Bổ sung mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng vào Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Chia sẻ: Phi Hung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
179
lượt xem
15
download

Bổ sung mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng vào Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trình tự thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có mỏ khoáng sản xin bổ sung vào quy hoạch gửi văn bản tới Bộ Xây dựng đề nghị Bộ xem xét, có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép bổ sung vào quy hoạch. Bộ Xây dựng xem xét, có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép ( hoặc không cho phép) bổ sung vào quy hoạch.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bổ sung mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng vào Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng

  1. 18TW. Bổ sung mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng vào Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng 11/08/2009 18.1. Trình tự thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có mỏ khoáng sản xin bổ sung vào quy hoạch gửi văn bản tới Bộ Xây dựng đề nghị Bộ xem xét, có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép bổ sung vào quy hoạch. Bộ Xây dựng xem xét, có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép ( hoặc không cho phép) bổ sung vào quy hoạch. 18.2. Cách thức thực hiện: - Tại trụ sở cơ quan hành chính. 18.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ: - Văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng cần bổ sung vào quy hoạch gửi văn bản tới Bộ Xây dựng kèm theo bản đồ xác định vị trí, toạ độ, diện tích mỏ (toạ độ khép góc). b) Số lượng hồ sơ : 01 bộ. 18.4. Thời gian giải quyết : 18.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: - Tổ chức, Cá nhân. 18.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định : Thủ tướng Chính phủ; - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có) : Bộ trưởng Bộ Xây dựng; - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Vật liệu xây dựng. 18.7. Kết quả thực hiện Thủ tục hành chính : Văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị cho phép (hoặc không cho phép) bổ sung mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng vào Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng. 18.8. Lệ phí : Không có
  2. 18.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : Không có 18.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC : Không có. 18.11. Căn cứ pháp lý của TTHC: - Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996; - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14 tháng 6 năm 2005; - Nghị định 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản; - Quyết định 105/2008/QĐ-TTg ngày 21/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020; - Quyết định số 152/2008/QĐ-TTg ngày 28/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản