôn luôn bằng 0. Câu 12: Trong dụng cụ nào dưới đây có cả máy phát và máy thu sóng vô tuyến? A. Chiếc điện thoại di động. B. Máy thu thanh. C. Máy thu hình (TV - Ti vi). D. Cái điều khiển ti vi. Câu 13: Nếu chọn gốc toạ độ trùng với vị trí cân bằng thì ở thời điểm t, biểu thức quan hệ giữa biên độ A (hay xm), li độ x, vận tốc v và tần số góc ω của chất điểm dao động điều hoà là x2 v2 A. A 2 = v 2 + ω 2 x 2 . B. A 2 = v 2 + 2 . C. A 2 = x 2 + 2 . D. A 2 = x 2 + ω 2 v 2 . ω ω Câu 14: Sóng điện từ và sóng cơ học không có cùng tính chất nào sau đây? A. Là sóng ngang. B. Mang năng lượng. C. Truyền được trong chân không. D. Phản xạ, khúc xạ, nhiễu xạ. Câu 15: Cường độ dòng điện luôn luôn sớm pha hơn hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch khi A. đoạn mạch có R và C mắc nối tiếp. B. đoạn mạch chỉ có cuộn cảm L. C. đoạn mạch có R và L mắc nối tiếp. D. đoạn mạch có L và C mắc nối tiếp. Câu 16: Trong dao động điều hòa, vận tốc tức thời của vật dao động biến đổi A. cùng pha với li độ. B. ngược pha với li độ. π π C. sớm pha so với li độ. D. lệch pha so với li độ. 4 2 Câu 17: Cho mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện 10 −3 C= F mắc nối tiếp. Biểu thức của hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện π 3π uc = 50 2 sin(100 π t - ) (V). Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là 4 π A. i = 5 2 sin(100 π t - ) (A). B. i = 5 2 sin(100 π t ) (A). 4 3π 3π C. i = 5 2 sin(100 π t - ) (A). D. i = 5 2 sin(100 π t + ) (A). 4 4 Trang 2/4 - Mã đề thi 358
  7. Câu 18: Chu kỳ dao động điều hoà của con lắc đơn không phụ thuộc vào A. vĩ độ địa lý. B. khối lượng quả nặng. C. gia tốc trọng trường. D. chiều dài dây treo. Câu 19: Trong sự giao thoa sóng trên mặt nước của hai nguồn kết hợp, cùng pha, những điểm dao động với biên độ cực đại có hiệu khoảng cách từ đó tới các nguồn với k = 0, ± 1, ± 2,... có giá trị là λ A. d 2 − d1 = k λ . B. d 2 − d1 = k . 2 ⎛ 1⎞ C. d 2 − d1 = 2k λ . D. d 2 − d1 = ⎜ k + ⎟ λ . ⎝ 2⎠ 2 Câu 20: Một mạch dao động có tụ điện C = .10 − 3 F và cuộn dây thuần cảm L. Để tần số dao động π điện từ trong mạch bằng 500Hz thì độ tự cảm L của cuộn dây phải có giá trị là 10 −3 10 −3 π A. H. B. H. C. H. D. 5.10 −4 H . π 2π 500 Câu 21: Một sóng ngang truyền trên sợi dây đàn hồi rất dài với vận tốc sóng v = 0,2m/s, chu kỳ dao động T = 10s. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên dây dao động ngược pha nhau là A. 0,5m. B. 1,5m. C. 2m. D. 1m. Câu 22: Một đoạn mạch gồm một điện trở thuần mắc nối tiếp với một tụ điện. Biết hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu mạch là 100V, ở hai đầu điện trở là 60V. Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu tụ điện là A. 60V. B. 160V. C. 80V. D. 40V. Câu 23: Đặt một hiệu điện thế xoay chiều u = 220 2 sin (100πt ) (V) vào hai đầu đoạn mạch R, L, C không phân nhánh có điện trở R = 110Ω. Khi hệ số công suất của đoạn mạch lớn nhất thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch là A. 115W. B. 460W. C. 172.7W. D. 440W. Câu 24: Với cùng một công suất cần truyền tải, nếu tăng hiệu điện thế hiệu dụng ở nơi truyền đi lên 20 lần thì công suất hao phí trên đường dây A. giảm 400 lần. B. tăng 400 lần. C. tăng 20 lần. D. giảm 20 lần. Câu 25: Một con lắc lò xo có độ cứng là k treo thẳng đứng, đầu trên cố định, đầu dưới gắn vật. Gọi độ giãn của lò xo khi vật ở vị trí cân bằng là ∆l. Cho con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ là A (A > ∆l). Trong quá trình dao động lực đàn hồi của lò xo có độ lớn nhỏ nhất là A. F = 0. B. F = k∆l. C. F = k(A - ∆l). D. F = kA. Câu 26: Công thức tính năng lượng điện từ của một mạch dao động LC là Q02 Q02 Q02 Q02 A. W = . B. W = . C. W = . D. W = . L 2C C 2L Câu 27: Một vật nhỏ hình cầu khối lượng 400g được treo vào một lò xo nhẹ có độ cứng 160N/m. Vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ 10cm. Vận tốc của vật khi qua vị trí cân bằng có độ lớn là A. 2 (m/s). B. 0 (m/s). C. 4 (m/s). D. 6,28 (m/s). Câu 28: Tại cùng một vị trí địa lý, nếu chiều dài con lắc đơn tăng 4 lần thì chu kỳ dao động điều hoà của nó A. tăng 4 lần. B. giảm 2 lần. C. giảm 4 lần. D. tăng 2 lần. Câu 29: Trong mạch dao động điện từ LC, nếu điện tích cực đại trên tụ điện là Qo và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là Io thì chu kỳ dao động điện từ trong mạch là Q I A. T = 2π 0 . B. T = 2π 0 . C. T = 2πLC . D. T = 2πQ0 I 0 . I0 Q0 Câu 30: Trong việc truyền tải điện năng đi xa, biện pháp để giảm công suất hao phí trên đường dây tải điện là A. tăng chiều dài của dây. B. chọn dây có điện trở suất lớn. C. tăng hiệu điện thế ở nơi truyền đi. D. giảm tiết diện của dây. Trang 3/4 - Mã đề thi 358
  8. Câu 31: Một con lắc gồm một lò xo có độ cứng k = 100N/m và một vật có khối lượng m = 250g, dao động điều hoà với biên độ A = 6cm. Nếu chọn gốc thời gian t = 0 lúc vật qua vị trí cân bằng thì quãng π đường vật đi được trong s đầu tiên là 10 A. 9cm. B. 24cm. C. 12cm. D. 6cm. Câu 32: Cho con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, đầu trên cố định, đầu dưới gắn vật ở nơi có gia tốc trọng trường g. Khi vật ở vị trí cân bằng, độ giãn của lò xo là ∆l. Chu kỳ dao động của con lắc được tính bằng công thức 1 g 1 m k ∆l A. T = . B. T = . C. T = 2π . D. T = 2π . 2π ∆l 2π k m g Câu 33: Khi có sóng dừng trên một đoạn dây đàn hồi, khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp bằng A. một bước sóng. B. một phần tư bước sóng. C. hai lần bước sóng. D. một nửa bước sóng. Câu 34: Đặt vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp một hiệu điện thế dao động điều hoà có biểu thức u = 220 2 sin ω t (V). Biết điện trở thuần của mạch là 100 Ω . Khi ω thay đổi thì công suất tiêu thụ cực đại của mạch có giá trị là A. 242W. B. 440W. C. 220W. D. 484W. Câu 35: Một dây đàn có chiều dài L, hai đầu cố định. Sóng dừng trên dây có bước sóng dài nhất là A. L/4. B. 2L. C. L/2. D. L. Câu 36: Cho một mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Hiệu điện thế đặt vào hai đầu mạch là u = 100 2 sin100 π t (V), bỏ qua điện trở dây nối. Biết cường π độ dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng là 3 A và lệch pha so với hiệu điện thế hai đầu 3 mạch. Giá trị của R và C là 50 10 −4 10 −3 A. R = Ω và C = F. B. R = 50 3 Ω và C = F. 3 π 5π 10 −4 50 10 −3 C. R = 50 3 Ω và C = F. D. R = Ω và C = F. π 3 5π Câu 37: Trong các dụng cụ tiêu thụ điện như quạt, tủ lạnh, động cơ, người ta phải nâng cao hệ số công suất nhằm A. giảm công suất tiêu thụ. B. tăng cường độ dòng điện. C. giảm cường độ dòng điện. D. tăng công suất toả nhiệt. Câu 38: Cho một đoạn mạch không phân nhánh gồm một điện trở thuần, một cuộn dây thuần cảm và một tụ điện. Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện trong đoạn mạch đó thì khẳng định nào sau đây là sai A. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch đạt giá trị lớn nhất. B. Hiệu điện thế tức thời ở hai đầu đoạn mạch cùng pha với hiệu điện thế tức thời ở hai đầu điện trở R. C. Cảm kháng và dung kháng của mạch bằng nhau. D. Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu điện trở nhỏ hơn hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch. Câu 39: Tại cùng một vị trí địa lý, hai con lắc đơn có chu kỳ dao động riêng lần lượt là T1 = 2,0s và T2 = 1,5s, chu kỳ dao động riêng của con lắc thứ ba có chiều dài bằng tổng chiều dài của hai con lắc nói trên là A. 5,0s. B. 2,5s. C. 4,0s. D. 3,5s. Câu 40: Trong mạch dao động điện từ LC, điện tích của tụ điện biến thiên điều hoà với chu kỳ T. Năng lượng điện trường ở tụ điện T A. biến thiên điều hoà với chu kỳ . B. biến thiên điều hoà với chu kỳ 2T. 2 C. không biến thiên điều hoà theo thời gian. D. biến thiên điều hoà với chu kỳ T. ----------------------------------------------- ----------------------------------------------------- HẾT ---------- Trang 4/4 - Mã đề thi 358
Đồng bộ tài khoản