Các bài tập Java cơ bản phần 2

Chia sẻ: Tran Thi Hong Tim | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

1
1.168
lượt xem
697
download

Các bài tập Java cơ bản phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Viết chương trình sử dụng Jontion Pane để nhập vào 2 số nguyên tương ứng cho một miền giá trị. In ra số ngẫu nhiên có giá trị trong phạm vi của miền đó. Thông báo lỗi nếu số thứ hai nhỏ hơn số thứ nhất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các bài tập Java cơ bản phần 2

  1. CÁC BÀI TẬP CƠ BẢN PHẦN 2 1. Viết chương trình sử dụng JoptionPane để nhập vào 2 số nguyên tương ứng cho một miền giá trị. In ra số ngẫu nhiên có giá trị trong phạm vi của miền đó. Thông báo lỗi nếu số thứ hai nhỏ hơn số thứ nhất. 2. Viết chương trình để nhập vào độ F. Sau đó chuyển sang độ C tương ứng, theo giao diện sau: Thông báo lỗi cho các trường hợp sau:
  2. 3. Tạo form theo mẫu sau: 4. Viết chương trình mô phỏng phép toán theo giao diện sau: 5. Thiết kế giao diện sau:
  3. 6. Thiết kế giao diện sau: 7. Thiết kế giao diện sau:
  4. 8. Thiết kế giao diện như sau:
  5. 9. Thiết kế giao diện như sau:
  6. 10. Thiết kế giao diện như sau:
Đồng bộ tài khoản