CÁC NƯỚC MĨ LA TINH

Chia sẻ: Nguyen Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
380
lượt xem
39
download

CÁC NƯỚC MĨ LA TINH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Những nét khái quát và tình hình Mĩ la tinh. -Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân cu ba đã đạt đuợc hiện nay về kinh tế, văn hoá, giáo dục, trước sự bao vây và cấm vận của Mĩ, cu ba vẫn kiên trì với con đường đã trọn. (Định hướng XHCN) 2.Tư tưởng. -Tinh thần đoàn kết và ủng hộ phong trào CM của các nước Mĩ la tinh. -Từ cuộc đấu tranh kiên cường bất khuất của nhân dân cu ba và những thành tựu to lớn trong công cuộc XD CNXH về...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CÁC NƯỚC MĨ LA TINH

 1. CÁC NƯỚC MĨ LA TINH A/ PHẦN CHUẨN BỊ. I/ Mục tiêu bài dạ y Học sinh cần nắm được. 1. Kiế n thức: -Những nét khái quát và tình hình Mĩ la tinh. -Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân cu ba đã đạt đuợc hiện nay về kinh tế, văn hoá, giáo dục, trước sự bao vây và cấm vận của Mĩ, cu ba vẫn kiên trì với con đường đã trọn. (Định hướng XHCN) 2.Tư tưởng. -Tinh thần đoàn kết và ủng hộ phong trào CM của các nước Mĩ la tinh. -Từ cuộc đấu tranh kiên cường bất khuất của nhân dân cu ba và những thành tựu to lớn trong công cuộc XD CNXH về kinh tế, văn hoá. -Giáo dục cho học sinh thêm yêu mến, quý trọng và đồng cả m với nhân dân cu ba. ủng hộ nhân dân cu ba chống âm mưu bao vây và cấ m vận của Mĩ. 3. Kỹ năng: -Rèn luyện kỹ năng sử dụng bản đồ tổng hợp phân tích và S2 (Đặc điểm của các nước Mĩ la tinh vớ i Châu á và châu phi. II/ Chuẩn bị: Thầy: Bản đồ thế giới và KV Mĩ la tinh. Trò: Học bài cũ- Chuẩn bị bài mới.
 2. B/ PHẦN THỂ HIỆN KHI LÊN LỚP * Ổn định tổ c hức ( 1’) Kiểm tra sĩ số : 9A 9B 9C I/ Kiể m tra bài cũ: Hỏi: Trình bày những nét chính về phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Châu Phi (1945 đến nay) Đáp: -Phong trào phát triển sôi nổi, nổ ra s ớm nhất ở Bắc Phi: +18.6.1953 Cộng hoà Ai Cập ra đời. + 1954 đến 1962 Angiêri đấu tranh giành độc lập. + 1960 17 nước Châu phi giành được độc lập. - Hệ thống thuộc địa Châu Phi tan rã các nước giành được độc lập chủ quyền. II/ Bài mới: *. Giới thiệu bài: Để tìm hiểu về những nét chung về Mĩ I/ Những nét chung: GV La tinh thầy trò ta vào phần 1. -Các em chú ý lên bảng Đây là lược đồ các nước Mĩ latinh sau 1945. -Giới thiệu: Các nước Mĩ latinh gồm 23 nước. Bắt đầu từ Mê h icô trả i dài đến tận Nam Mĩ Có s trên 20 triệu Km2. Dân số 509 triệu người (1999). Tại sao có tên gọi là Mĩ latinh?. ?
 3. - Người ta gọ i là Mĩ latinh vì nó bao gồm trung và nam của châu mĩ và đa số nhân dânẢơ khu vực này n ói ngữ hệ và chịu ảnh hưởng văn hoá la tinh vì các nước này vốn là thuộc địa của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Pháp và Hà Lan. Theo em chúng ta có thể gọi là Châu ? Mĩ latinh được không? Vì sao? - Không mà phả i gọi là KV Mĩ latinh để phân biệt với lại Bắc Mĩ, Hoa Kỳ và canađa nói tiếng anh. GV - Nhìn trên bản đồ các em đã dễ dàng nhận thấy khu vực Mĩ latinh là 1 khu vực rộng lớn của Châu Mĩ được 2 đại dương là Thái Bình Dương và Đại Tây Dương bao bọc có các kênh đào panama con đường hàng hải ngắn nhất nối liền đại Tây Dương và Thái Bình Dương , đồng thời khu vực này có rất nhiều tài nguyên thiên nhiên, giàu về nông sản, lâm sản và khoảng sản.
 4. Như vậ y các nước Mĩ latinh có điều kiện tự nhiên rất thuận lợi ,có 1 vị trí chiến lược rất quan trọng. ( ghi) - mĩ- la tinh có vị trí chiến lược Do có vị trị chiến lược quan trọng lại quan trọng. GV có điều kiện tự nhiên ngay từ rất sớm các nước Mĩ latinh đã trở thành miếng mồ i bị săn đuổ i của CN thực dân nói chung và với người phương Bắc là Mĩ nói riêng. Trước chiến tranh thế giớ i thứ II đặc ? điể m chính trị của Mĩ La tinh như thế nào? - Giành được độc lập từ thập niên đầu GV của thế khỉ XIX ngay sau đó sau dó lại rơi vào vòng lệ thuộc và trở thành sâu sau, thành thuộc địa kiểu mới của đế quốc Mĩ Về hình thái thì hơn 20 nước cộng hoà ở Mĩ La tinh đã là những nước cộng hoà độc lập có chính phủ riêng của mình nhưng thực chấ t lại là “ sân
 5. sau”của Mĩ (ghi) - Trước chiến tranh , các nước Vậy em hiểu thế nào là sâu sau? Mĩ -la tinh trở thành “ Sân sau” ? Với chiêu bài “ Cây gậy lớn và củ cà và là thuộc đ ịa kiểu mới của Mĩ. rốt”hay cái gọi là châu mĩ của n gười mĩ, mĩ đã độc chiếm biến Mĩ -la tinh thành bàn đạp , c hỗ dựa vững chắc của mĩ trong chính sách bành trướng xâm lược ra thế giớ i. Phong trào giải phong dân tộc ở Mĩ -la ? tinh có nhiệm vụ cụ thể như thế nào ? có gì khác với phong trào giả i phóng dân tộc ở châu Á , châu phi ? Phong trào đấu tranh của châu Á , Gv châu phi là chống đế quốc , tay sai giành độc lập tự do và thành lập nhà nước độc lập , còn cuộc đấu tranh của nhân dân mĩ- la tinh là thoát kh ỏi sự lệ thuộc vào Mĩ. Có thể nói từ sau chiến tranh thế giới thứ 2 thì phong trào đấu tranh củng cố độc lập chủ quyền của mĩ latinh có
 6. nhiều chuyển biến rất mạnh mẽ và có thể chia làm 3 giai đoạn. GV ( chỉ bản đồ ) Từ sau chiến tranh thế giớ i thứ hai đến trước năm 1959 phong trào d iễn ra d ưới nhiều hình thức khác nhau như : - cuộc bãi công của công nhân Chi lê. - Cuộc nổi dậy của nông dân Pê ru , mê hi -cô - khởi nghĩa vũ trang ở Pa-na-ma. - đấu tranh nghị viện qua tổng tuyển cử - Từ 1945 đến trước 1959: ở Ác -hen-ti-na, Goa-tê-ma-la Phong trào đấu tranh củng cố Như vậ y giai đoạn này cách mạng đã độc lập chủ quyền nổ ra ở nhiều bùng nổ ở nhiều nước nước Em hãy nêu tóm tắt diễn biến của - Từ 1959 đến đầu những năm ? phong trào giả i phóng dân tộc Mĩ latinh 80 của TK XX : từ 1959 đến những năm 80 của thế kỷ XX? GV CM ở giai đoạn này được bắt đầu bằng cuộc CM c ủa cuba . 1959 và tiếp đó từ
 7. đầu những nă m 60đến n hững năm 80 của thế kỷ XX một cao trào đấu tranh nổ ra ở Mĩ latinh và Mĩ latinh trở thành “ lục địa bùng cháy ”.của phong trào - Mĩ la tinh diễn ba cao trào đấu cách mạng ( ghi) tranh vũ trang và trở thành “lục GV (Chỉ bản đồ )phong trào đấu tranh diễn địa bùng cháy ” ra ở nhiều nước -côlômbia, vênêxuêla; nicaragoa, bôlivia kết quả là chính quyề n độc tài ở nhiều nước đã b ị lật đổ , các chính phủ dân tộc - dân chủ được thiết lập và tiến hành nhiều cải cách tiến bộ -ở giai đoạn này còn nổ i bật lên là những sự kiện diễn ra ở chinê và Ni- ca-ra -gra. ( chỉ lược đồ ) Những sự kiện gì đã diễn ra ở Chi Lê ? và Ni ca ra goa + ở chinê do thắng lợi của cuộc bầu cử, HS chính phủ do tổng thống A-gien-đê lãnh đạo đã thực hiện những cả i cách tiến bộ và củng cố chủ quyền độc lập
 8. dân tộc +ở n icaragoa thì do thắng lợi của mặt trận xanđ inô và dưới sự lãnh đạo của mặt trận xanđinô nhân dân đã nổi dậ y đấu tranh lật đổ chế độ độc tài thân Mĩ đưa đất nước phát triển theo con đường DC. GV Nhưng cuối cùng do nhiều n guyên nhân , nhất là sự can thiệp của Mĩ , các phong trào cách mạng ở Chi Lê và Ni ca ra goa đều thất bại Như vậ y từ 1959 đến những năm 80 của thế kỷ XX. một cao trào khởi nghĩa vũ trang đã nổ và mang tính phổ biến. Tại sao sau chiến tranh thế giới thứ 2 ? Mĩ latinh lại được mệnh danh là “ lục địa bùng cháy ” Cơn bão táp cách mạng ấy đã làm thay - Làm thay đổ i cục diện chính trị HS đổi cục diện chính tr ị ở nhiều nước. các nước Mĩ -la tinh (thảo luận) Những cuộc đấu tranh đó đã ? làm thay đổi cục diệ n chính trị như thế
 9. nào ? - Trước kia bị rơi vào vòng lệ thuộc HS nặng nề và trở thành “ sân sau ” của mĩ - bây giờ là các chính phủ dân tộc tự chủ , giành được chủ quyền dân tộc thực sự. - Từ nửa sau những năm 80 Từ nửa sau những năm 80 của Tk XX của thế kỷ XX đế n nay ? đến nay các nước Mĩ La tinh đã thực hiện những nhiệ m vụ gì? ( trả lời theo sách giáo khoa ) - Thu được nhiều thành tựu quan HS GV - Nhân dân Mĩ Latinh trong công cuộc trọng trong công cuộc xây dựng khôi phục đất nước đã thực hiện những và phát triể n đất nước nhiệm vụ rất quan trọng như là củng cố độc lập dân tộc, ra sức phát triển kinh tế và thành lập các tổ chức liên minh kinh tế khu vực. Và đã bước lên những đài quốc tế vớ i tư thế độc lập tự chủ và đã có 1 số nước như: Braxin, mêhicô trở thành những nước CN mới mà chúng ta vẫn gọi là con rồng kinh tế. Vào đầu thiên niên kỷ mới các nước Mĩ
 10. latinh đã ra sức cải thiện những mối quan hệ mới. Giữa Việt nam với các nước mĩ -latinh cũng đã có nh ưng mố i quan hệ kinh tế như các hiệp ước Mê-hi-cô , bra-xin trong việc xuất nhập khẩu cà phê và nông sản . Tuy nhiên từ đầu nh ững năm 90 của thế kỷ XX do nhiều nguyên nhân và do sự b iến động của Liên xô, tình hình kinh tế , chính trị các nước Mĩ latinh lại gặp nhiều khó khăn , thậm chí có lúc căng thẳng ( đọc phần chữ nhỏ trong SGk trang HS 31) Em có nhận xét gì về tình hình các ? nước Mĩ Latinh trong thời gian này? trong thời gian này các nước Mĩ Latinh HS gặp rất nhiều khó khăn về kinh tế, chính trị và do âm mưu ch ống phá của đế quốc mĩ chính vì thế có thể coi đâ y
 11. là thời kỳ khó khăn căng thẳng đối với Mĩ Latinh. Như vậy đặc điể m của giai đoạn này là: - Từ đầu những năm 90 của thế kỷ XX tình hình kinh tế và chính GV chúng ta đã tìm hiểu những đặc điểm trị khó khăn , căng thẳng chung c ủa các nước Mĩ Latinh từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay Trong cơn bão táp CM của Mĩ latinh nổi bật lên tinh thần đấu tranh kiên cường bất khuất của nhân dâ n Cu -ba đã đưa đất nước Cu ba trở thành hòn đảo tự do , hòn đảo anh hùng Cuộc CM của CuBa diễn ra như thế nào thầ y I cùng các em tìm hiểu tiếp phần II I/ Cuba hòn đả o anh hùng. Quan sát lên bảng, theo dõi lược đồ các nước Mĩ Latinh sau 1945 - GV giới thiệu: Đây là vị trí đất nước CuBa. Qua chuẩ n b ị ở nhà. Hãy trình bày hiểu ? biết của em về Đất nước CuBa.? GV Nhìn trên bản đồ chúng ta dễ dàng
 12. nhận thấy đất nước CuBa có hình dáng như một con cá Xấu vươn dài trên vùng biển Caribê với diện tích và dân số rất nhỏ. Một hòn đảo vùng Caribê nằm ngay sát nướcMĩ. Trong hoàn cảnh chung của khu vực Mĩ La tinh , tình hình Cu ba trước cách mạng như thế nào ->phần 1 1. Trước cách mạng các em đã đ ược học về cuộc CM giữa Mĩ và TBN (1888) Mĩ đã tìm cách hất cảng TBN sau đó tìm cách độc chiếm biến CuBa thành phụ thuộc. CuBa đã phải nhường cho Mĩ những căn cứ quân sự và trồng Mía để cung cấp đường cho Mĩ. Sau chiến tranh thế giới thứ 2 Mĩ đã điều khiển tướng Batixta làm cuộc đảo chính thiết lập chế độ độctài quân sự ở CuBa.( ghi) - Tháng 3-1952 tướng Batixta chế độ độc tài Batixta đã xoá bỏ h iến làm đảo chính , thiết lập chế độ pháp ban hành 1940 và cấ m các Đảng độc tài quân sự ở Cu -Ba phái chính tr ị hoạt động. Nhưng tàn
 13. bạo hơn nữa là chúng đã tàn sát hơn 20.000 chiến sĩ CuBa và cầm tù hàng chục vạn ngưòi dưới chế độ độc tài Batixta các em thấy mọi quyền tự do DC đã bị thủ tiêu và đất nước CuBa rơi vào tình trạng nghèo đói cực khổ Chính vì thế mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc CuBa với chế độ Batixta phát triển gay gắt . Đây là nguyên nhân làm bùng nổ cuộc CM . -> Nhân dân Cu -Ba mâu thuẫn Mâu thuẫn này đã làm bùng nổ cuộc với chế độ độc tài Batixta. CM vậy CM CuBa bùng nổ và thắng lợi như thế nào , chúng ta tìm hiểu phần:2 2 Cách mạng bùng nổ và thắng GV Không cam chịu chế độ độc tài tàn bạo lợi các tầng lớ p nhân dân Cu ba đã bền bỉ tiến hành cuộc đấu tranh giành chính quyề n Sự kiện nào đã đánh dấu b ước phát ? triển mới của cách mạng Cu-Ba ? mở đầu cho một giai đoạn mới của H
 14. cuộc đấu tranh vũ trang giành chính quyề n là cuộc tấn công pháo đài Môn - ca -đa (Thuộc tỉnh Xan -chi -a -gô ở cực - Ngày 26/7/1953 cuộc tấn công tây đất nước )...Phi-đen Ca -xtơ-rô. pháo đài Môn-ca-đa mở đầu thờ i GV - Giới thiệu hình 15 Đây là chân dung kỳ khởi nghĩa vũ trang của Phi đen Ca – Xtơ -rô 1959. Trình bày hiểu biết của em về lãnh tụ ? Phi đen Ca – Xtô - rô ? Vào thời điể m ông lãnh đạo cuộc cách Gv mạng này Phi đen còn rất trẻ là một luật sư rất nổi tiếng có văn phòng luật ở Nahabana, nhưng không làm việc theo ngành luật mà tham gia hoạt động CM từ rất sớm. Căm phẫn chế độ độc tài Batixta Phi Đen đã tập hợp lực lượng 135 thanh niên yêu nước tấn công pháo đài Môn-ca -đa 1 trong 3 pháo đài lớn ở CuBa Tuy cuộc tấn công không giành được thắng lợi nhưng tiếng súng môn ca đa đã thổ i bùng lên ngọn lửa đấu tranh vũ
 15. trang trên toàn đảo với một thế hệ chiến sĩ cách mạng mới - trẻ tuổ i , đầy nhiệt tình và kiên cường, vậy cuộc đấu tranh vũ trang tiếp tục diễn ra như thế nào ? ( đọc phần chữ nhỏ trong SGK) Trình bày diễn biến cuộc CM 1955 - ? 1958 GV Sau gần 2 năm bị giam cầm Phi đen đã được trả tự do. Ông tiếp tục sang Mêhicô tại đây ông đã gặp Chêvê một nhà thơ của Mê hi cô. Ông cùng Phi đen tích c ực hoạt động tự quyên tiền để mua sắm vũ khí sau đó tổ chức cuộc vượt ngục, trở về cuối 1956. Phi đen cùng 81 chiến sĩ yêu nước trở về trên con tàu “Gran-ma” nhỏ bé và trở quá tải sau 7 ngày lênh đênh trên biển khi vừa đặt chân lên bờ biền thì các chiến sĩ CM đã bị quân đội Batixta bao vây và chặn đánh dữ dội. Các đồng chí CM chạy vào cánh đồng mía và bị quân
 16. địch vây đốt xung quanh. Trong trận chiến đấu này 44 chiến sĩ đã hi sinh. 26 người bị thiêu sống chỉ còn lạ i 12 người đã anh dũng vuợt qua vòng vây của kẻ thù trở về vùng núi “Xi-e-ra Ma- e Xtơ- ra”. Để tiếp tục XD căn cư , phát triển lục lượng cách mạng CM. Em có nhận xét gì về cuộc chiến đấu ? của Phiđen và các đồng chí của ông? GV Mặc dù cuộc chiến đấu không cân sức , gặp rất nhiều khó khăn , gian khổ , h y sinh , nhưng Phi -Đen và các đồng chí của ông vẫn kiên cường chiến đấu và đạt được thắng lợi trong việc xây dựng căn cứ và phát triển lực lượng cách mạng ( ghi) - Từ 1955 đến 1958 Xây dựng căn cứ , phát triển lực lượng Vậy cuộc chiến đấu của Phi đen và các cách mạng ? đồng chí của ông tiếp tục diễn ra như thế nào? - Được sự ủng hộ …1.1/1959 chế độ HS
 17. độc tài Batixta bị lật đổ. Cuộc CM nhân dân ở CuBa đã giành được thắng lợ i. GV Được sự ủng hộ của nhân dân. . lực lượng và căn cứ càng ngày càng lớn mạnh. Cuố i 1958 phong trào đấu tranh du kích đã lan rộng khắp cả nước. Các binh đoàn cách mạng do Phi - đen làm tổng chỉ huy liên tiếp mở nh ững cuộc tấn công lớn. 1.1.1959 chế độ độc tài Batixta bị lật đổ CM CuBa giành thắng lợi. (ghi) Cuộc CM CuBa thành công có ý nghĩa + cuối 1958 lực lượng cách ? lịch sử như thế nào đối với CuBa và đối mạng lớn mạnh, tấn công nhiều với Mĩ Latinh ? nơi. GV ý nghĩa với CuBa: Cuộc CM này đã mở + ngày 1-1-1959 chế độ đ ộc tài ra một kỷ nguyên mớ i, kỷ nguyên độc Bati xta bị lật đổ -> cách mạng lập gắn liền với CNXH, và với Mĩ thắng lợi Latinh thì cuộc CM CuBa đã đem đến niề m tin mạnh mẽ cho nhân dân toàn Châu Lục. Nhân đân các nướcMĩ Latinh đã noi gương cuộc CM của
 18. CuBa để đứng lên giành lại chủ quyền dân tộc. Chính vì thế phong trào này còn có ý nghĩa với cả phong trào CM TG. Cắm mốc đầu tiên về CNXH ở tây bán cầu  Như vậy cuộc CM CuBa thắng lợi có ý nghĩa lịch sử vô cùng quan trọng Vậ y sau ngày thắng lợi nhân dân CuBa đã cùng nhau XD CNXH như thế nào?->3 ? Sau khi cách mạng thắng lợi công cuộc xây dựng đất nước của nhân dân Cu-ba 3 Công cuộc xây dựng CNXH từ 1959 đến nay diễn ra như thế nào ? HS ( trả lời theo SGk )(ghi) GV - Bên cạnh những nhiệm vụ trên CuBa còn phả i th ực hiện một nhiệm vụ nữa là - Tiến hành cu ộc cải cách dân chống giặc ngoạ i xâm để bảo vệ tổ chủ triệt để : quốc. Đó là chống lạ i âm mưu của Mĩ . + cải cách ruộng đất Tháng 4-1961 Mĩ cho một đội quân + quốc hữu hoá các xí n ghiệp lính đánh thuê gồm 1300 tên đổ bộ lên của tư bản n ước ngoài đất Cu-Ba tại bãi biển Hi-rôn , nhưng + Xây dựng chính quyền mới, quân và dân Cu Ba đã tiêu diệt gọn chỉ Phát triển giáo dục…
 19. trong 72 giờ . chính trong giờ phút quyế t liệt của cuộc chiến đấu , Phi -đen Ca-xtơ rô đã tuyê n bố với thế giới : Cu Ba tiến lên chủ ngh ĩa xã hộ i ( ghi) Mĩ đã điên cuồng tìm cách chống phá CM Cu Ba bằng nhiều âm mưu và thủ đoạn, hết s ức đen tố i. Đó là vụ ám sát - Tháng 4-1961 tuyên bố tiến lên Phiđen, Gâ y chiến tranh tâm lý nói xấu chủ ngh ĩa xã hộ i Cu ba , gây đảo chính…gây nhiều khó khăn cho công cuộc xây dựng CNXH ở Cu-Ba Trong xâ y dựng đất nước , nhân dân ? Cu-Ba đã đạt được những thành tựu gì? ( trả lời theo SGK)( ghi) HS ( đọc đoạn chữ nhỏ trong SGK) GV Từ một nền nông nghiệp độc canh mía và công nghiệp đơn nhất ( khai thác - Bị mĩ bao vâ y , cấm vận , n hân mỏ) Cu-ba đã xâ y dựng được một nền dân cu -ba vẫn thu được nhiều sản xuất nông nghiệp nhiều mặt nh ư : thành tựu to lớn về : Kinh tế , Lúa , rau quả , cà phê, thuốc lá …và văn hoá , giáo dục , y tế , Thể thao nền công nghiệp vớ i một hệ thống cơ
 20. cấu các ngành hợp lý -như vậ y trong công cuộc XD CNXH nhân dân CuBa cũng đã thu được nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực. Em biết gì về sự giúp đỡ của Phiđen và ? nhân dân CuBa với nhân dân Việt Nam? GV Trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước thì Phi-đen Ca-xtơ-rô là 1 nguyên thủ quốc gia nước ngoài duy nhất đã vào tuyến lửa ở Quảng Trị của nước ta để động viên nhân dân ta với câu nói nổi tiếng mà với mỗ i người dân VN không thể quên được đó là “Vì Việt Nam CuBa sẵn sàng hiế n cả máu” - Chính trong thời gian này , Phi -đen cử đoàn chuyên gia , bác s ĩ nghiên cứu bệnh sốt rét , mổ cho các thương binh ở chiến trường - Ngay trong thời kỳ mớ i giả i phóng , Cu-Ba đã giúp đỡ nhân dân Việt nam

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản