intTypePromotion=1
ADSENSE

GIẤY ĐĂNG KÝ BỔ SUNG XE KHAI THÁC VẬN TẢI KHÁCH BẰNG ÔTÔ THEO TUYẾN CỐ ĐỊNH

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

156
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo mẫu giấy đăng ký bổ sung xe khai thác vận tải khách tuyến cố định

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIẤY ĐĂNG KÝ BỔ SUNG XE KHAI THÁC VẬN TẢI KHÁCH BẰNG ÔTÔ THEO TUYẾN CỐ ĐỊNH

  1. Phụ lục 11 TÊN DOANH NGHIỆP(2) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: ........ ../................ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc .................ngày tháng năm GIẤY ĐĂNG KÝ BỔ SUNG XE KHAI THÁC VẬN TẢI KHÁCH BẰNG ÔTÔ THEO TUYẾN CỐ ĐỊNH Tuyến: .................................................đi.............................................và ngược lại Bến đi: .........................Bến đến: ............................. Cự ly vận chuyển: .........km Kính gửi: ................................................................................(1) 1. Tên doanh nghiệp vận tải: .......................................................................................................... 2. Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ................................................................................................ 3. Trụ sở doanh nghiệp: ........................ ........................ ........................ .................................... ... 4. Số điện thoại (Fax): ........................ ........................ ........................ ........................ ................... 5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số....................do................................................ ........................ ........................ ........................ ..................cấp ngày .... tháng.... năm ....
  2. 6. Công văn chấp thuận khai thác tuyến số: ................/................ ngày .........tháng ........năm của ................................................................................................................................................... (1) 7. Doanh nghiệp đăng ký bổ sung xe khai thác vận tải khách trên tuyến như sau: TT Biển số xe Loại xe Số ghế Năm SX Ghi chú 1 2 ... 8. Lý do đăng ký bổ sung xe: (do lưu lượng khách đi lại trên tuyến tăng, doanh nghiệp khai thác tuyến có hiệu quả....) Doanh nghiệp cam kết những nội dung đã đăng ký đúng với thực tế tại doanh nghiệp. Nơi nhận: Chủ doanh nghiệp - Như trên; (Ký tên đóng dấu) - Lưu. (1) Ghi tên cơ quan quản lý tuyến (2) Tên doanh nghiệp
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2