Bước 1 Chèn CSS PHP Code: .pagination{ padding: 2px; } .pagination ul{ margin: 0;

Chia sẻ: TRẦN THỊ THANH HẰNG | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
207
lượt xem
33
download

Bước 1 Chèn CSS PHP Code: .pagination{ padding: 2px; } .pagination ul{ margin: 0;

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bước 1 Chèn CSS PHP Code: .pagination{ padding: 2px; } .pagination ul{ margin: 0; padding: 0; textalign: left; /*Set to "right" to right align pagination interface*/ font-size: 12px; } .pagination li{ list-style-type: none; display: inline; padding-bottom: 1px; } .pagination a, .pagination a:visited{ padding: 0 5px; border: 1px solid #9aafe5; text-decoration: none; color: #2e6ab1; } .pagination a:hover, .pagination a:active{ border: 1px solid #2b66a5; color: #000; background-color: lightyellow; } .pagination li.currentpage{ font-weight: bold; padding: 0 5px; border: 1px solid navy; background-color: #2e6ab1; color: #FFF; } .pagination li.disablepage{ padding: 0 5px; border: 1px solid #929292; color: #929292; } .pagination li.nextpage{ font-weight: bold; }...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bước 1 Chèn CSS PHP Code: .pagination{ padding: 2px; } .pagination ul{ margin: 0;

  1. Bước 1 Chèn CSS PHP Code: .pagination{ padding: 2px; } .pagination ul{ margin: 0; padding: 0; text- align: left; /*Set to "right" to right align pagination interface*/ font-size: 12px; } .pagination li{ list-style-type: none; display: inline; padding-bottom: 1px; } .pagination a, .pagination a:visited{ padding: 0 5px; border: 1px solid #9aafe5; text-decoration: none; color: #2e6ab1; } .pagination a:hover, .pagination a:active{ border: 1px solid #2b66a5; color: #000; background-color: lightyellow; } .pagination li.currentpage{ font-weight: bold; padding: 0 5px; border: 1px solid navy; background-color: #2e6ab1; color: #FFF; } .pagination li.disablepage{ padding: 0 5px; border: 1px solid #929292; color: #929292; } .pagination li.nextpage{ font-weight: bold; } * html .pagination li.currentpage, * html .pagination li.disablepage{ /*IE 6 and below. Adjust non linked LIs slightly to account for bugs */ margin-right: 5px;
  2. padding-right: 0; } Bước 2: Tạo 1 recordset Bước 3: Layout 1 table gồm 2 dòng 1 cột .Dòng đầu kéo thả dữ liệu và lặp Demo Code: Click this bar to view the small image. Click this bar to view the small image.
  3. Code sau khi chèn xong Code: F12 Xem thử kết quả Click this bar to view the small image.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản