Bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
50
lượt xem
2
download

Bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo thủ tục hành chính của Bộ tài nguyên và môi trường thuộc Lĩnh vực thống kê:Đo đạc và bản đồ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

  1. Bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đo đạc và bản đồ Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam – Bộ Tài nguyên và Môi trường Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam – Bộ Tài nguyên và Môi trường Cơ quan phối hợp (nếu có): không Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy phép
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức đề nghị Bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc 1. và bản nộp hồ sơ tại Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam có trách nhiệm xem xét, thẩm 2. tra, cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho tổ chức có đủ điều kiện; trường hợp không đủ điều kiện cấp phép thì trả lời bằng văn bản cho tổ chức biết lý do. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Biên bản thẩm định của Sở Tài nguyên và Môi trường đối với các tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương theo Mẫu số 4 (kèm theo Quy chế 1. đăng ký và cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ số 05/2004/QĐ- BTNMT ngày 04 tháng 5 năm 2004) 2. Đơn đề nghị bổ sung nội dung giấy phép theo Mẫu số 3 (kèm theo Quyết định số 05/2004/QĐ-BTNMT ngày 04 tháng 5 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ
  3. Thành phần hồ sơ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế đăng ký và cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ); Báo cáo tình hình hoạt động đo đạc và bản đồ của tổ chức kể từ khi được cấp giấy phép theo Mẫu số 6 (kèm theo Quyết định số 05/2004/QĐ-BTNMT 3. ngày 04 tháng 5 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế đăng ký và cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ) 4. Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ đã được cấp Số bộ hồ sơ: 02 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Biên bản thẩm định theo Mẫu số 4 (đối với các hồ Quyết định số 1. sơ thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương) 05/2004/QĐ-BTNM... Đơn đề nghị bổ sung nội dung giấy phép theo Mẫu Quyết định số 2. số 3 05/2004/QĐ-BTNM...
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Báo cáo tình hình hoạt động đo đạc và bản đồ của Thông tư số 72/TT-LB 3. tổ chức kể từ khi được cấp giấy phép theo Mẫu số ngày 08... 6 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản