intTypePromotion=3

Các "chiêu" bố cục ảnh ấn tượng

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
215
lượt xem
120
download

Các "chiêu" bố cục ảnh ấn tượng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sự sáng tạo khi cầm máy đã khiến các nhiếp ảnh gia tìm được những góc nhìn khác lạ từ cảnh vật, con người bình thường. Những cách bố cục dưới đây không phải là nguyên tắc mà là sự thu lượm của người nghệ sĩ, có thể giúp bạn áp dụng khi gặp các tình huống tương tự.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các "chiêu" bố cục ảnh ấn tượng

  1. Các "chiêu" b c c nh n tư ng
  2. S sáng t o khi c m máy ã khi n các nhi p nh gia tìm ư c nh ng góc nhìn khác l t c nh v t, con ngư i bình thư ng. Nh ng cách b c c dư i ây không ph i là nguyên t c mà là s thu lư m c a ngư i ngh sĩ, có th giúp b n áp d ng khi g p các tình hu ng tương t . H a ti t - s l p l i Hình m u, h a ti t hay các v t ư c bày la li t chính là ngu n c m h ng b t t n sáng tác. “Phó nháy” s th y i u này khi n thăm làng làm nón, g m hay làm hương, ho c r t nhi u th khác trong i s ng th c. Ví d , c nh trong b c nh bên góc trái ch là m t tòa nhà nhưng góc nhìn hư ng lên khá l mang l i s liên t c theo chi u d c và chéo c a các ô c a trên n n g ch tuy t p, c ng v i nh ng gương m t c a ngư i dân cho th y m t cu c s ng t nhiên, không h s p t ây. Hình h c Các b c nh d a trên m t s nguyên t c hình h c tùy t ng trư ng h p s b ho c áp d ng. N u có b c c ch c ch n, vi c áp d ng nguyên t c hình h c s làm b c nh có n tư ng kỳ l .
  3. B c nh này ã dùng con ư ng ch y dài chia ôi khung c nh, t o s ăng i nhưng v n mang l i c m giác v chi u sâu và vươn t i ư ng chân tr i r ng bao la. Ph n chi u b m t Hình nh ch là hai chi u nhưng n u áp d ng s ph n chi u ánh sáng lên b m t, ngư i ta có th làm nên nh ng b c nh s ng ng, g n như ba chi u.
  4. S k t h p v i ánh sáng t nhiên ã làm cho i tư ng trong b c nh này n i rõ h n lên. Hai c nh ph i ư c chi u sáng như làm nên m t chi u cao th ba rõ nét, bên c nh chi u dài và chi u r ng. sâu trư ng nh Cách này hay g p hơn i v i nh ng ngư i ch p nh DSLR b i vi c l y nét theo i m r t d dàng t o ra hi u ng m h u c nh và làm n i b t ch th . Th m chí m t s máy du l ch r ti n (dư i 3 tri u ng) khi ch p g n cũng làm ư c, ch c n ngư i dùng bi t cách l y nét.
  5. ôi gi y trên n n c xanh ư c làm n i b t t o c m giác thơ m ng hơn n u nh v n l y rõ h u c nh. K t h p các ư ng nét ngang, th ng, chéo, vòng… Khi ư c k t h p khéo léo, có ch ý, các ư ng nét s làm nên n tư ng r t tuy t cho b c nh. S ăng i gi a ư ng th ng v i nét lư n cong, các ư ng chéo an xen ho c t a hình lá c … u có th t o nên v l kỳ.
  6. S k t h p gi a ánh sáng và ư ng cong ã khi n b c nh này có v p l , huy n o như xi-nê.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản