Bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ (địa phương)

Chia sẻ: Nguyễn Thành Danh Danh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
46
lượt xem
3
download

Bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ (địa phương)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ (địa phương)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ (địa phương)

  1. Bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ (địa phương) Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đo đạc và bản đồ Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam – Bộ Tài nguyên và Môi trường Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Cơ quan phối hợp (nếu có): không Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Biên bản thẩm định theo Mẫu số 4 (kèm theo Quy chế đăng ký và cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ số 05/2004/QĐ-BTNMT ngày 04 tháng 5 năm 2004)
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương nộp Hồ sơ tại 1. Sở Tài nguyên và Môi trường Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, lập biên bản thẩm định theo Mẫu số 4 (kèm theo Quy chế đăng 2. ký và cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ số 05/2004/QĐ- BTNMT ngày 04 tháng 5 năm 2004) và gửi Biên bản thẩm định kèm theo một bộ hồ sơ cho Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị bổ sung nội dung giấy phép theo Mẫu số 3 (kèm theo Quyết định số 05/2004/QĐ-BTNMT ngày 04 tháng 5 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ 1. Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế đăng ký và cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ)
  3. Thành phần hồ sơ Báo cáo tình hình hoạt động đo đạc và bản đồ của tổ chức kể từ khi được cấp giấy phép theo Mẫu số 6 (kèm theo Quyết định số 05/2004/QĐ-BTNMT 2. ngày 04 tháng 5 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế đăng ký và cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ) 3. Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ đã được cấp Số bộ hồ sơ: 02 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghị bổ sung nội dung giấy phép theo Mẫu Quyết định số 1. số 3 05/2004/QĐ-BTNM... Báo cáo tình hình hoạt động đo đạc và bản đồ của Quyết định số 2. tổ chức kể từ khi được cấp giấy phép theo Mẫu số 05/2004/QĐ-BTNM... 6
  4. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản