Bổ sung xe đăng ký khai thác vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định có cự ly từ 1.000 km trở xuống

Chia sẻ: Nguyễn Thành Danh Danh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
58
lượt xem
4
download

Bổ sung xe đăng ký khai thác vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định có cự ly từ 1.000 km trở xuống

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bổ sung xe đăng ký khai thác vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định có cự ly từ 1.000 km trở xuống', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bổ sung xe đăng ký khai thác vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định có cự ly từ 1.000 km trở xuống

  1. Bổ sung xe đăng ký khai thác vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định có cự ly từ 1.000 km trở xuống Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đường bộ Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:05 ngày kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Thông báo bổ sung xe, Cấp Phù hiệu , sổ nhật trình chạy xe Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 1. quả.
  2. Tên bước Mô tả bước Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả : Hướng dẫn, - tiếp nhận hồ sơ, 2. viết Phiếu nhận hồ sơ hẹn ngày trả kết quả. Phòng Kế hoạch Vận tải : Thẩm định hồ sơ, trình ký Thông báo 3. bổ sung xe khai thác tuyến vận tải khách cố định bằng ô tô Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả : Trả kết quả giải quyết thủ tục 4. hành chính cho tổ chức, doanh nghiệp Hồ sơ Thành phần hồ sơ Giấy đăng ký bổ sung xe khai thác vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố 1. định 2. Phương án hoạt động có xác nhận của bến xe hai đầu tuyến; 3. Bản phô tô Đăng ký xe ô tô của những xe trong danh sách đăng ký. Đối với xe đăng ký thuộc sở hữu của xã viên hợp tác xã kèm theo giấy giới thiệu của
  3. Thành phần hồ sơ hợp tác xã, quyết định kết nạp xã viên theo quy định của pháp luật (bản phô tô có chứng thực), Cam kết kinh tế giữa xã viên và hợp tác xã, trong đó có quy định về quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ quản lý, sử dụng, điều hành của hợp tác xã đối với xe ô tô thuộc sở hữu của xã viên hợp tác xã (bản phô tô có chứng thực); Bản phô tô “Sổ chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 4. phương tiện giao thông cơ giới đường bộ” của những xe trong danh sách đăng ký; Số bộ hồ sơ: 02 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định - Giấy đăng ký bổ sung xe khai thác vận tải khách Quyết định số 1. bằng ô tô theo tuyến cố định ( phụ lục 11 ) 16/2007/QĐ-BGTV... - Phương án hoạt động có xác nhận của bến xe hai Quyết định số 2. đầu tuyến ( kèm theo phụ lục 1 ) 16/2007/QĐ-BGTV...
  4. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Quyết định số Xe đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định là 1. 16/2007/QĐ- loại xe có 9 ghế ngồi trở lên kể cả ghế người lái; BGTV... Xe đăng ký thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc sở hữu Quyết định số chi nhánh doanh nghiệp, biển số xe được đăng ký tại 2. 16/2007/QĐ- địa phương nơi doanh nghiệp hoặc chi nhánh đặt trụ BGTV... sở; Xe đăng ký thuộc sở hữu của đơn vị có chức năng cho thuê tài chính kèm theo hợp đồng cho thuê tài Quyết định số chính giữa đơn vị vận tải và đơn vị cho thuê tài 3. 16/2007/QĐ- chính (bản phô tô có chứng thực); biển số xe được BGTV... đăng ký tại địa phương nơi doanh nghiệp cho thuê tài chính đặt trụ sở; Quyết định số Xe đăng ký thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân có 4. 16/2007/QĐ- chức năng cho thuê tài sản kèm theo đăng ký kinh BGTV... doanh cho thuê tài sản (bản phô tô có chứng thực),
  5. Nội dung Văn bản qui định hợp đồng thuê tài sản giữa đơn vị vận tải và đơn vị, hộ kinh doanh cho thuê tài sản (bản phô tô có chứng thực); biển số xe được đăng ký tại địa phương nơi tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh cho thuê tài sản; Xe đăng ký thuộc sở hữu của xã viên hợp tác xã kèm theo cam kết kinh tế giữa xã viên và hợp tác xã, 5. trong đó có quy định về quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ quản lý, sử dụng, điều hành của hợp tác xã đối với xe ô tô thuộc sở hữu của xã viên hợp tác xã.” Doanh nghiệp tổ chức chuyến xe chất lượng cao phải đăng ký với cơ quan quản lý tuyến về chất Quyết định số 6. lượng phương tiện và các dịch vụ phục vụ khách 16/2007/QĐ- trên suốt hành trình để theo dõi trong quá trình thực BGTV... hiện; Xe đưa vào khai thác phải ghi tên và số điện thoại Quyết định số 7. của doanh nghiệp ở phần đầu mặt ngoài hai bên thân 16/2007/QĐ- xe hoặc mặt ngoài hai bên cánh cửa xe;. BGTV... 8. Quyết định số Xe đưa vào khai thác phần trên kính phía trước xe có 16/2007/QĐ-
  6. Nội dung Văn bản qui định niêm yết tên bến xe và địa danh nơi đi, nơi đến; BGTV... Xe đưa vào khai thác ghế ngồi trong xe phải được Quyết định số đánh số chỗ ngồi theo thứ tự từ phía đầu xe xuống 9. 16/2007/QĐ- cuối xe, từ bên trái (phía sau người lái) sang bên BGTV... phải Mỗi xe, doanh nghiệp được đăng ký khai thác tối đa Quyết định số 2 tuyến cố định; doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm 10. 16/2007/QĐ- trước cơ quan quản lý tuyến về hoạt động của xe BGTV... trên hai tuyến đã đăng ký. Chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ Quyết định số 11. môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ 16/2007/QĐ- của những xe trong danh sách đăng ký còn hiệu lực BGTV...

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản